Hellas
Share page with AddThis

Ridomil Gold 48 SL

Τελευταία ενημέρωση
06.12.2018

Μυκητοκτόνο

Φυτοπροστασία

Αριθμός Έγκρισης: 
6995
Σύνθεση: 
Χημική ομάδα
Φαινυλαμιδίο
Μορφή: 
SL (Πυκνό Διάλυμα)

Το metalaxyl-M (ομάδα φαινυλαμιδίων) είναι εκλεκτικό κατά των ωομυκήτων διασυστηματικό μυκητοκτόνο. Απορροφάται από τις ρίζες και κινείται μέσα στο φυτό με αποτέλεσμα την προστασία των φυτών του καπνού για διάστημα τουλάχιστον 45 ημερών.

Καπνός

Ταξινόμηση & Σήμανση

 • SGH07

Δηλώσεις Επικινδυνότητας

 • H302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης..
 • H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό..
 • H412: Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις..
 • EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Δηλώσεις Προφύλαξης

 • P102: Μακριά από παιδιά.
 • P270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
 • P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο.
 • P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια /προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια /πρόσωπο.
 • P301 + P312: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
 • P305 + P351 + P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
 • P337 + P313: Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / επισκεφθείτε γιατρό.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

SP1: Μην ρυπαίνεται το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού

Βάζουμε στο ψεκαστικό, το μισό του απαιτουμένου νερού και με συνεχή ανάδευση ρίχνουμε τη δόση του προϊόντος που αναλογεί στην έκταση που θα ποτιστεί. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό και ποτίζουμε αφού προηγηθεί ανάδευση.

Τρόπος εφαρμογής

Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα RIDOMIL GOLD 48 SL στο νερό, που προορίζεται για το πότισμα της νέας φυτείας κατά τη μεταφύτευση και ποτίστε.

 • Πρώτες βοήθειες - αντίδοτο: Μέτρα σε περίπτωση έκθεσης του ανθρώπου από ατύχημα: Γενικά: Μετακινήστε τον παθόντα σε καλά αεριζόμενο χώρο ή σε καθαρό αέρα και προστατεύστε τον από υποθερμία. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα ρούχα που έχουν μολυνθεί και ξεπλύνετε τα μέρη του σώματος που έχουν έρθει σε επαφή με το σκεύασμα, συμπεριλαμβάνοντας τα μαλλιά και τα νύχια, με νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύντε αμέσως με άφθονο νερό και ζητείστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση κατάποσης: Χορηγείστε ιατρικό ενεργό άνθρακα, διαλυμένο σε μεγάλες ποσότητες νερού. Προσοχή μη χορηγήσετε τίποτα στον παθόντα σε περίπτωση που δεν έχει τις αισθήσεις του. Μην προκαλέσετε εμετό. Αντίδοτο: Δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 2107793777