Hellas

Isabion

Τελευταία ενημέρωση
15.06.2022

Διάφορα

Φυτοπροστασία

Μορφή: 
SL (Πυκνό Διάλυμα)

Εκτοξεύει ποιότητα και παραγωγή!

To ISABION® είναι ένας καινοτόμος βιοδιεγέρτης βασισμένος σε μείγμα ελεύθερων αμινοξέων και πεπτιδίων που βελτιώνει την ανάπτυξη των καλλιεργειών και περιορίζει την αρνητική επίδραση παραγόντων στρες.

Σύνθεση

Το ISABION® περιέχει σύνολο 62.5% αμινοξέων και 11% ελεύθερα αμινοξέα που παρέχουν υψηλή αφομοιωσιμότητα και Βιοδιέγερση

Υψηλής ποιότητας σύνθεση

 • Υψηλής πυκνότητας σε ελευθέρα αμινοξέα (625 g/L αμινοξέων)
 • Υψηλής καθαρότητας (λιγότερο από 3% στάχτες)
 • Υψηλή περιεκτικότητα σε L-αμινοξέων (57.5% από τα συνολικά)
 • Σταθερό για 5 χρονιά

 

Αμινόγραμμα

Το ISABION® περιέχει 19 ελεύθερα αμινοξέα που είναι σημαντικά στη σύνθεση πρωτεϊνών για την κάλυψη των
θεμελιωδών φυσιολογικών λειτουργιών του φυτού.

Υψηλή Αποτελεσματικότητα

Το Isabion περιέχει σε υψηλή συγκέντρωση γλυκίνη και προλίνη οι οποίες έχουν ζωτικής σημασίας ρόλο στη σταθεροποίηση των πρωτεϊνών και των κυτταρικών τοιχωμάτων. Επίσης ρυθμίζουν την ωσμωτική πίεση στο κυτόπλασμα σε περιπτώσεις έντονου stress.

 

Άμεση διαθεσιμότητα στα φυτά

Το Isabion περιέχει αμινοξέα και πεπτίδια χαμηλού μοριακού βάρους σε μεγάλη ισορροπία μεταξύ ελεύθερων αμινοξέων και πεπτιδίων που εξασφαλίζουν άμεση διαθεσιμότητα στα φυτά.

 

 

Η χρήση του ISABION® στις καλλιέργειες και τα οφέλη της

 

 • Ευνοεί την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος
 • Γρήγορη ανάκαμψη από το μεταφυτευτικό στρες
 • Βελτίωση δομής εδάφους
 • Βελτίωση απορροφησιμότητας θρεπτικών στοιχείων

Σημαντική βελτίωση ανθοφορίας και καρπόδεσης

Αβιοτικοί παράγοντες και συνθήκες στρες

Σημαντική αύξηση της αντοχής των καλλιεργειών σε ακραίες θερμοκρασίες, αλατότητα, ξηρασία και έλλειψη φωτός.

     Αποφυγή ζημιών απο παγετό

Αύξηση ανάπτυξης ριζικού συστήματος σε συνθήκες εδαφικής αλατότητας 

Αγγούρι

Αγκινάρα

Ακρόδρυα

Ακτινίδιο

Αμπέλι

Αντίδι

Αρακάς

Βαμβάκι

Ελιά

Εσπεριδοειδή

Δηλώσεις Προφύλαξης

 • Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
 • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
 • Να έχετε μαζί σας την συσκευασία του προϊόντος ή την ετικέτα του σε περίπτωση που απευθυνθείτε για ιατρική συμβουλή.
 • Αποφύγετε την επαφή του προϊόντος με το δέρμα, τα μάτια ή τον ρουχισμό.
 • Μην εισπνέετε ατμούς ή εκνεφώματα.
 • Να πλένετε τα χέρια και το πρόσωπο πριν το φαγητό, το ποτό ή το κάπνισμα.
 • Σε περίπτωση αδιαθεσίας σταματήστε αμέσως την εργασία, χορηγήστε πρώτες βοήθειες και συμβουλευτείτε έναν γιατρό ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων.
 • Μετά την εργασία, πλυθείτε σε όλο το σώμα σχολαστικά και αλλάξτε ρουχισμό.
 • Πλύνετε τον ρουχισμό εργασίας και τον προστατευτικό εξοπλισμό πριν τα ξανά χρησιμοποιήσετε.
 • Εάν το προϊόν εφαρμόζεται σε μίγμα βυτίου μαζί με Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα, ο χειριστής θα πρέπει να φοράει τον προστατευτικό εξοπλισμό που αναγράφεται στην ετικέτα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος.
 • Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή την συσκευασία του
 • Το άδειο δοχείο του σκευάσματος ξεπλένεται με τριπλό ξέπλυμα πριν από την απόρριψη. Τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό.
 • Μην επαναχρησιμοποιείτε αυτήν την συσκευασία για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.
 • Εάν εφαρμόζεται στην περιοχή σας πρόγραμμα διαχείρισης κενών συσκευασιών, αντικαταστήστε το καπάκι και επιστρέψτε τα καθαρά δοχεία στην ανακύκλωση ή στον χώρο συλλογής κενών συσκευασιών.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού

Ανακινήστε καλά την συσκευασία πριν από τη χρήση. Προσθέστε την μισή ποσότητα νερού που απαιτείται στον ψεκαστήρα/βυτίο ανάμιξης στην συνέχεια προσθέστε το προϊόν και τέλος το υπόλοιπο νερό. Αναδεύετε το ψεκαστικό διάλυμα πριν και κατά την διάρκεια του ψεκασμού.Πλύνετε τον εξοπλισμό σχολαστικά με νερό μετά από κάθε χρήση.

Παρατηρήσεις

Το ISABION μπορεί να συνδυαστεί σε μίγμα βυτίου με όλα τα λιπάσματα, χηλικά σκευάσματα και πολλά φυτοπροστατευτικά σκευάσματα.
Μην συνδυάζετε το ISABION με ελαιούχα σκευάσματα.
Σε περίπτωση συνδυασμού με θειούχα σκευάσματα σε εφαρμογές φυλλώματος και ειδικά στο θερμοκήπιο να μην υπερβαίνετε την δόση των 200 κ.εκ. σκευ. ανά εκατόλιτρο ψεκαστικού διαλύματος.
Σε περίπτωση συνδυασμού με χαλκούχα σκευάσματα συνίσταται η διενέργεια δοκιμής σε μικρή επιφάνεια πριν την εφαρμογή. Σε περίπτωση εφαρμογών με χαλκούχα σκευάσματα, συνίσταται η τήρηση 2-4 ημερών από την εφαρμογή του ISABION.
Μην συνδυάζετε το σκεύασμα με περισσότερο από 2 άλλα σκευάσματα σε μίγμα βυτίου.
Για αποφυγή ρίσκου φυτοτοξικότητας στην δαμασκηνιά να μην υπερβαίνετε την συνιστώμενη δόση.
Συνίσταται η διενέργεια δοκιμής σε μικρή επιφάνεια πριν την εφαρμογή σε περίπτωση έλλειψης εμπειρίας με συγκεκριμένες ποικιλίες ή συνδυασμού με άλλα προϊόντα.
Επικοινωνήστε με την Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ για περισσότερες τεχνικές συμβουλές.

Τρόπος εφαρμογής

Το ISABION είναι κατάλληλο για εφαρμογές φυλλώματος και εφαρμογές από εδάφους (ριζοπότισμα).

Χρονική σταθερότητα

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 5 χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής όταν αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο μακριά από απευθείας ηλιακό φως σε θερμοκρασία 5-30oC. Να αποθηκεύεται μακριά από φαγητά και ζωοτροφές.

 • Σε περίπτωση αδιαθεσίας σταματήστε αμέσως την εργασία, χορηγήστε πρώτες βοήθειες και συμβουλευτείτε έναν γιατρό ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων.