Hellas
Share page with AddThis

Amistar 25 SC

Τελευταία ενημέρωση
06.12.2018

Μυκητοκτόνο

Φυτοπροστασία

Αριθμός Έγκρισης: 
60359
Συσκευασίες: 
Φιάλη 1 λίτρο
Φιάλη 5 λίτρα
Σύνθεση: 
Χημική ομάδα
Στρομπιλουρινη
Μορφή: 
SC (Πυκνό Εναιώρημα)

Το Amistar 25 SC, είναι μυκητοκτόνο με προστατευτική, θεραπευτική και αντισπορογόνο δράση. Περιέχει το δρών συστατικό azoxystrobin.

Το Amistar 25 SC είναι το νέο αποτελεσματικό μυκητοκτόνο σιτηρών, ρυζιού, ελαιοκράμβης και ζαχαρότευτλου, που καταπολεμά μεγάλο φάσμα μυκήτων και πρσφέρει μια εύρωστη, υγιή και υψηλής απόδοσης καλλιέργεια

2 Τρόποι δράσης

Το Amistar 25SC είναι μυκητοκτόνο με προστατευτική, θεραπευτική και αντισπορογόνο δράση. Η δραστική του ουσία είναι το azoxystrobin. Το Amistar 25SC απαλλάσσει την καλλιέργεια από τις σημαντικές μυκητολογικές ασθένειες και παρατείνει το πρασίνισμα του φυτού. Αυτό σημαίνει περισσότερο διάστημα φωτοσύνθεσης και δημιουργίας υδατανθράκων.

Οφέλη για τον παραγωγό

Βασισμένο στην πρωτοπορία και τη δοκιμασμένη απόδοση του Amistar Proven Technology προσδίδει μοναδικά οφέλη όπως:

 • Αποτελεσματική καταπολέμηση σημαντικών ασθενειών Διατήρηση πράσινου και εύρωστου φυτού
 • Παράταση φωτοσυνθετικής περιόδου

Διατήρησε τον έλεγχο. Διάλεξε Proven Amistar® Technology

Η τεχνολογία του Amistar® είναι μια καινοτομία της Syngenta που οι παραγωγοί πιστεύουν και εμπιστεύονται για πάνω από 15 χρόνια. Τα προϊόντα με τεχνολογία Proven Amistar® Technology, έχουν ιστορικό εφαρμογών σε περισσότερα από 500 εκ. εκτάρια, ανώτερη ποιότητα και μοναδικές υπηρεσίες, που παρέχονται μόνο από την Syngenta. Οι παραγωγοί παγκοσμίως εμπιστεύονται τα προϊόντα με τεχνολογία Proven Amistar® Technology για τον ανώτερο έλεγχο στις ασθένειες και τα κατατάσσουν στην κορυφή των πωλήσεων παγκοσμίως

Τα προϊόντα με Amistar® Technology:

 • Έχουν υψηλή αποτελεσματικότητα, ενισχυμένη απόδοση και παραγωγικότητα στο χωράφι
 • Είναι σχεδιασμένα για ευκολία στη χρήση και μέγιστη αποτελεσματικότητα, ώστε να προσφέρουν τη σιγουριά στον παραγωγό ότι παράγει υγιή προϊόντα με υψηλή εμπορική αξία
 • Υποστηρίζονται από την τεχνογνωσία της Syngenta αλλά και από την δέσμευσή μας για καθημερινή βοήθεια και συμπαράσταση προς τους καταναλωτές μας σε μακροχρόνιο ορίζοντα

Ελαιοκράμβη

Ζαχαρότευτλα

Ρύζι

Σιτάρι

Ταξινόμηση & Σήμανση

 • SGH09

Δηλώσεις Επικινδυνότητας

 • H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις..
 • EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Δηλώσεις Προφύλαξης

 • Ρ102 + P405: Μακριά από παιδιά. Φυλάσσεται κλειδωμένο.
 • Ρ270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

Προσωπικός Προστατευτικός Εξοπλισμός

 • Φοράτε κατάλληλα γάντια κατά την ανάµιξη/φόρτωση και τον ψεκασµό.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

SP1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Ανακινήστε το σκεύασμα καλά, προσθέστε τη συνιστώμενη δόση στο νερό αναδεύοντας και συμπληρώστε το ψεκαστικό με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Παρατηρήσεις

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών 1-2 ανά καλλιεργητική περίοδο ανάλογα με τις καλλιέργειες Αποφεύγετε τις συνεχόμενες εφαρμογές με Amistar 25 SC Μετά τον ψεκασμό με Amistar, να ακολουθούν επεμβάσεις με μυκητοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης. Για παράδειγμα εναλλαγή του Amistar με τα μυκητοκτόνα που έχουν σαν δραστική ουσία τα Kresoxim methyl, famoxadone, fenamidone, picoxystrobin, pyraclostrobin, trifloxystrobin, fluoxastrobin, metominostrobin, orysastrobin, dimoxystrobin & enestroburin δεν επιτρέπεται. Οι εναλλαγές συνεχίζονται με την ίδια σειρά και στις ακολουθούσες καλλιέργειες.

Τρόπος εφαρμογής

Ψεκασμοί καλύψεως. Δόση εφαρμογής Εφαρμόζετε τις χαμηλότερες δόσεις όταν η πίεση του μολύσματος είναι ακόμη χαμηλή (προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων) και τις υψηλότερες όταν η πίεση του μολύσματος είναι μεγάλη (συνθήκες ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας). Ποσότητα ψεκαστικού υγρού/στρέμμα Ψεκάστε με τον απαραίτητο όγκο νερού ώστε να επιτευχθεί καλή κάλυψη και διείσδυση της φυλλικής επιφάνειας από το ψεκαστικό υγρό. Χρόνος εφαρμογής Εφαρμόστε το προϊόν προληπτικά πριν ή αμέσως μόλις εμφανισθούν τα πρώτα συμπτώματα. Για βέλτιστα αποτελέσματα προτείνεται η εφαρμογή να γίνεται πριν την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της προσβολής. Να μην αναμιγνύεται με προσκολλητικά καθώς και με σκευάσματα με ισχυρή προσκολλητική ή διαλυτική δράση. Να αποφεύγεται η ανάμιξη με υγρά γαλακτωματοποιήσιμα σκευάσματα (ΕC).

Χρονική σταθερότητα

Δύο (2) χρόνια τουλάχιστον, εάν διατηρηθεί στην αρχική του συσκευασία χωρίς να ανοιχθεί, σε κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος. Προφυλάξτε το σκεύασμα από τον παγετό.

 • Πρώτες-βοήθειες-αντίδοτο Από αναπνοή: Απομακρύνετε τον ασθενή από το χώρο που εκτέθηκε και κρατείστε τον να αναπαυθεί σε ζεστό χώρο. Ενημερώστε το γιατρό προληπτικά. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα που έχουν μολυνθεί και ξεπλύνετε τα μέρη του σώματος που έχουν έρθει σε επαφή με το σκεύασμα, συμπεριλαμβάνοντας τα μαλλιά και τα νύχια, με νερό και σαπούνι. Αυτά τα μέτρα είναι απαραίτητα για να ελαχιστοποιήσετε την έκθεση του δέρματος. Τα λερωμένα ρούχα θα πρέπει να πλυθούν πριν ξαναφορεθούν. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό ή ειδικό διάλυμα για τα μάτια, κρατώντας ανοικτά τα βλέφαρα τουλάχιστον για 5 λεπτά, και ζητείστε ιατρική συμβουλή. Κατάποση: Ζητήστε αμέσως συμβουλή γιατρού και δείξτε του το δοχείο ή την ετικέτα. Εάν ο ασθενής διατηρεί τις αισθήσεις του ξεπλύνετέ του το στόμα με νερό. Μην του προκαλέσετε εμετό. Περαιτέρω θεραπευτική αγωγή-Αντίδοτο: Συμπτωματική και υποστηρικτική αγωγή όπως ενδείκνυται. ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7739777