Έρευνα και Ανάπτυξη

Οι επιστήμονες της Syngenta είναι δεσμευμένοι για την ικανοποίηση των αναγκών των παραγωγών, χρησιμοποιώντας νέους και βιώσιμους τρόπους για την αύξηση τόσο των αποδόσεων, όσο και της ποιότητας των καλλιεργειών.

Με την εξειδικευμένη τεχνογνωσία μας στους σπόρους, την επένδυση σπόρων και τη φυτοπροστασία, καθώς και τη βαθιά κατανόηση της φυσιολογίας των φυτών, έχουμε τη γνώση και τη δυνατότητα για την επίλυση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί παγκοσμίως, μέσω του συνδυασμού της γενετικής και της χημείας.
 
Έχουμε πάνω από 5.000 άτομα σε κέντρα Έρευνας και Ανάπτυξης παγκοσμίως, και συνεχίζουμε να επενδύουμε περαιτέρω στην ανάπτυξη των ανθρώπων μας, των τεχνικών μας δυνατοτήτων και των συνεργασιών μας. Οι επενδύσεις στον τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης το 2011 ήταν πάνω από 1 δις δολάρια, ενισχύοντας την ηγετική μας θέση.
 
Η ισχυρή παγκόσμια παρουσία μας, μας φέρνει κοντά στις διαφορετικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί αλλά και στις ανάγκες τους σε τοπικό επίπεδο. Αυτό μας επιτρέπει να αναπτύσουμε και να αξιολογούμε μελλοντικά προϊόντα στις τοπικές συνθήκες καθώς και να συνεργαζόμαστε με τους τοπικούς επιστημονικούς φορείς.