Έρευνα στις επιστήμες των φυτών

Κάθε απλό χαρακτηριστικό ενός φυτού, εντόμου ή μύκητα, περιγράφεται στο γονιδίωμά του. Τα γονίδια αποτελούν έτσι την κρίσιμη αφετηρία για την ανάπτυξη νέων προϊόντων.

Η έρευνα στη χημεία και στις επιστήμες των φυτών, οδηγεί σε νέες χημικές ουσίες φυτοπροστασίας και σε νέες φυτικές ποικιλίες με ανθεκτικότητα σε προσβολές από παράσιτα και ασθένειες, με ικανότητα  ελέγχου του ανταγωνισμού από τα διάφορα είδη ζιζανίων ή με ενισχυμένα πολύτιμα συστατικά, όπως η παραγωγή ελαίων και πρωτεϊνών.
 
Κάθε απλό χαρακτηριστικό ενός φυτού, εντόμου ή μύκητα, περιγράφεται στο γονιδίωμά του. Τα γονίδια αποτελούν έτσι την κρίσιμη αφετηρία για την ανάπτυξη νέων προϊόντων.
 
Ο ρόλος της έρευνας είναι να ανακαλυφθούν και να αξιολογηθούν νέες εξελιγμένες χημικές ουσίες και πρωτεΐνες που θα επιφέρουν θετικά αποτελέσματα στη γεωργία. Η χημική και βιολογική έρευνα μετατρέπει τα ελπιδοφόρα χημικά μόρια σε προϊόντα ανάπτυξης. Η αξιολόγηση της υγείας και η προστασία του περιβάλλοντος βοηθούν στην ανάπτυξη ενώσεων που είναι απολύτως ασφαλείς στο περιβάλλον και τους ανθρώπους.

Οι επιστήμονες που εργάζονται στον τομέα της γενετικής βελτίωσης (CGR), χρησιμοποιούν την τεχνολογία τέμνων-άκρων για να δημιουργήσουν νέα φυτικά χαρακτηριστικά, ωφέλιμα για ολόκληρο το σύστημα παραγωγής τροφών κα τροφίμων. Στόχος είναι να παραχθούν νέες φυτικές ποικιλίες με πολύτιμες ιδιότητες είτε μέσω της γενετικής τροποποίησης και της γενετικής αναπαραγωγής, είτε με τη γενετική βελτίωση συμβατικών ποικιλιών.

Οι επιστήμονες του τμήματος ανάπτυξης προϊόντων φυτοπροστασίας, ερευνούν τη βιολογική δυνατότητα των χημικών ενώσεων και την έγκριση χρήσης τους σε όλο τον κόσμο.

Καινοτόμες ποικιλίες και υβρίδια σπόρων αναπτύσσονται, χρησιμοποιώντας μεθόδους αναπαραγωγής εξελιγμένης τεχνολογίας. Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση του ποσοστού αξιοπιστίας και επιτυχίας της συμβατικής αναπαραγωγής, περιλαμβάνουν τα γονιδιώματα, τους δείκτες υποβοήθησης γενετικής βελτίωσης, τη βιοχημεία και τη βιολογία κυττάρων.

Τα ερευνητικά πρότυπα κέντρα της Syngenta

Τα ερευνητικά κέντρα ανάπτυξης της Syngenta βρίσκονται σε μεγάλες βιομηχανικές θέσεις στην Ελβετία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ. Τα πρότυπα αυτά κέντρα έχουν ιδρυθεί για να ικανοποιήσουν βασικές δραστηριότητες και είναι καθοριστικά για την ανακάλυψη και την ανάπτυξη των μελλοντικών προϊόντων της Syngenta.
 
Στην Ελβετία, οι περιοχές της Βασιλείας και του Σταιν αποτελούν πρότυπα κάντρα έρευνας των προϊόντων φυτοπροστασίας.
 
Στο Μπερκσαιρ του Ηνωμένου Βασιλείου, βρίσκεται το ολοκληρωμένο διεθνές ερευνητικό κέντρο του Jealott´s Hill, το οποίο συνδυάζει τα πρότυπα κέντρα ανακαλύψεων βίο-απόδοσης και βιολογικών προϊόντων και αποτελεί τον κύριο συνεργάτη του Βιοτεχνολογικού Κέντρου της Syngenta (Syngenta Biotechnology Inc.).

Οι περιβαλλοντικοί επιστήμονες στο Jealott´s Hill, εργάζονται σε στενή επαφή με το κεντρικό εργαστήριο τοξικολογίας κοντά στο Μάντσεστερ. Αυτό είναι το πρότυπο κέντρο για τις ρυθμιστικές μελέτες και την καινοτόμο τοξικολογική έρευνα.

Στις ΗΠΑ, το πρότυπο κέντρο Βιοτεχνολογίας της Syngenta βρίσκεται στο Triangle Park, στη Βόρεια Καρολίνα και εστιάζει πρώτιστα στη γενετική βελτίωση φυτών.

Σε διάφορες άλλες περιοχές, βρίσκονται ερευνητικά κέντρα γενετικής βελτίωσης και ένα παγκόσμιο δίκτυο πειραματικών σταθμών. Επιπλέον, η έρευνα μέσα στη Syngenta, συμπληρώνεται από περισσότερες από 400 συνεργασίες με ινστιτούτα και διάφορες επιχειρήσεις παγκοσμίως. Αυτός ο συνδυασμός παρέχει στην Syngenta μια γεωγραφική ισορροπία στις ερευνητικές της δραστηριότητες και στην πρόσβασή της στις νέες τεχνολογίες και στις ουσιαστικές ομάδες της επιστημονικής κοινότητας σε όλο τον κόσμο.

Η εργασία σε όλα τα ερευνητικά κέντρα επικεντρώνεται σε πέντε βασικούς τομείς:

  • Ανάπτυξη των νέων χημικών προϊόντων φυτοπροστασίας για τον έλεγχο ζιζανίων, παρασίτων και ασθενειών.
  • Στήριξη και περαιτέρω ανάπτυξη της υπάρχουσας σειράς προϊόντων.
  • Ανάπτυξη νέων χαρακτηριστικών που θα αναβαθμίσουν τις καλλιέργειες.
    Τα χαρακτηριστικά αυτά αποσκοπούν στο να βελτιώσουν την παραγωγικότητα, να καταστήσουν τις καλλιέργειες ανεκτικές σε εχθρούς και ασθένειες ή στην ξηρασία, να αυξήσουν τη θρεπτική αξία της παραγωγής, να προσθέσουν οφέλη για την υγεία και να βελτιώσουν την ικανότητα επεξεργασίας και μεταποίησης της παραγωγής.
  • Ολοκλήρωση των λύσεων που στηρίζονται σε χημικά μόρια ή φυτικά χαρακτηριστικά για την ικανοποίηση των αναγκών των καλλιεργητών.
  • Χορήγηση αδειών και αναζήτηση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών που θα βασίζονται σε ιδιόκτητες τεχνολογίες της Syngenta.