Hellas
Share page with AddThis

Arcade 880 EC

Τελευταία ενημέρωση
07.09.2020

Ζιζανιοκτόνο

Φυτοπροστασία

Αριθμός Έγκρισης: 
70066
Συσκευασίες: 
Φιάλη 5 λίτρα
Σύνθεση: 
Χημική ομάδα
Θειοκαρβαμιδικό
Τριαζινόνη
Μορφή: 
EC (Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό)

Ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων σε πατάτα. Περιέχει συνδυασμό δύο δραστικών συστατικών του prosulfocarb (Θειοκαρβαμιδικό) και του metribuzin (τριαζινόνη) με ζιζανιοκτόνο δράση.

Το Arcade είναι το νέο ζιζανιοκτόνο της Syngenta για την καθολική καταπολέμηση των πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων στην πατάτα. Το μίγμα δύο δραστικών ουσιών εξασφαλίζει τη σταθερή του δράση σε ένα μεγάλο φάσμα ζιζανίων που ανταγωνίζονται την καλλιέργεια, επιτρέποντας στον παραγωγό την εύκολη και ολοκληρωμένη διαχείριση των ζιζανίων της πατάτας χωρίς διλήμματα συνδυασμών

Τρόπος δράσης του Arcade

Η διαφορά του Arcade οφείλεται στην καλά ισορροπημένη φόρμουλά του, περιέχοντας 2 κορυφαία και αξιόπιστα δραστικά συστατικά, σε ένα ετοιμόχρηστο μίγμα. Όταν εφαρμόζεται προφυτρωτικά απορροφάται από τους βλαστάνοντες σπόρους (ρίζες και βλαστούς) και τα ζιζάνια αποτυγχάνουν να βγούνε από το έδαφος, εξασφαλίζοντας έτσι την απόλυτη καταπολέμησή τους.

Oλοκληρωμένο

 • Το Arcade προσδίδει έναν εξαιρετικό έλεγχο στα περισσότερα πλατύφυλλα αλλά και αγρωστώδη ζιζάνια που κυριαρχούν σε κάθε περιοχή
 • Προσφέρει στον παραγωγό σιγουριά για το αποτέλεσμα, με μια κίνηση χωρίς διλήμματα συνδυασμών
 • Μεγάλη διάρκεια δράσης

Απλή διαχείριση

To Arcade εφαρμόζεται προφυτρωτικά στις δόσεις των 400–500cc το στρέμμα. Η μεγάλη δόση χρησιμοποιείται σε βαριά χωράφια και σε περίπτωση μεγάλων πληθυσμών των ζιζανίων.

Δεν απαιτείται η προσθήκη κάποιου προσκολλητικού ή επιφανειοδραστικού προϊόντος για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του προϊόντος.

Σιγουριά και ευκολία

Η εφαρμογή ενός προϊόντος βάζει τέλος στα διλήμματα συνδυασμών και δόσεων και προσφέρει πλέον στον παραγωγό τη σιγουριά και την ευκολία της σωστής διαχείρισης των ζιζανίων.

Έτσι ο παραγωγός:

 • Δε ρισκάρει, αναζητώντας τους κατάλληλους συνδυασμούς προϊόντων
 • Δεν προβληματίζεται για την ακριβή μέτρηση της δόσης, όπως αν χρησιμοποιούσε 2 ξεχωριστά ζιζανιοκτόνα
 • Δεν χρειάζεται να καταναλώνει χρόνο κατά τη διάρκεια προετοιμασίας του ψεκαστικού μίγματος
Ημερομηνία λήξης έγκρισης: 
31.07.2021

Πατάτα

Ταξινόμηση & Σήμανση

 • SGH09

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και πρόσβασης

 • Οι εργάτες κατά την είσοδο τους στον αγρό μετά την εφαρμογή πρέπει να φορούν γάντια και κατάλληλα υποδήματα

Δηλώσεις Επικινδυνότητας

 • H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις..
 • EUH066: Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.
 • EUH208: Περιέχει prosulfocarb. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
 • EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Δηλώσεις Προφύλαξης

 • Ρ102: Μακριά από παιδιά.
 • P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο.
 • Ρ270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
 • Ρ280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια /προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια /πρόσωπο.
 • Ρ391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.
 • P501: Το υλικό και ο περιέκτης του θα πρέπει να διατεθούν σε εγκεκριμένη μονάδα διάθεσης αποβλήτων.

Προσωπικός Προστατευτικός Εξοπλισμός

 • Να φοράτε μάσκα κατά την ανάμιξη φόρτωση και εφαρμογή.
 • Να φοράτε κατάλληλα υποδήματα κατά την εφαρμογή.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

SP1 Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή την συσκευασία του.

SPe3 Για να προστατέψετε φυτά μη στόχους να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων ή 5 μέτρων με χρήση ακροφυσίων μειωμένης διασποράς από μη γεωργική γη.

SPe3 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 18 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού

Βάζουμε στο ψεκαστικό δοχείο τη μισή της απαιτούμενης ποσότητας νερού και υπό συνεχή ανάδευση ρίχνουμε το Αrcade 880EC. Υπό συνεχή ανάδευση συμπληρώνουμε το υπόλοιπο νερό. Το ψεκαστικό διάλυμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα σε 24 ώρες από την παρασκευή του, αφού προηγηθεί ισχυρή ανάδευση.

Τρόπος εφαρμογής

Καθολικός ομοιόμορφος ψεκασμός της επιφάνειας του εδάφους με ψεκαστήρα υψηλού όγκου και ψεκαστικό υγρό 20-40 λίτρα/στρέμμα

Χρονική σταθερότητα

Αποθηκεύεται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Να μην αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες μικρότερες από -10°C και μεγαλύτερες από +35°C. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για τρία (3) χρόνια.