Hellas

You are here

Share page with AddThis

Cruiser-OSR

Νέα
29.07.2011

Ένα προϊόν - διπλή προστασία 


Η καλύτερη απόδοση επένδυσης στην ελαιοκράμβη Το Cruiser OSR είναι επενδυτικό σπόρων ελαιοκράμβης με εντομοκτόνο και μυκητοκτόνο δράση κατά του άλτη, των αφίδων, μυκητολογικών ασθενειών και περονοσπόρου. Αποτελεί την ασπίδα προστασίας του σπόρου στα πρώτα στάδια και υποβοηθεί την γρήγορη ανάπτυξη και εγκατάσταση των νεαρών φυτών στο χωράφι. Περιέχει τα δραστικά thiamethoxam, metalaxyl-M & fludioxonil.


Πρόσφατα εγκρίθηκε το νέο επενδυτικό σπόρων ελαιοκράμβης Cruiser OSR, Που ήρθε να δώσει λύση στο μεγάλο πρόβλημα του άλτη, ο οποίος το 2010 προσέβαλε μεγάλες εκτάσεις ελαιοκράμβης. Ο άλτης (Psylliodes chrysocephala) αποτελεί ένα γνωστό εχθρό της καλλιέργειας στις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης ενώ στην Ελλάδα εμφανίστηκε στην περσινή χρονιά.

 

Έντομο και Προσβολές


Τα ενήλικα σκαθάρια είναι χρώματος μπλε-μαύρου, μεγέθους 3.5-4.5 χιλιοστών με ιδιαίτερα δυνατούς πίχω μηρούς που τους επιτρέπουν να κάνουν άλματα. Τα ενήλικα τρέφονται από τις κοτυληδόνες και τα νεαρά πραγματικά φύλλα, κάνοντας στρογγυλές χαρακτηριστικές τρύπες, με την επιδερμίδα συνήθως να παραμένει ανέπαφη, γενικά όμως οι ζημιές από τα ενήλικα δεν είναι σημαντικές. Αντίθετα οι προνύμφες (μεγέθους μέχρι 7 χιλιοστά και χρώματος λευκού-κρεμ με κεφάλι καστανό) που εκκολάπτονται αγά το φθινόπωρο είναι υπεύθυνες για τη μεγάλη οικονομική ζημειά της φυτείας. Αρχικά διεισδύουν στους μίσχους των φύλλων και από εκεί στο βλαστό με κατεύθυνση στο σημείο ανάπτυξης του φυτού. Η διείσδυση αυτή δημιουργεί εσωτερικές σήραγγες σε μίσχους και βλαστούς που μπορεί να γεμίσουν με νερό με αποτέλεσμα να είναι ευάλωτο το φυτό σε πιθανό παγετό. Σε έντονες προσβολές ο άλτης καταστρέφει το σημείο ανάπτυξης του φυτού οπότε αυτό νεκρώνεται. Τέλος, οι δίοδοι του άλτη δημιουργούν εστίες εισόδου μυκήτων όπως η Φώμα και το Verticillium με δυσμενή αποτελέσματα.

                  

Για την αντιμετώπιση του παραπάνω εχθρού συνιστάται η χρήση επενδεδυμμένου σπόρου με Cruiser OSR που έχει έγκριση για τον συγκεκριμένο εχθρό αλλά και τις αφίδες. Το Cruiser έδωσε πολύ καλά αποτελέσματα σε όλη την Ευρώπη μειώνοντας σημαντικά τις προσβολές σε σχέση με τους μάρτυρες και η χρήση του θεωρείται ο καλύτερος προληπτικός τρόπος αντιμετώπισης του συγκεκριμένου εχθρού.
Εκτός από την εντομοκτόνο δράση του, το Cruiser OSR έχει και μυκητοκτόνο δράση αφού περιέχει τα δύο δραστικά συστατικά fludioxonil και metalaxyl-M. Η συνδυασμένη δράση των δυο αυτών μυκητοκτόνων προστατεύει τα νεαρά φυτά ελαιοκράμβης από τη Φώμα, το Πύθιο, την Αλτερνάρια και τον Περονόσπορο.
Το Cruiser OSR υποβοηθάει επίσης στην καλύτερη και γρηγορότερη εγκατάσταση της φυτείας, παρέχοντας δυνατότερα φυτά με ισχυρό ριζικό σύστημα και πολύ καλή πρώτη ανάπτυξη.

Νέα καινοτόμος επένδυση σπόρων σε ετοιμόχρηστο μίγμα εντομοκτόνου-μυκητοκτόνου

Το thiamethoxam είναι διασυστηματικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου της ομάδας των νεονικοτινοειδών για επένδυση σπόρων. Αντριδρά με την πρωτείνη της ακετυλονοχολίνης που υπάρχει στις νευρικές συνάψεις του κεντρικού συστήματος των εντόμων.
Το fludioxonil είναι ένα μυκητοκτόνο επαφής της ομάδας των φαινυλπυρρολών με περιορισμένη μετακίνηση προς το σπόρο και το φυτάριο.
Το metalaxyl-M είναι ένα διασυστηματικό μυκητοκτόνο της ομάδας των φαινυλαμιδίων, διαπερνά το περίβλημα του σπόρου και μεταφέρεται σε όλα τα μέρη του φυτού κατά τη διάρκεια του φυτρώματος προστατεύοντας τα νεαρά φυτά. Σε βιοχημικό επίπεδο παρεμποδίζει τη βιοσύνθεση του r-RNA.

 

 Πλεονεκτήματα
 Πολύ καλός έλεγχος του άλτη και των αφίδων
 Ο συνδυασμός fludioxonil/metalaxyl-M προστατεύει τα φυτά από πολλές μυκητολογικές ασθένειες όπως η Φώμα, το Πύθιο, ο Περονόσπορος και η Αλτερνάρια
 Καλή εγκατάσταση φυτείας
 Δυνατότερα φυτά πριν το χειμώνα
 Τα φυτά περνάνε γρηγορότερα το ευαίσθητο στάδιο της πρώτης ανάπτυξης
 Υψηλότερες αποδόσεις (σε 104 πειράματα της Syngenta σε όλη την Ευρώπη ο επενδεδυμένος σπόρος με Cruiser OSR έδωσε 23 κιλά περισσότερη παραγωγή κατά μέσο όσο από το μάρτυρα)