Hellas
Share page with AddThis

Actellic 50 EC

Τελευταία ενημέρωση
06.12.2018

Εντομοκτόνο

Φυτοπροστασία

Αριθμός Έγκρισης: 
1114
Συσκευασίες: 
Φιάλη 50 κ.εκ.
Φιάλη 200 κ.εκ.
Φιάλη 500 κ.εκ.
Βαρέλι 20 λίτρα
Σύνθεση: 
Μορφή: 
EC (Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό)

Εντομοκτόνο που δρά δι επαφής και διά ατμών

Αποθηκευμένα προιόντα

Ταξινόμηση & Σήμανση

 • SGH02

 • SGH06

 • SGH07

 • SGH08

 • SGH09

Δηλώσεις Επικινδυνότητας

 • H226: Υγρό και ατμοί εύφλεκτα..
 • H302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης..
 • H304: Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς..
 • H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση..
 • H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη..
 • H335: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού..
 • H336: Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη..
 • EUH066: Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.
 • EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Δηλώσεις Προφύλαξης

 • Ρ102: Μακριά από παιδιά.
 • P270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
 • P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο.
 • P210: Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/φλόγες/ θερμές επιφάνειες. Απαγορεύεται το κάπνισμα.
 • P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε συγκεντρώσεις σταγονιδίων.
 • P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.
 • P301+P310+P312: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το  ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
 • P331: Μην προκαλέσετε εμετό.
 • P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με  άφθονο νερό και σαπούνι.
 • P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε  προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
 • P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

SP1: Να μην ρυπαίνεται το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού

Βάζουμε στο ψεκαστικό το μισό του απαιτούμενου νερού και με συνεχή ανάδευση ρίχνουμε τη δόση του προϊόντος που αναλογεί στο χώρο ή στην ποσότητα των σπόρων που θα ψεκασθεί. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό και ψεκάζουμε αφού προηγηθεί καλή ανάδευση.

Τρόπος εφαρμογής

Ψεκασμός αποθηκών και αποθηκευμένων σπόρων. Το φυτοπροστατευτικό προϊόν Actellic 50 EC στις άδειες αποθήκες, να χρησιμοποιείται μόνο με αυτοματοποιημένα συστήματα ψεκασμού. Απαγορεύεται η εφαρμογή του προϊόντος στις άδειες αποθήκες διαχειρός.

 • P301+P310+P312: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το  ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. P331: Μην προκαλέσετε εμετό. P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με  άφθονο νερό και σαπούνι. P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε  προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.