Hellas
Share page with AddThis
Apron XL 350 ES Banner

Apron XL 350 ES

Τελευταία ενημέρωση
06.12.2018

Επενδυτικό Σπόρου

Φυτοπροστασία

Αριθμός Έγκρισης: 
60028
Σύνθεση: 
Χημική ομάδα
Φαινυλαμιδίο

Το APRON XL ένα διασυστηματικό μυκητοκτόνο της ομάδας των φαινυλαμιδίων για επένδυση σπόρων βαμβακιού για την καταπολέμηση της τήξης των φυταρίων εξ΄αιτίας μυκήτων του γένους Pythium.

To δραστικό συστατικό metalaxyl-m διαπερνά το περίβλημα του σπόρου και μεταφέρεται σε όλα τα μέρη του φυτού κατά την διάρκεια του φυτρώματος προστατεύοντας τα νεαρά φυτά. Σε βιοχημικό επίπεδο παρεμποδίζει τη βιοσύνθεση του r-RNΑ.

Ημερομηνία λήξης έγκρισης: 
30.06.2019

Βαμβάκι

Ταξινόμηση & Σήμανση

 • SGH07

Δηλώσεις Επικινδυνότητας

 • H302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης..
 • H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό..
 • H412: Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις..
 • EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Δηλώσεις Προφύλαξης

 • P102: Μακριά από παιδιά.
 • P270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
 • P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια /προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια /πρόσωπο
 • P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο.

Προσωπικός Προστατευτικός Εξοπλισμός

 • P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια /προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια /πρόσωπο

Συμπληρωματικές πληροφορίες

SP1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

 • Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:

  • Γενικά: Μετακινείστε τον παθόντα σε καλά αεριζόμενο χώρο και προστατέψτε τον από την υποθερμία. Αν υποψιάζεστε δηλητηρίαση, καλέστε αμέσως γιατρό..
  • Σε περίπτωση ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό.
  • Σε περίπτωση ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
  • Σε περίπτωση ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Χορηγείστε ιατρικό ενεργό άνθρακα διαλυμένο σε μεγάλες ποσότητες νερού. Προσοχή μη χορηγήσετε τίποτα στον παθόντα και μην προκαλέσετε εμετό σε περίπτωση που δεν έχει τις αισθήσεις του.

  Αντίδοτο

  Δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία

  ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777