Οι εγκαταστάσεις της Syngenta στην Ελλάδα

Γραφεία Ανθούσας

Τα κεντρικά γραφεία της Syngenta Hellas βρίσκονται στην Ανθούσα Αττικής

Εργοστάσιο Οινοφύτων

Το εργοστάσιο της Syngenta Hellas AEBE, είναι ένα από τα 8 εργοστάσια της Syngenta στην Ευρώπη με ειδίκευση στα προϊόντα φυτοπροστασίας.

Αποθήκη Β. Ελλάδας

Σκοπός της συγκεκριμένης αποθήκης είναι η παραλαβή, αποθήκευση και αποστολή εμπορευμάτων.