Hellas

You are here

8ο Forum για το μέλλον της Γεωργίας

Εκδηλώσεις
02.04.2015

Ελλάδα, 2 Απριλίου 2015 


Στα πλαίσια του 8ου Forum για το μέλλον της γεωργία (FFA) έγινε έκκληση προς τους παραγωγούς, την βιομηχανία και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις να ξαναχτίσουν την εμπιστοσύνη στις μεταξύ τους σχέσεις και να αναγνωρίσουν τους κοινούς στόχους για την αναγκαιότητα μιας βιώσιμης γεωργίας.

Στις 31 Μαρτίου, 2015 πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες το 8ο forum για το μέλλον της γεωργίας, στο οποίο όλα τα συμβαλλόμενα μέρη κλήθηκαν να αναγνωρίσουν την ανάγκη για αλλαγή, αλλά και για μακροχρόνιες συνεργασίες, ώστε να επιτευχθεί ανάπτυξη για την βιώσιμη γεωργία σε παγκόσμιο επίπεδο. Πρέπει να ληφθούν υπόψη οι παγκόσμιες προκλήσεις, συμπεριλαμβάνοντας την επίτευξη διατροφικής ασφάλειας, την προώθηση της βιώσιμης γεωργίας, αλλά και την αναστροφή των κλιματικών αλλαγών και την χρήση των διαθέσιμων πόρων με πιο ορθολογικό τρόπο. Σε μια εποχή όπου υπάρχει οικονομική κρίση, βάση των πρόσφατων διαπραγματεύσεων για την Κοινή Αγροτική Πολιτική, υπάρχει άμεση ανάγκη να βρεθούν νέοι τρόποι για να βελτιώσουμε την γεωργική παραγωγικότητα και να διασφαλίσουμε την προστασία των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας.

Οι ομιλητές και οι σύνεδροι του 8ου FFA αναγνώρισαν ότι η εμπιστοσύνη μεταξύ των υποστηρικτών για αύξηση της αγροτικής παραγωγικότητας και της προστασίας του περιβάλλοντος έχει μειωθεί, ενώ για να μπορέσουν να εφαρμοστούν καινοτόμες λύσεις και πρακτικές, αλλά και για να υπάρχει διάχυση της γνώσης για την βιώσιμη γεωργία, πρέπει να εργαστούν όλοι από κοινού. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του 8ου FFA, Janez Potočnik, αυτό είναι κρίσιμο ώστε να μπορέσει να υλοποιηθεί το όραμα για την κυκλική οικονομία (circular economy) και τους στόχους για βιώσιμη ανάπτυξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τόσο στην Ευρώπη, όσο και παγκόσμια.

Στην συνέχεια, το forum, κάλεσε τους παραγωγούς και την βιομηχανία, να επιταχύνουν τις προσπάθειες τους για υγιεινό και επαρκές φαγητό, μειώνοντας την πίεση στους φυσικούς πόρους και στο κλίμα. Οι καλλιεργητικές πρακτικές θα πρέπει να προσαρμόζονται, έτσι ώστε να ωφελούν το περιβάλλον και να βελτιώνουν την διατήρηση των εδαφών, την ποιότητα του νερού και την βιοποικιλότητα. Οι παραγωγοί θα πρέπει να αναγνωρίζονται και να ανταμείβονται για τις προσπάθειές τους προς αυτή την κατεύθυνση, ωστόσο να ενισχύονται οι αλλαγές αυτές που είναι απαραίτητες για να διατηρηθεί και να ενισχυθεί η υποστήριξη του ευρύτερου κοινού για τις καλλιεργητικές τεχνικές στην Ευρώπη.

Από τους προμηθευτές των γεωργικών εφοδίων, όπου συγκαταλέγονται και οι προμηθευτές αγροχημικών, ζητήθηκε να χειρίζονται με περισσότερη διαφάνεια τα δεδομένα τους, αν θέλουν να πείσουν τα υπόλοιπα μέλη της αγροτικής παραγωγής, αλλά και το ευρύτερο κοινό, ότι τα προϊόντα τους είναι ασφαλή τόσο για το περιβάλλον, όσο και για τους καταναλωτές. Επίσης, το forum ξεκαθάρισε προς όλους, ότι θα πρέπει να αναγνωρισθεί πως η οικονομική βιωσιμότητα των παραγωγών, αλλά και η σωστή λειτουργία των οικοσυστημάτων, είναι απαραίτητα για την βιώσιμη διαχείριση των γεωργικών εκτάσεων.

Μεταξύ των 1500 ομιλητών και συνέδρων που παρακολούθησαν το forum την φετινή χρονιά, συμφωνήθηκε, ότι αν κατευθυνθεί η γεωργική παραγωγή σύμφωνα με τα παραπάνω, μπορεί να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ της γεωργικής παραγωγικής διαδικασίας και της βιωσιμότητας του περιβάλλοντος. Έτσι, μια κοινή βάση θα μπορούσε να ενεργοποιήσει πρακτικές λύσεις, σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης και σε επίπεδο σχεδιασμού πολιτικών, που θα υποστηρίζουν τον κοινό στόχο της βιώσιμης γεωργίας στην Ευρώπη.

Ο νέος πρόεδρος του FFA, Janez Potočnik, πρώην επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον και πρόεδρος του ιδρύματος RISE, ανέφερε «Κάθε χρόνο στην Ευρώπη παράγονται περίπου 90 χιλιάδες τόνοι απορρίμματα τροφών, σημαντικό μέρος των οποίων θα μπορούσε να περιοριστεί. Θα πρέπει να εργαστούμε προς μια κατεύθυνση για πιο αποδοτικές τεχνικές εκμετάλλευσης των διαθέσιμων πόρων, για πιο βιώσιμες διατροφικές επιλογές και για την μείωση των απορριμμάτων, με συνδυασμένες ενέργειες με τους παραγωγούς, τις βιομηχανίες τροφίμων, τους λιανεμπόρους και τους καταναλωτές.»

Ο Phil Hogan, Ευρωπαϊκός Επίτροπος για την Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη, σχολίασε: «Η καινοτομία είναι το κλειδί για την βιώσιμη διασφάλιση διατροφικής επάρκειας. Μέσω της καινοτομίας, μπορούμε να βελτιώσουμε την αποδοτικότητα των πόρων και να προσαρμοστούμε στις κλιματικές αλλαγές, να βελτιώσουμε την διατροφική ασφάλεια, την ποικιλία και την ποιότητα, διατηρώντας την ανταγωνιστικότητα των αγρο-διατροφικού τομέα, δημιουργώντας περισσότερες κι καλύτερες θέσεις εργασίας στις αγροτικές περιοχές.»

Ο Ευρωπαϊκός Επίτροπος για το περιβάλλον, την ναυτιλία και την αλιεία, Karmenu Vella, πρόσθεσε: «Οι ρεαλιστικοί στόχοι και ένα σωστό νομοθετικό πλαίσιο, υπό την κυκλική οικονομία, μπορούν να βοηθήσουν στον περιορισμό της έλλειψης πόρων, να ενδυναμώσουν την ανταγωνιστικότητα, ενώ ταυτόχρονα να βελτιώσουν την βιώσιμη ανάπτυξη.»

Η ειδική σύμβουλος των Ηνωμένων Εθνών, για τον Σχεδιασμό Ανάπτυξης μετά το 2015, Amina Mohammed, στην ομιλία της αναφέρει: «Στους νέους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης, η βιώσιμη γεωργία και η διατροφή, είναι πρωταρχικής σημασίας για την αντιμετώπιση της φτώχειας σε κάθε μορφή της, μέσω της βιώσιμης αγροτικής ανάπτυξης και της ευημερίας.»

Τέλος. ο Thierry de l’ Escaille, Γενικός Γραμματέας του European Landowners’ Organization, σχολίασε: «Η καινοτομία είναι σημαντική. Ως παραγωγοί και διαχειριστές γης, χρειαζόμαστε καλύτερη πρόσβαση και κατανόηση σε καινοτόμα εργαλεία, νέες πρακτικές και νέους τρόπους σκέψης, αν θέλουμε να επιτύχουμε μεγαλύτερη ελαστικότητα στην Ευρωπαϊκή γεωργία. Ο καλύτερος τρόπος που θα μπορούσε να επιτευχθεί αυτό, είναι όλοι οι κρίκοι της αγρο – διατροφικής αλυσίδας, συμπεριλαμβανομένων των μη-κυβερνητικών οργανώσεων, των μεταποιητών και της βιομηχανίας, εισάγουν μια νέα περίοδο για την ανάπτυξη πιο υγειών και έμπιστων σχέσεων.»¨

Τέλος, ο Jon Parr, COO της Syngenta, είπε: «Η δημιουργία πιο βιώσιμων συνθηκών στην γεωργία, απαιτεί να σκεφτούμε διαφορετικά και να αναζητήσουμε νέους τρόπους εργασίας για όλους μας. Η Syngenta με το Σχέδιο Καλής Ανάπτυξης είναι σε αυτή τη κατεύθυνση και για αυτό το έχουμε ενσωματώσει στην στρατηγική μας. Πρέπει όμως να αλλάξει και ο τρόπος σκέψης και λειτουργίας και των υπολοίπων εμπλεκομένων του αγρο-διατροφικού τομέα ώστε αν συνεργαστούμε όλοι μαζί να μπορέσουμε να εφοδιάσουμε τους παραγωγούς με νέες πρακτικές πιο μοντέρνες και καινοτόμες, ώστε να λειτουργούν με τρόπο οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμο.»

Η Syngenta είναι μια από τις παγκοσμίως κορυφαίες εταιρίες με περισσότερους από 28.000 εργαζόμενους σε πάνω από 90 χώρες, αφιερωμένoυς στον σκοπό μας: ‘’Να φέρουμε το δυναμικό των φυτών στη ζωή’’. Μέσω επιστήμης παγκόσμιας κλάσης, διεθνούς παρουσίας και δέσμευσης στους πελάτες μας, βοηθάμε στην αύξηση της παραγωγικότητας των καλλιεργειών, προστατεύοντας το περιβάλλον και βελτιώνοντας την υγεία και την ποιότητα της ζωής.