Κοινωνική Ευθύνη

Η Syngenta είναι παγκόσμιος ηγέτης στον γεωργικό τομέα και δεσμεύεται στην αειφόρο γεωργία μέσα από καινοτομική έρευνα και τεχνολογία. Η εταιρία μας κατέχει ηγετική θέση στην αγορά φυτοπροστασίας και στην αγορά σπόρων υψηλής αξίας.

Η γεωργία πρόκειται να παίξει αποφασιστικό ρόλο στην παγκόμια πρόκληση της θρέψης του συνεχώς αυξανόμενου παγκόσμιου πληθυσμού με περιορισμένους φυσικούς πόρους. Θέλουμε να συνεισφέρουμε στην ασφάλεια της τροφής και γινόμαστε πρευσβευτές της αειφόρου γεωργίας. Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των όσων κάνουμε. Με την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων τα οποία βοηθούν τους παραγωγούς να παράξουν περισσότερα από λιγότερα συμβάλλουμε στη βιωσιμότητα της γεωργίας.

  • Στόχος μας είναι να συμβάλλουμε στην ασφάλεια των τροφίμων και στην αειφορία στη γεωργία, βοηθώντας τους γεωργούς να βελτιώσουν τις αποδόσεις των υφιστάμενων εκτάσεων και τη συντήρηση πολύτιμων φυσικών πόρων όπως το έδαφος, το νερό και η βιοποικιλότητα.

  • Στόχος μας είναι να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των εργαζομένων μας, των πελατών μας, αλλά και των καταναλωτών με τη θέσπιση αυστηρών προτύπων ασφαλείας στις επιχειρήσεις μας και την προώθηση της ασφαλούς και αποτελεσματικής χρήσης των προϊόντων μας από αγρότες ανά τον κόσμο.

  • Σεβόμαστε το εργατικό μας δυναμικό και στοχεύουμε στο να βοηθάμε καθέναν από τους ανθρώπους μας να αναπτύξει το ταλέντο του. Στόχος μας είναι να επωφεληθούν αγροτικές κοινότητες, όπου δραστηριοποιούμαστε, βοηθώντας τους γεωργούς να βελτιώσουν την παραγωγικότητα τους.

  • Στόχος μας είναι να ελαχιστοποιούμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων μας σε όλη τη διάρκεια ζωής των προϊόντων μας, από το στάδιο της έρευνας και ανάπτυξης έως την κατασκευή, χρήση και καταστροφή.

  • Ο Κώδικας Συμπεριφοράς μας, μας δεσμεύει να διατηρούμε τα υψηλότερα ηθικά πρότυπα σε ό,τι κάνουμε και ενθαρρύνουμε τους υπαλλήλους μας να αναφέρουν οποιαδήποτε πιθανή παραβίαση.