Hellas
Share page with AddThis

Icon 2.5 CS

Τελευταία ενημέρωση
06.12.2018

Διαχείρηση Παρασίτων

Επαγγελματική Διαχείρηση Παρασίτων

Αριθμός Έγκρισης: 
12338
Συσκευασίες: 
Φιάλη 80 κ.εκ. Φιάλη 500 κ.εκ. Φιάλη 5 λίτρα
Σύνθεση: 
Χημική ομάδα
Πυρεθρίνη
Μορφή: 
CS (Εναιώρημα Μικροκαψυλίων)

Δρα δια επαφής στα έντομα υγειονομικής σημασίας. H υπολειμματική ενέργεια του lambda-cyhalothrin παρατείνεται λόγω βραδείας έκλυσης του δραστικού συστατικού από τις μικροκάψουλες του σκευάσματος ICON 2.5 CS.

Eντομοκτόνο εσωτερικών και εξωτερικών χώρων για την καταπολέμηση εντόμων υγειονομικής σημασίας.

Βασιστείτε στην δράση του ICON 2.5 CS

ICON 2.5 CS με iCAP™: το δραστικό lambda-cyhalothrin, είναι προστατευμένο στις μικροκάψουλες. Έτσι εξασφαλίζεται ελεγχόμενη απελευθέρωση. Το ICON 2.5 CS παρέχει πολύ καλό και άμεσο έλεγχο παρασίτων για διάστημα μέχρι και τριών μηνών (όταν πρόκειται για κουνούπια το διάστημα είναι ένας μήνας). Μετά την εφαρμογή, απελευθερώνονται περίπου 10.000 μικροκάψουλες απελευθερώνονται ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας. Αυτό μας δίνει την βεβαιότητα ότι οι μικροκάψουλες θα κολλήσουν στα παράσιτα που θα περάσουν από την ψεκασμένη περιοχή, κάτι το οποίο μας βοηθά να σιγουρέψουμε τον αποτελεσματικό έλεγχό τους.

Φόρμουλα μικροκάψουλας

Το εντομοκτόνο προστατεύεται από το «τοίχωμα» της κάψουλας. Το μέγεθος της κάψουλας είναι ιδανικό ώστε να προσκολλάται στα παράσιτα και να μεταφέρεται από αυτά.

 

 
Η κάψουλα έχει σχεδιαστεί για μεγάλη υπολειμματική δράση. Η τελική μορφή της κάψουλας μοιάζει στο εσωτερικό της με μπάλα του γκολφ.

Για γρήγορο και διαρκή έλεγχο εμπιστευτείτε την iCAP τεχνολογία Αυτή η τεχνολογία βασίζεται στα χαρακτηριστικά των διάφορων μεγεθών που έχουν οι μικροκάψουλες και τα οποία παρέχουν ελεγχόμενη απελευθέρωση του δραστικού συστατικού. Το ICON 2.5 CS (σε μορφή μικροκάψουλας), περιέχει την δραστική ουσία lambda-cyhalothrin. Είναι σχεδιασμένο να παρέχει μεγάλης διάρκειας έλεγχο βαδιστικών, ιπτάμενων εντόμων και άλλων αρθρόποδων και χρησιμοποιεί την προηγμένη τεχνολογία μικροκαψουλών έτσι ώστε να εξυπηρετεί και τους πιο απαιτητικούς Διαχειριστές Δημόσιας Υγείας (Απολυμαντές-Απεντομωτές).

Μορφή μικροκάψουλας

Οι ψεκασμένες επιφάνειες είναι καλυμμένες με εκατομμύρια μικροκάψουλες οι οποίες παραμένουν ανέπαφες στην επιφάνεια μετά τον ψεκασμό.

 

Οι μικροκάψουλες προσκολλώνται στο παράσιτο καθώς αυτό κινείται στην ψεκασμένη επιφάνεια. Η δραστική ουσία περνάει με διάχυση από την μικροκάψουλα στην επιδερμίδα του παρασίτου.

 

Μερικές μικροκάψουλες μεταφέρονται από τα παράσιτα στις φωλιές τους όπου μπορούν να προσκολληθούν και σε άλλα και έτσι να ελέγξουμε μεγαλύτερο αριθμό παρασίτων.

 

Χαρακτηριστικά

 • Εξουδετερώνει γρήγορα τους εχθρούς
 • Έχει μεγάλη υπολειμματική δράση
 • Ελέγχει μεγάλο αριθμό παρασίτων
 • Λειτουργεί πολύ καλά σε ευρύ φάσμα επιφανειών
 • Αναμειγνύεται γρήγορα και εύκολα
 • Υδατικής βάσης φόρμουλα
 • «Καθαρός» ψεκασμός
 • Δεν λεκιάζει
 • Δεν μυρίζει

Οι μικροκάψουλες προσφέρουν μεγάλης διάρκειας έλεγχο

Η καινοτόμος σύνθεση με βάση το νερό είναι διαθέσιμη στην μορφή 2.5 CS (lambda-cyhalothrin 2,5% β/ο) και προορίζεται για αραίωση σε νερό και εφαρμογή στις επιφάνειες με τη χρήση συμβατικού ψεκαστικού εξοπλισμού υπό πίεση. Μετά την εφαρμογή, το νερό εξατμίζεται αφήνοντας έτσι τις μικροκάψουλες διαθέσιμες στην ψεκασθείσα επιφάνεια. Η δραστική ουσία παραμένει προστατευμένη μέσα στις μικροκάψουλες και αυτή η προστασία προσφέρει μεγαλύτερης διάρκειας δράση ειδικά σε δύσκολες επιφάνειες όπως το τσιμέντο. Εκτός αυτού, το μέγεθος της μικροκάψουλας είναι το βέλτιστο ώστε όταν κινούνται τα παράσιτα να κολλάει στο σώμα τους και να μεταφέρεται από αυτά. Μόλις τα παράσιτα πάρουν πάνω τους τις μικροκάψουλες, η δραστική ουσία εξέρχεται από αυτές, προσβάλει το παράσιτο και προκαλεί άμεσα την εξόντωσή του.

Ταξινόμηση & Σήμανση

 • SGH09

Δηλώσεις Επικινδυνότητας

 • H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις..
 • EUH208: Περιέχει 1,2 –benzisothiazolin-3-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
 • EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Δηλώσεις Προφύλαξης

 • Ρ102: Μακριά από παιδιά.
 • P270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
 • P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο.
 • P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
 • P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.
 • P501: Διάθεση του περιέκτη σε σημεία συγκέντρωσης των κενών συσκευασίας.