Hellas
Share page with AddThis

Bion MX 44 WG

Τελευταία ενημέρωση
22.09.2020

Μυκητοκτόνο

Φυτοπροστασία

Αριθμός Έγκρισης: 
6889
Συσκευασίες: 
Κουτί 100 γρ.
Σύνθεση: 
Χημική ομάδα
Βενζοθειαδιαζολικό
Φαινυλαμιδίο
Μορφή: 
WG (Εναιωρηματοποιήσιμοι Κόκκοι)

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο κατά του περονόσπορου στον καπνό. Το δραστικό συστατικό acibenzolar-S-methyl (ομάδα βενζοθειαδιαζολικά), είναι διασυστηματικός ενεργοποιητής των μηχανισμών άμυνας του φυτού (SAR), προσλαμβάνεται γρήγορα από όλα τα μέρη του φυτού αλλά και από τις ρίζες και με το μεταβολίτη του μετακινείται άκρο και βασιπεταλικά σε όλα τα φυτικά μέρη. Το metalaxyl-M (ομάδα φαινυλαμιδίων) απορροφάται ταχέως από το φύλλωμα και κινείται μέσα στο φυτό με ανοδική ακροπεταλική κίνηση.

Ημερομηνία λήξης έγκρισης: 
30.06.2021

Καπνός

Ταξινόμηση & Σήμανση

 • SGH07

 • SGH09

Δηλώσεις Επικινδυνότητας

 • H302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης..
 • H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό..
 • H411: Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις..
 • EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Δηλώσεις Προφύλαξης

 • Ρ102: Μακριά από παιδιά.
 • P270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
 • P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο.
 • P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

SP1: Να μην ρυπαίνεται το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

SPe2: Για να προστατέψετε τα υπόγεια νερά μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε αμμώδη εδάφη με περιεκτικότητα σε οργανική ουσία μικρότερη ή ίση με 1%.

Spa1: Προκειμένου να μην αναπτυχθεί ανθεκτικότητα μην χρησιμοποιείτε αυτό ή οποιαδήποτε άλλο προϊόν που περιέχει metalaxyl m περισσότερο από 3 φορές.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού

Βάζουμε στο ψεκαστικό το μισό του απαιτούμενου νερού και με συνεχή ανάδευση ρίχνουμε τη δόση του προϊόντος που αναλογεί στην έκταση που θα ψεκαστεί. Ξεπλένουμε τρεις φορές τα κενά συσκευασίας. Ρίχνουμε το νερό στο ψεκαστικό δοχείο. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό και ψεκάζουμε.

Τρόπος εφαρμογής

Ψεκασμός φυλλώματος.

Χρονική σταθερότητα

Ο συνιστώμενος μέγιστος χρόνος αποθήκευσης είναι δύο χρόνια, στην αρχική του, καλά κλειστή συσκευασία σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο σε θερμοκρασίες μέχρι 30oC

 • Πρώτες βοήθειες-Αντίδοτο Γενικές οδηγίες : Να έχετε διαθέσιμη την συσκευασία, την ετικέτα ή το MSDS του προϊόντος σε περίπτωση που απευθυνθείτε για βοήθεια στο γιατρό ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή το 24ωρο τηλέφωνο επείγουσας ανάγκης της Syngenta. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ :Μετακινείστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Εάν δεν αναπνέει κανονικά ή καθόλου εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή. Διατηρήστε τον ζεστό και ξαπλωμένο. Καλέστε γιατρό ή το Κέντρο δηλητηριάσεων. P301+P312: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό εάν αισθάνεστε αδιαθεσία. Mην προκαλέσετε εμετό. P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. P337+P313: Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και ξεπλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό.Αν ο ερεθισμός επιμείνει καλέστε γιατρό. Πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε. Αντίδοτο: Δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 2107793777