Συνεχίζουμε Μαζί: Η προστασία της πατάτας σε πρώτη προτεραιότητα

Νέα

Η πατάτα αποτελεί μία από της σημαντικότερες καλλιέργειες της Ελληνικής γεωργίας με τρεις κύριες φυτεύσεις, την καλοκαιρινή, την ανοιξιάτικη, και την φθινοπωρινή, και συνολική έκταση από 200 ως 250 χιλιάδες στρέμματα.

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος παραγωγός πατάτας κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας του είναι πολλές.

Ξεκινώντας από τη ζιζανιοκτονία και τους εχθρούς εδάφους, συνεχίζοντας με τις μυκητολογικές και εντομολογικές προσβολές μέχρι την αποφύλλωση η Syngenta προσφέρει κορυφαίες και αξιόπιστες λύσεις σε όλη την εξέλιξη της καλλιέργειάς.

Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί, στις 20 Μαΐου και ώρα 20:00 την ολοκληρωμένη πρόταση για την προστασία της πατάτας.