Η στρατηγική μας

Η φιλοδοξία μας

Ένα από τα μοναδικά στοιχεία της Syngenta είναι ότι οι δράσεις και τα προϊόντα μας μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση ενός από τα πιο σημαντικά διλήμματα του πλανήτη: Πώς θα παράξουμε περισσότερα από λιγότερους πόρους.

Γι' αυτό και η φιλοδοξία μας είναι να φέρουμε μεγαλύτερη διατροφική ασφάλεια με έναν περιβαλλοντικά αειφόρο τρόπο σε έναν όλο και πιο πολυάριθμο κόσμο, αλλάζοντας βαθμιαία τη γεωργική παραγωγικότητα. Και αυτό σημαίνει σε κάθε γεωργική εκμετάλλευση - τα 8 εκατομμύρια μεγάλες εκμεταλλεύσεις άνω των 100 εκταρίων, αλλά και τα 500 εκατομμύρια γεωργικές εκμεταλλεύσεις έκτασης περίπου μόνο 1 εκτάριου. Κάθε εκμετάλλευση και κάθε παραγωγός έχουν ένα σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν.

Αναπτύσσοντας την παγκοσμίου επιπέδου επιστήμη μας, έχουμε ως στόχο να αλλάξουμε τον τρόπο που καλλιεργούμε και να κοιτάξουμε πέρα από τις αποδόσεις. Αυτό περιλαμβάνει νέα go-to-market μοντέλα, βασιζόμενα κυρίως στην επιτυχία μας να εστιάζουμε σε νέους πελάτες στις αναπτυσσόμενες αγορές.

Η στρατηγική μας

Για να εργαστούμε προς την εκπλήρωση της φιλοδοξίας μας, τοποθετούμε τον παραγωγό στο κέντρο όσων κάνουμε. Η στρατηγική μας, μας καλεί να σκεφτούμε σαν παραγωγοί και να κατανοήσουμε ότι σκέφτονται για τη γη τους και την καλλιέργεια τους με έναν ολιστικό και ολοκληρωμένο τρόπο. Με το τεράστιο εύρος των τεχνολογιών μας στην Φυτοπροστασία, τους Σπόρους και την Επένδυση Σπόρου, είμαστε σε μοναδική θέση στη βιομηχανία μας, όχι μόνο στο να παρέχουμε στον παραγωγό ολοκληρωμένες λύσεις σήμερα, αλλά και πραγματικά καινοτόμες και πρωτοπόρες τεχνολογίες στο μέλλον. Οι λύσεις αυτές θα βοηθήσουν τους παραγωγούς να ανταποκριθούν στις ολοένα και πιο σύνθετες προκλήσεις του σήμερα και του αύριο.

Στον πυρήνα της μακροπρόθεσμης επιτυχίας της στρατηγικής μας είναι η καινοτομία, ιδιαίτερα στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης. Τα προϊόντα του μέλλοντος σίγουρα θα πρέπει να φέρνουν επιπλέον αποδόσεις, αλλά θα πρέπει επίσης να έχουν θετικό αντίκτυπο στη γη και τους ανθρώπους που ζουν σε αυτή. Οι αποδόσεις μόνες τους δεν είναι πλέον αρκετές. Εμείς θα καινοτομούμε πέρα από την εστίαση σε προϊόντα, χημικά ή βιολογικά, θα καινοτομούμε σε επίπεδο καλλιεργειών και σε κλίμακα. Η στρατηγική μας έχει τις ανάγκες των παραγωγών στην καρδιά της.

Ενοποίηση

Φέρνοντας κοντά το μοναδικό πορτοφόλι μας στον τομέα της Φυτοπροστασίας με την εξαιρετική πλατφόρμα μας στους Σπόρους, παρουσιάζουμε ένα πρόσωπο στον πελάτη και προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις στο χωράφι, με βάση την βαθιά μας γνώση και κατανόηση της γεωργίας. Αυτές οι μοναδικές λύσεις δημιουργήθηκαν για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των αναγκών των παραγωγών και μπορούν να κλιμακωθούν έτσι ώστε να προσφέρονται σε παγκόσμιο επίπεδο.

Καινοτομία

Μέσω της καινοτομίας R&D, συνδυάζοντας χημική και  βιολογική τεχνογνωσία, αξιοποιούμε τις γνώσεις μας για τη γεωργία και την κατανόησή μας για τους παραγωγούς για να αναπτύσσουμε νέες τεχνολογίες που αλλάζουν το παιχνίδι και θα οδηγήσουν τη γεωργική παραγωγικότητα. Συνεχίζουμε να δημιουργήσουν νέες αγορές, όπως κάνουμε με το Plene™ για το ζαχαρότευτλο στη Βραζιλία και το Tegra™, το ολοκληρωμένο πρόγραμμα ρυζιού στην Ασία, και επιδιώκουμε σχέσεις και συνεργασίες προστιθέμενης αξίας που μεγιστοποιούν την επιστροφή της απόδοσης στο R&D και φέρνουν νέες λύσεις στον παραγωγό, πιο γρήγορα.

Απόδοση

Στόχος μας είναι να αυξήσουμε κατά μέσο όρο 0,5 % μερίδιο αγοράς σε όλες τις επιχειρήσεις μας και να δημιουργούμε αξία για τους μετόχους μας δημιουργώντας αξία για τους πελάτες μας.