Hellas
Share page with AddThis

Ortiva Top 20/12.5 SC

Τελευταία ενημέρωση
16.01.2019

Μυκητοκτόνο

Φυτοπροστασία

Αριθμός Έγκρισης: 
60400
Συσκευασίες: 
Φιάλη 250 ml
Φιάλη 1 λίτρο
Σύνθεση: 
Χημική ομάδα
Στρομπιλουρινη
Τριαζόλη
Μορφή: 
SC (Πυκνό Εναιώρημα)

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση κατά διαφόρων μυκητολογικών ασθενειών. Το azoxystrobin είναι μυκητοκτόνο, που ανήκει στην ομάδα των στρομπιλουρινών, είναι προστατευτικό με μερική διελασματική δράση και παρεμποδίζει τη βλάστηση των σπορίων, την ανάπτυξη του μυκηλίου και την παραγωγή των σπορίων, ελέγχοντας ένα μεγάλο εύρος μυκήτων. Στο βιοχημικό επίπεδο η δράση του είναι στο σύμπλοκο ΙΙΙ της αναπνευστικής αλυσίδας. Το difenoconazole είναι διασυστηματικό μυκητοκτόνο, που ανήκει στην ομάδα των τριαζολών, και είναι αποτελεσματικό σε μεγάλο εύρος παθογόνων μυκήτων. Στο βιοχημικό επίπεδο η δράση του συνίσταται στην παρεμπόδιση της απομεθυλίωσης του C κατά την διαδικασία βιοσύνθεσης της εργοστερόλης.

Eυρέος φάσματος μυκητοκτόνο που συνδυάζει προστατευτική και θεραπευτική δράση για τον έλεγχο ασθενειών φυλλώματος σε καλλιέργειες κηπευτικών. Χάρη στη διπλή δράση του, παρέχει προστασία σε όλα τα στάδια των ασθενειών και κατά συνέπεια ευελιξία στην εφαρμογή

Ολοκληρωμένη προστασία με συμπληρωματική δράση δύο δραστικών ουσιών

 • AZOXYSTROBIN: Λόγω του βιοχημικού τρόπου δράσης (εξάντληση ενέργειας), παρεμποδίζει τη βλάστηση των σπορίων στα αρχικά στάδια ανάπτυξης του μύκητα
 • DIFENOCONAZOLE: Παρεμποδίζει την ανάπτυξη των μυκηλιακών υφών και τη δημιουργία σπορίων, όταν η δεξαμενή της εργοστερόλης εξαντλείται και απαιτείται νέα σύνθεση εργοστερόλης

Διπλός τρόπος δράσης και βαθμός αποτελεσματικότητας

Το Azoxystrobin παρέχει υψηλή προληπτική δράση κατά μεγάλος εύρος μυκήτων που βρίσκονται στη φυλλική επιφάνεια.

Το Difenoconazole παρέχει προληπτική και θεραπευτική δράση

Εξαιρετική απορρόφηση και κατανομή λόγω διελασματικής και τοπικά διασυστηματικής δράσης

Το Azoxystrobin διεισδύει σταδιακά και έχει ταχεία διελασματική και τοπικά διασυστηματική δράση. Το Difenoconazole διεισδύει πιο γρήγορα και έχει πιο αργή διελασματική και τοπικά διασυστηματική δράση.

Τα δυνατά σημεία του Ortiva Top

 • Ευρύ φάσμα δράσης για ταυτόχρονο έλεγχο πολλών ασθενειών φυλλώματος
 • Προστατευτική και θεραπευτική δράση για ευελιξία στην εφαρμογή
 • Διαχείρηση ανθεκτικότητας καθώς συνυπάρχουν δύο δραστικές ουσίες που ενεργούν με διαφορετικό τρόπο δράσης
 • Συνεργιστική δράση δραστικών συστατικών για εξαιρετική αποτελεσματικότητα και βελτιωμένες επιδόσεις
 • Παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας
Ημερομηνία λήξης έγκρισης: 
31.12.2018

Αγγούρι Υπ.

Αγκινάρα

Αρακάς Υπ.

Καρότο Υπ.

Καρπούζι Θ.

Καρπούζι Υπ.

Κολοκύθι Υπαίθρου

Κουνουπίδι

Κρεμμύδι Φρέσκο (Χλωρό)

Λάχανο

Ταξινόμηση & Σήμανση

 • SGH07

 • SGH09

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και πρόσβασης

 • Μέχρις ότου στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα από την ψεκαζόμενη φυλλική επιφάνεια.
 • Σε περίπτωση που το εργαζόμενος πρέπει να εισέλθει αμέσως μετά τον ψεκασμό, πρέπει να φορά γάντια και κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία.

Δηλώσεις Επικινδυνότητας

 • H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση..
 • H332: Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής..
 • H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις..
 • EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Δηλώσεις Προφύλαξης

 • P405 + P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
 • P261: Aποφεύγετε να αναπνέετε συγκεντρώσεις σταγονιδίων.
 • P270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
 • P272: Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο εργασίας.
 • P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτική ενδυμασία.
 • P363: Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

Προσωπικός Προστατευτικός Εξοπλισμός

 • Μην εισέρχεστε στον αγρό πριν να έχουν στεγνώσει πλήρως τα φύλλα μετά τον ψεκασμό.
 • Σε περίπτωση που οι εργάτες πρέπει να εισέλθουν στον αγρό σύντομα μετά τον ψεκασμό, θα πρέπει να φοράνε γάντια.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Sp1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν η τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη 5 μέτρων από επιφανειακά ύδατα ή χρησιμοποιείστε ακροφύσια χαμηλής διασποράς, που επιτυγχάνουν μείωση κατά 50%, για την καλλιέργεια της φράουλας.

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη 15 μέτρων από επιφανειακά ύδατα για την καλλιέργεια σμέουρων (όψιμη εφαρμογή).

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια φυτική ζώνη ανάσχεσης πλάτους 10-12 μέτρων από επιφανειακά ύδατα για τις καλλιέργειες της τομάτας, μελιτζάνας, πιπεριάς, αγγουριού, κολοκυθιού, πεπονιού, καρπουζιού, σκόρδου και σμέουρων (πρώιμη εφαρμογή).

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια φυτική ζώνη ανάσχεσης πλάτους 10-12 μέτρων από επιφανειακά ύδατα σε συνδυασμό με ακροφύσια χαμηλής διασποράς, που επιτυγχάνουν μείωση κατά 50%, για τις καλλιέργειες σπαραγγιού, αγκινάρας, καρότου, μπρόκολου, κουνουπιδιού, λάχανου, πράσου, χλωρού κρεμμυδιού, σέλινου, μαϊντανού.

SPe3: Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη 5 μέτρων από μη γεωργική γη.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού

Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.

Παρατηρήσεις

Εφαρμόστε το ORTIVA TOP 20/12.5 SC προληπτικά ή πρώτα στάδια της ανάπτυξης των ασθενειών και αποφύγετε τις θεραπευτικές εφαρμογές. Εφαρμόστε το ORTIVA TOP 20/12.5 SC σε προγράμματα ψεκασμών σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης από τους QoIs (στρομπιλουρίνες) και τους DMIs (τριαζόλες) με τα οποία δεν εμφανίζεται διασταυρωτή ανθεκτικότητα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο 2-3 ανάλογα με την καλλιέργεια.

Τρόπος εφαρμογής

Ψεκασμοί καλύψεως. Ψεκάστε με τον απαραίτητο όγκο ώστε να επιτευχθεί καλή κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας από το ψεκαστικό υγρό.

Χρονική σταθερότητα

Παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον, εάν διατηρηθεί στην αρχική του κλειστή συσκευασία μακριά από φωτιά ή άλλες πηγές θερμότητας σε ξηρό και δροσερό χώρο. Να μην αποθηκεύετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 400 C

 • ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Σε περίπτωση ατυχήματος ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Κατάποση: Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Μην προκαλείτε εμετό. Επαφή με τα μάτια: Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό για αρκετά λεπτά και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής. P312: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. P333+P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. P304+P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Συμπτωματική θεραπεία. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο Μην προκαλείτε εμετό. Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777