Η σωστή στρατηγική καταπολέμησης του Περονόσπορου της Πατάτας (Phytophthora infestans)

Στο χωράφι
Peronosporos Article Header

Περονόσπορος της πατάτας ονομάζεται η ασθένεια που προκαλείται από το μύκητα Phytophthora infestans (Mont.) de Bary και θεωρείται από τις σοβαρότερες ασθένειες κυρίως της πατάτας και της τομάτας, ενώ σπανιότερα μπορεί να εμφανιστεί και σε αλλά σωλανώδη φυτά.

Η ονομασία του ωομύκητα P. infestans προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις «φυτό» και «φθορά», καθώς και από τη λατινική λέξη «infestans» που σημαίνει «Καταστρεπτικό», ενώ όλες μαζί (καταστρεπτική φθορά του φυτού) υποδηλώνουν το μέγεθος της καταστροφής που προκαλείται στα φυτά από το συγκεκριμένο μύκητα. 

Ενδεικτικά, μπορεί να προκαλέσει σοβαρή μείωση μέχρι και ολική απώλεια της παραγωγής, υποβάθμιση της ποιότητας των κονδύλων ενώ μπορεί να δυσκολέψει τη συντήρησή τους κατά την αποθήκευση.

Η ασθένεια εμφανίζεται σε εστίες αλλά γρήγορα μπορεί να γενικευτεί. Η ανάπτυξη και η εξάπλωσή της ευνοούνται από υψηλή υγρασία (σχετική υγρασία >90%) και θερμοκρασία 16-22 C.

Συμπτώματα - Προσβολές

Προσβάλλει τα φύλλα, τα στελέχη και τους κονδύλους της πατάτας.

Η προσβολή ξεκινάει από τα κατώτερα φύλλα λόγω της μεγαλύτερης υγρασίας και προχωράει σταδιακά προς τα ανώτερα.

Τα πρώτα συμπτώματα του περονόσπορου εμφανίζονται στη φυλλική επιφάνεια, 3 έως 5 ημέρες μετά τη μόλυνση, με τη μορφή κηλίδων ακανόνιστου σχήματος που έχουν αρχικά χρώμα ανοιχτό πράσινο και στη συνέχεια καστανό με κιτρινοπράσινο περιθώριο. Σε ευνοϊκές συνθήκες, στην κάτω επιφάνεια του φύλλου ,επάνω στις κηλίδες εμφανίζεται αργότερα και άσπρο χνούδι (καρποφορίες του μύκητα), ενώ οι κηλίδες καταλαμβάνουν σταδιακά ολόκληρο το φύλλο.

Σε περίπτωση έντονης προσβολής ολόκληρο το υπέργειο τμήμα του φυτού μαζί με τα στελέχη νεκρώνονται, δίνοντας μια εικόνα «καψίματος» της καλλιέργειας.

Οι κόνδυλοι μπορούν να μολυνθούν από τα σπόρια του μύκητα που μεταφέρονται από το υπέργειο τμήμα της πατάτας είτε με το νερό είτε με επαφή κατά τη διάρκεια της συγκομιδής. Τα συμπτώματα εμφανίζονται σαν κηλίδες καστανοκόκκινου χρώματος στην επιδερμίδα και προχωρούν προς το εσωτερικό δημιουργώντας σήψη.

Βιολογικός Κύκλος του Περονόσπορου

Μέτρα προστασίας

Λόγω ότι ο ωομύκητας μπορεί να επιβιώσει στους κονδύλους, σημαντική είναι η καταστροφή προσβεβλημένων κονδύλων ή αυτών που έχουν απομείνει από την προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο, καθώς και χρήση υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού κατά τη σπορά.

Όσον αφορά στη φυτοπροστασία, η υψηλή αποτελεσματικότητα εξαρτάται από:

  • ποια σκευάσματα χρησιμοποιούμε (τρόπος δράσης) και
  • πότε θα τα χρησιμοποιήσουμε (συνθήκες, στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας)

Δίνουμε ιδιαίτερος βάρος στην πρόληψη, πριν την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και στις εναλλαγές προϊόντων με διαφορετικό τρόπο δράσης ώστε να αποφύγουμε προβλήματα ανθεκτικοτήτων.

Για να είμαστε πιο ακριβείς στη στρατηγική που θα ακολουθήσουμε, μπορούμε να διακρίνουμε τρία στάδια στη φυτοπροστασία κατά του περονόσπορου βασιζόμενοι και στις ιδιότητες που έχουν τα σκευάσματα.

1. Έναρξη ψεκασμών στα πρώτα στάδια ανάπτυξης

Σε αυτό το στάδιο οι πατάτες αναπτύσσονται τόσο γρήγορα ώστε μόνο λίγες ημέρες μετά την εφαρμογή η νέα βλάστηση μένει χωρίς προστασία. Σε υψηλή πίεση μολύσματος ο κίνδυνος προσβολών στα φύλλα που δεν προστατεύονται επαρκώς είναι ιδιαίτερα υψηλός

Στα αρχικά στάδια ανάπτυξης του φυτού είναι προτιμότερο να γίνεται χρήση σκευασμάτων με διασυστηματική δράση. Ο τρόπος δράσης των προϊόντων αυτών προστατεύει τη νέα βλάστηση που αναπτύσσεται γρήγορα σε αυτά τα στάδια της καλλιέργειας και έχει ανάγκη από συνεχή κάλυψη.

2. Κύρια φάση ανάπτυξης

Όταν ο ρυθμός ανάπτυξης της βλάστησης μειώνεται ,συνιστάται η χρήση τοπικά διασυστηματικών ή διασυστηματικών μυκητοκτόνων. Αυτά τα προϊόντα εισχωρούν και κινούνται στο εσωτερικό των φύλλων προστατεύοντας και τη νέα βλάστηση με αποτέλεσμα μπορούν να λειτουργήσουν προστατευτικά και θεραπευτικά.

Σε αυτά τα στάδια ανάπτυξης η ευελιξία χρήσης και η υψηλή αποτελεσματικότητα του καινοτόμου προϊόντος Carial Flex 25/18WG, όπου αποτελεί μείγμα ενός διαλεσματικού δραστικού (mandipropamid) και ενός τοπικά διασυστηματικού (cymoxanyl).

Τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε σημαντική απειλή και οι προσβολές από Αλτερνάρια που σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να υπάρχει ταυτόχρονα με τον περονόσπορο  Σε αυτήν την περίπτωση είναι πολύ σημαντική η χρήση σκευασμάτων που μπορούν να παρέχουν ταυτόχρονη προστασία και στους δύο μύκητες.

Το  Revus Top αποτελεί την καλύτερη επιλογή αφού παρέχει υψηλή και ταυτόχρονη προστασία και στις δύο ασθένειες.

Η δυνατότητα χρήσης του Revus πολλές φορές κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου και χάρη στη διαλεσματική του δράση, αποτελεί τον ιδανικό παρτενέρ για την εναλλαγή ψεκασμών μυκητοκτόνων για την προστασία κατά του  περονοσπόρου.

3. Ωρίμανση κονδύλων – Γήρανση

Όταν σταματήσει η ανάπτυξη του κορυφαίου μεριστόματος και τα χαμηλότερα φύλλα γίνονται κίτρινα, η προστασία των κονδύλων από την Phytophthora είναι σημαντική.

Σε αυτή τη φάση ενδείκνυται η χρήση σκευασμάτων με δράση στη σποριογέννεση και σκευάσματα με δράση επαφής όπως το Carial Flex 25/18 WG και το Revus Top.

Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας

Δελημπαλταδάκης Μανώλης

Marketing Manager Κηπευτικών καλλιεργειών