Hellas

You are here

Share page with AddThis

Πώς μπορούμε να προστατέψουμε αποτελεσματικά την υγεία των μελισσών

Νέα
19.06.2013

Η Syngenta προέτρεψε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διευρύνει τις προσπάθειες της για την αντιμετώπιση των πραγματικών αιτιών που αφορούν στο πρόβλημα της υγείας των μελισσών.

Οι λόγοι της απόρριψης

Η απόρριψη της πρότασης αναστολής ορισμένων χρήσεων νεονικοτινοειδών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν αναμενόμενη, καθώς είναι εξαιρετικά δύσκολο να κατανοηθεί και να ερμηνευθεί από οποιοδήποτε επιστήμονα και ερευνητή, αλλά ακόμα και από τους ίδιους τους φορείς της γεωργίας και τους παραγωγούς. Δεν είναι ευκόλως αντιληπτό πώς η απόσυρση τριών εκ των πλέον καινοτόμων εντομοκτόνων θα συμβάλει στη βελτίωση της υγείας των μελισσών, που αποτελεί έναν από τους κυριότερους στόχους της DG SANCO, σύμφωνα με όσα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της. Πιθανή απόσυρση των εντομοκτόνων αυτών θα επιφέρει μεγάλη καταστροφή της γεωργίας στην ΕΕ με ανεπανόρθωτες ζημιές στους παραγωγούς αλλά και στο περιβάλλον ενώ ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα καταγράψει στο ενεργητικό της μια ιστορική αποτυχία στην προσπάθειά της για εξασφάλιση και προάσπιση της αειφόρου γεωργίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπάθησε να δικαιολογήσει τις ενέργειές της, στη βάση μιας βιαστικής και άκρως θεωρητικής αξιολόγησης από την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA). Αυτή η αξιολόγηση προέβη σε θεμελιώδη σφάλματα τα οποία οδήγησαν σε μία σοβαρή υπερεκτίμηση του ποσοστού των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στα οποία εκτίθενται οι μέλισσες σε συνθήκες αγρού. Επίσης δεν έλαβε υπόψη ούτε τις διεξοδικές επιστημονικές μελέτες που προηγήθηκαν της εισαγωγής των νεονικοτινοειδών, ούτε τις πολυετείς μελέτες παρακολούθησης σε επίπεδο αγρού (monitoring) σε εκατομμύρια εκτάρια καλλιεργειών σε χώρες της ΕΕ, οι οποίες αποδεικνύουν ότι τα εν λόγω σκευάσματα με τις συγκεκριμένες εγκρίσεις που κατέχουν, δεν είναι υπεύθυνα για την μείωση του πληθυσμού των μελισσών. Είναι πραγματικά αξιοπερίεργο ότι η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα επίσημα δεδομένα που έχει καταρτίσει με βάση τις αναφορές των μελισσοκόμων, επισημαίνει ότι τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα κατέχουν αμελητέο ρόλο στο πρόβλημα της υγείας των μελισσών, συγκριτικά με τις ασθένειες, τους ιούς και την απώλεια ενδιαιτημάτων (πίνακας 1 & 2)

(Πατήσετε πάνω στην εικόνα για να δείτε μια μεγαλύτερη έκδοση)

O ρόλος της Syngenta

Η Syngenta προέτρεψε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διευρύνει τις προσπάθειες της για την αντιμετώπιση των πραγματικών αιτιών που αφορούν στο πρόβλημα της υγείας των μελισσών παρά να συνεχίζει να εστιάζει στα νεονικοτινοειδή, τα οποία προσφέρουν σημαντικά κοινωνικο-οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη. Επίσης για πολλά χρόνια, έχει υποστηρίξει την υγεία των μελισσών μέσω του προγράμματος Operation Pollinator. Με τη χρήση δοκιμασμένων τεχνικών, το νέο πρόγραμμα οδηγεί στη δημιουργία νέων βιότοπων, προσαρμοσμένων στις εκάστοτε συνθήκες, σε τοποθεσίες κλειδιά γύρω από καλλιεργούμενες εκτάσεις, με στόχο την αύξηση του πληθυσμού των επικονιαστών, καθώς και την αύξηση και βελτίωση της βιοποικιλότητας.

Η χρήση των νεονικοτινοειδών σαν επενδυτικά σπόρων, αποτελεί μία από τις πλέον καινοτόμες τεχνολογίες σήμερα και θεωρείται μοναδική λόγω της εξαιρετικά μικρής δοσολογίας των δραστικών ουσιών που απαιτούνται, της μεγάλης διάρκειας δράσης που προσφέρουν αλλά και του μειωμένου αριθμού ψεκασμών που απαιτούνται στην συνέχεια της καλλιεργητικής περιόδου. Συνεπώς η μεγάλη καινοτομία αυτής της τεχνολογίας στηρίζεται στην μειωμένη επιβάρυνση του περιβάλλοντος, ιδίως εάν αναλογιστεί κανείς ότι πριν ανακαλυφθεί αυτή η τεχνολογία, εφαρμόζονταν τόνοι βαρέων εντομοκτόνων για την καταπολέμηση των ίδιων εχθρών, τα περισσότερα εκ των οποίων μάλιστα αποσύρθηκαν από την ΕΕ εδώ και πολλά χρόνια.

Τα νεονικοτινοειδή χρησιμοποιούνται με ασφάλεια σε εκατομμύρια εκτάρια σε πολλές καλλιέργειες στην Ευρώπη για περισσότερο από 10 χρόνια χωρίς να έχουν βλάψει τους πληθυσμούς των μελισσών.

Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την εμπειρία από τη καθημερινή γεωργική πρακτική παγκοσμίως αλλά και στην Ελλάδα, επιβεβαιώνει λοιπόν όλα τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα και τις μελέτες που αγνοήθηκαν στην έκθεση της EFSA.

Τα εντομοκτόνα αυτά που χρησιμοποιούνται ως επενδυτικά σπόρων, αποτελούν ένα από τα πιο εξελιγμένα τεχνολογικά μέσα φυτοπροστασίας που έχουμε στη διάθεσή μας και προσαρμόζονται τέλεια στο μοντέλο της αειφόρου γεωργίας.

Σε πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε από τους Humboldt Forum for Food & Agriculture, η απόσυρση μια τέτοιας τεχνολογίας θα επέφερε και σοβαρά κοινωνικοοικονομικά προβλήματα, αφού χωρίς τα νεονικοτινοειδή περίπου 17 δις € θα χαθούν στην Ευρώπη τα επόμενα 5 χρόνια ως αποτέλεσμα μιας αναμενόμενης μείωσης της παραγωγικότητας των αντιστοίχων καλλιεργειών κατά 40%. Αυτό αποτελεί άμεση απειλή για 50.000 θέσεις εργασίας και σαφώς θα επηρεάσει το εισόδημα πάνω από 1 εκ. ανθρώπων που απασχολούνται στη γεωργία.

Το ίδιο βεβαίως ισχύει και για τον Έλληνα αγρότη, ο οποίος υιοθέτησε την τεχνολογία αυτή σε σημαντικές καλλιέργειες όπως είναι το καλαμπόκι, το βαμβάκι και ο ηλίανθος.

 

www.operationpollinator.com