Hellas
Share page with AddThis

Dual Gold 96 EC

Τελευταία ενημέρωση
28.02.2020

Ζιζανιοκτόνο

Φυτοπροστασία

Αριθμός Έγκρισης: 
7708
Συσκευασίες: 
Φιάλη 250 ml
Φιάλη 1 λίτρο
Φιάλη 5 λίτρα
Σύνθεση: 
Χημική ομάδα
Χλωροακετανιλίδια
Μορφή: 
EC (Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό)

Ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών και μερικών πλατύφυλλων ζιζανίων στον αραβόσιτο, στα ζαχαρότευτλα, στο βαμβάκι, στην τομάτα, στην πατάτα και στον καπνό. Το S-metolachlor απορροφάται κυρίως από το στέλεχος και το κολεόπτιλο και λιγότερο από τις ρίζες. Στα ζιζάνια παρεμποδίζεται η διαίρεση των κυττάρων και η ανάπτυξη βλαστών και ριζών.

Εκλεκτικό προφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο αγρωστωδών και μερικών πλατύφυλλων ζιζανίων για το καλαμπόκι, το βαμβάκι, τα ζαχαρότευτλα, την τομάτα, την πατάτα και τον καπνό

Ημερομηνία λήξης έγκρισης: 
31.07.2021

Βαμβάκι

Ζαχαρότευτλα

Καλαμπόκι

Καπνός

Πατάτα

Τομάτα Υπαίθρου

Ταξινόμηση & Σήμανση

 • SGH07

 • SGH09

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και πρόσβασης

 • Στον ίδιο αγρό, να µην σπέρνεται ή φυτεύεται άλλη καλλιέργεια, εκτός από τις συνιστώµενες, πριν περάσουν τουλάχιστον 5 µήνες από την εφαρµογή του ζιζανιοκτόνου.

Δηλώσεις Επικινδυνότητας

 • H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση..
 • H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό..
 • H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις..
 • EUH208: Περιέχει s-metolachlor. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
 • EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Δηλώσεις Προφύλαξης

 • Ρ102: Μακριά από παιδιά.
 • Ρ270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
 • Ρ280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.
 • P363: Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
 • P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

SP1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.

SPe3: Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 µέτρων για το καλαµπόκι και 5 μέτρων για άλλες καλλιέργειες από την μη γεωργική γη.

Συνδυαστικότητα

Στην πατάτα (Προφυτρωτικά ως προς τα ζιζάνια και την καλλιέργεια) το DUAL GOLD 96 EC μπορεί να συνδυαστεί με το SENCOR 70 WG στις χαμηλότερες εγκεκριμένες δόσεις. Στο βαμβάκι προσπαρτικά με ελαφρά ενσωμάτωση (3-5 εκ.) το DUAL GOLD 96 EC μπορεί να συνδυαστεί με το COTORAN 90 WG στις χαμηλότερες εγκεκριμένες δόσεις. Επίσης προφυτρωτικά στο βαμβάκι το DUAL GOLD 96 EC μπορεί να συνδυαστεί με το COTORAN 50 SC στις χαμηλότερες εγκεκριμένες δόσεις.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού

Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς. Ψεκάζουμε υπό συνεχή ανάδευση, εντός ολίγων ωρών.

Τρόπος εφαρμογής

Καθολικός ομοιόμορφος ψεκασμός της επιφάνειας του εδάφους, με ψεκαστήρα υψηλού όγκου και ψεκαστικό υγρό 30-60 λίτρα ανά στρέμμα.

Χρονική σταθερότητα

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον όταν αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο καλά αεριζόμενο μακριά από ήλιο και υγρασία.