Πιστοποίηση Ποιότητας

Η οικογένεια της Syngenta Hellas

Η ποιότητα βρίσκεται στην καρδιά της παραγωγής καλύτερων καλλιεργειών για έναν καλύτερο κόσμο.

Φιλοδοξία μας είναι πάντα να προσφέρουμε έγκαιρα καινοτομία και αξία στους πελάτες μας.

Για να πετυχαίνουμε διαρκώς αυτόν το στόχο, όλοι προσπαθούμε:

 • Να κατανοούμε και να προσφέρουμε την ποιότητα που προσδοκούν οι πελάτες μας
 • Να είμαστε προσωπικά υπεύθυνοι για την ποιότητα της δουλειάς μας
 • Να αποτελούμε παράδειγμα παίρνοντας κατάλληλα μέτρα για τη διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας

Το όνομα και η φήμη μας εξαρτώνται από αυτά.

Πολιτική για την Υγεία, Ασφάλεια και Περιβάλλον

Πολιτική της Syngenta είναι η εγγύηση της υπεύθυνης διαχείρισης όλων των δραστηριοτήτων της από την ανακάλυψη νέων προϊόντων έως και τη χρήση τους. Η άψογη απόδοση σε θέματα Ασφάλειας, Υγείας, Περιβάλλοντος (HSE) είναι πρωταρχικός στόχος της πολιτικής της και για το λόγο αυτό η Syngenta δεσμεύεται να:

 • είναι ένα υπεύθυνο συλλογικό μέλος της κοινωνίας με δέσμευση για συνεχή βελτίωση στο τομέα HSE
 • εξασφαλίσει ένα ασφαλές και υγιεινό εργασιακό περιβάλλον για όλους τους εργαζόμενους
 • ελαχιστοποιήσει τις περιβαλλοντικές επιδράσεις και να βελτιστοποιήσει τη χρήση των φυσικών πόρων
 • εφαρμόσει ή και να τηρήσει τους αυστηρούς κανονισμούς, τις νομικές απαιτήσεις και τις διεθνείς συμφωνίες
 • εξασφαλίσει ότι οι αρχές της σε θέματα HSE εφαρμόζονται σε όλες τις δραστηριότητές της
 • αναπτύξει μια φιλοσοφία η οποία και θα ενθαρρύνει τους εργαζόμενους να εφαρμόσουν με προσωπική τους ευθύνη το HSE
 • βρίσκεται σε ανοικτή συνεχή επικοινωνία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και θα αναφέρει τις επιδόσεις στα θέματα HSE
 • στοχεύσει στην εξάλειψη όλων των ατυχημάτων και τραυματισμών

Αυτή η Πολιτική έχει υιοθετηθεί από τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και απευθύνεται σε όλους τους εργαζόμενους και σε όλες τις δραστηριότητες της Εταιρίας. Η συμμόρφωση με αυτήν την Πολιτική είναι υποχρεωτική.