Δράσεις Stewardship

Οι άνθρωποί μας δεσμεύονται να εξασφαλίζουν την ασφαλή παραγωγή και χρήση όλων των προϊόντων μας και να δουλεύουν σκληρά για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια από την έρευνα και ανάπτυξη ως την κατασκευή και τη χρήση.

Η Ανθρώπινη ασφάλεια και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις αποτελούν βασικά ζητήματα στην έρευνα και την ανάπτυξη μας. Όλα τα προϊόντα μας υποβάλλονται σε εκτεταμένες δοκιμές για να λάβουν έγκριση κυκλοφορίας.

Έχουμε λάβει αυστηρά μέτρα ασφαλείας για την ανάπτυξη και κατασκευή των μας για να διασφαλίσουμε την ασφάλειας των εργαζομένων μας, των καταναλωτών και του περιβάλλοντος.

Προώθηση της ασφαλούς χρήσης

Οι άνθρωποι της Syngenta που ζουν και εργάζονται σε αγροτικές κοινότητες σε όλο τον κόσμο είναι αφιερωμένοι στον να βοηθούν τους αγρότες να χρησιμοποιούν τα προϊόντα μας με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα, εκπαιδεύοντας σχεδόν 4 εκατομμύρια καλλιεργητές κάθε χρόνο. Η προώθηση της ασφαλούς αποθήκευσης είναι ένα σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων μας, συμβάλλοντας στην αποφυγή κατάχρησης των προϊόντων φυτοπροστασίας.

Έχουμε ξεκινήσει μια ιστοσελίδα, από το 2008 που έχει σχεδιαστεί για να παρέχει ανοικτή πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με ένα εύρος stewardship δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων ασφαλούς χρήσης και γεωργικών τεχνικών συντήρησης.