RemDry

Μια βιώσιμη λύση στον αγρό για τη διαχείριση υγρών αποβλήτων που περιέχουν υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Γιατί RemDry™;

Κατά το χειρισμό φυτοπροστατευτικών προϊόντων (φ.π.) στον αγρό είναι σημαντικό να εφαρμόζονται όλες οι Βέλτιστες Πρακτικές Διαχείρισης (Β.Π.Δ.) για την αποφυγή της ρύπανσης των υδάτινων πηγών, ειδικότερα από σημειακές πηγές.

Οι σημειακές πηγές ρύπανσης μπορούν να συμβούν από λάθος χειρισμό των φ.π. κατά τη χρήση τους για την προστασία των καλλιεργειών. Μπορούν να προέλθουν από τυχόν διαρροές φ.π. κατά την προετοιμασία του ψεκαστικού υγρού, αλλά και μετά τον ψεκασμό, με τη μη ορθή διαχείριση του πλεονάζοντος ψεκαστικού υγρού στο βυτίο ή του νερού που χρησιμοποιήθηκε για τον καθαρισμό του ψεκαστικού εξοπλισμού.

Εάν οι σημειακές πηγές δεν αντιμετωπιστούν σωστά, μπορούν να συνεισφέρουν σε ποσοστό πάνω από το 50% της ρύπανσης των επιφανειακών υδάτων. Η πρόληψη των σημειακών πηγών αποτελεί προτεραιότητα για την αποφυγή της ρύπανσης των νερών. Η επίπτωση των σημειακών πηγών συχνά υποτιμάται, κατά συνέπεια θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό το θέμα ώστε οι αγρότες να γνωρίζουν και να είναι σε θέση να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή της ρύπανσης των υδάτων.

Αυτός είναι ο λόγος της ανάπτυξης του RemDry, ένα απλό, αποτελεσματικό και ολοκληρωμένο σύστημα για τη διαχείριση στον αγρό των υγρών αποβλήτων που περιέχουν υπολείμματα φ.π., με ένα βιώσιμο τρόπο. Το RemDry διαθέτει μια πρωτοποριακά σχεδιασμένη δεξαμενή και μια κινητή πλατφόρμα καθαρισμού, προσφέροντας ευελιξία στον αγρότη.  

Το σύστημα RemDry υποστηρίζεται από τη Syngenta Crop Protection AG και αναπτύχθηκε μαζί με την Ecomembrane Srl και την Uptofarm Srl, εταιρία τεχνοβλαστός (spin-off) του τμήματος Γεωργίας, Δασοκομίας και Επιστημών Τροφίμων (DISAFA) του Πανεπιστημίου του Τορίνο στην Ιταλία.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του RemDry™;

Το σύστημα RemDry είναι απλό, οικονομικό, αποδοτικό και ασφαλές στη χρήση του. Προσφέρει μεγάλα οφέλη και ευελιξία στους παραγωγούς με διάφορους τρόπους:

 • Το κόστος και η πολυπλοκότητα για τους παραγωγούς μειώνονται, καθώς η δεξαμενή του RemDry και η πλατφόρμα καθαρισμού δεν απαιτούν εγκατάσταση πάνω σε επιφάνεια σκυροδέματος
 • Η δεξαμενή του RemDry μπορεί να πουληθεί μόνη της, ως ανεξάρτητη μονάδα, στην περίπτωση που ο παραγωγός διαθέτει ήδη πλατφόρμα καθαρισμού
 • Επιτρέπει τη διαχείριση υγρών αποβλήτων που περιέχουν μείγματα φ.π., εκτός από έλαια τα οποία σχηματίζουν ένα στρώμα που εμποδίζει την εξάτμιση
 • Ελαχιστοποιεί την ποσότητα των αποβλήτων προς διάθεση, καθώς μονάχα στερεά υπολείμματα παραμένουν μετά την εξάτμιση του υγρού
 • Ο παραγωγός μπορεί να ελέγχει την κατανάλωση νερού για τον καθαρισμό του ψεκαστικού εξοπλισμού στον αγρό, καταγράφοντας το επίπεδο του υγρού στη δεξαμενή μετά από κάθε εισαγωγή
 • Προσαρμόζεται στο μέγεθος της φάρμας και στον όγκο των υγρών αποβλήτων που χρειάζονται διαχείριση με την εγκατάσταση περισσότερων μονάδων
 • Απαιτεί ελάχιστη συντήρηση και αποτελεί μια μακροπρόθεσμη λύση για τη διαχείριση υγρών αποβλήτων σε επίπεδο αγρού
 • Δίνει τη δυνατότητα στους παραγωγούς να εφαρμόσουν τις απαιτήσεις για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων, αποτρέποντας τη ρύπανση των υδάτων

Πώς λειτουργεί το RemDry;

RemDry_8_steps

Η πλατφόρμα καθαρισμού του RemDry

 • Κατασκευασμένη από μια εύκαμπτη και ανθεκτική μεμβράνη PVC.
 • Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση σε γυμνό έδαφος και χρήση ξεδιπλώνοντας/αναδιπλώνοντας επιτόπου.
 • Διαθέσιμη σε δύο μεγέθη ανάλογα με τον τύπο του ψεκαστικού μηχανήματος.
  • Για νεφελοψεκαστήρες (αναρτώμενους ή συρόμενους) και ψεκαστήρες για αροτραίες καλλιέργειες (αναρτώμενους ή συρόμενους) με μήκος μπάρας ψεκασμού έως και 12 μέτρα (τύπος S: 6x6 μ) ή με μήκος μεγαλύτερο των 12 μέτρων (τύπος L: 6x12 μ).
   RemDry
 • Για χρήση κατά τη διάρκεια προετοιμασίας του ψεκαστικού υγρού, διαχείρισης του πλεονάζοντος ψεκαστικού υγρού στο βυτίο και καθαρισμού του ψεκαστικού εξοπλισμού.
 • Τα υγρά απόβλητα συλλέγονται στο κεντρικό δοχείο συλλογής και οδηγούνται με αντλία στη δεξαμενή του RemDry.

Η δεξαμενή του RemDry

 • Το RemDry αποτελείται από μία οκτάγωνη, χαλύβδινη δεξαμενή που καλύπτεται από μία διάφανη οροφή, ενώ έχει περιφερειακά ανοίγματα σε όλες τις πλευρές. Ο σχεδιασμός επιτρέπει τη μέγιστη διέλευση αέρα και ηλιακής ακτινοβολίας.
 • Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση χωρίς την ανάγκη στερέωσης πάνω σε επιφάνεια σκυροδέματος (σημεία αγκύρωσης είναι διαθέσιμα για μεγαλύτερη σταθερότητα).
 • Η δεξαμενή του RemDry μπορεί να χωρέσει μέχρι 2500 λίτρα υγρών αποβλήτων.
 • Εξοπλισμένη με μία παχιά επένδυση βάσης και μια επιπλέον εσωτερική επένδυση για τη συγκράτηση όλων των υγρών αποβλήτων που χύνονται στη δεξαμενή.
 • Το νερό από τα υγρά απόβλητα εξατμίζεται με τη δράση της ηλιακής ακτινοβολίας και του αέρα, αφήνοντας μονάχα τα υπολείμματα των φ.π. ως στερεά απόβλητα στην εσωτερική επένδυση.
 • Η εσωτερική επένδυση με τα στερεά υπολείμματα συλλέγονται για ειδική και ασφαλή διαχείριση σε κέντρο επεξεργασίας αποβλήτων, όταν η ποσότητα των στερεών αποβλήτων είναι ικανή για να οδηγηθεί για διαχείριση.
RemDry

Το RemDry πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς και πρέπει να τοποθετείται σε ασφαλή απόσταση από υδάτινες πηγές, δρόμους, χώρους εργασίας, οικιακές περιοχές και χώρους φύλαξης ζώων στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Κατάλληλα κέντρα επεξεργασίας αποβλήτων πρέπει επίσης να είναι διαθέσιμα.

Επισκεφθείτε το www.agrimembrane.com για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς θα αποκτήσετε ένα σύστημα RemDry και επικοινωνήστε με την τοπική οργάνωση της Syngenta για να επισκεφθείτε το πιο κοντινά εγκατεστημένο σύστημα.

play_circle
Μαρτυρίες και σχόλια από τους χρήστες του νέου συστήματος διαχείρισης αποβλήτων Remdry της Syngenta