Ασθένειες και Βασικοί Εχθροί

Ασθένειες


Ίωση MDMV

Head smut

Ελμινθοσπορίωση
(helminthosporium maydis)

Άνθρακας σε ρόκα καλαμποκιού
(ustilago maydis)

Φουζαρίωση σε ρίζα καλαμποκιού
 

Βασικοί Εχθροί


Αφίδες σε φυτό καλαμποκιού

Προνύμφη πυραλίδας
(ostrinia nubinalis)

Σιδηροσκούληκο
(agriotes spp)

Αγρότιδα ή Kοφτοσκούληκο
(agrotis spp)

Diabrotica spp (ενήλικο)