Εργοστάσιο Οινοφύτων

5000 ημέρες χωρίς ατύχημα

Στις 16 Δεκεμβρίου 2014, το εργοστάσιο των Οινοφύτων γιόρτασε ένα σημαντικό επίτευγμα στο οποίο συμμετείχαν και συνέβαλαν εξίσου όλοι οι εργαζόμενοι: 5.000 ημέρες ή 1.500.000...

Εγκαίνια της νέας μονάδας συσκευασίας

Σήμερα η μονάδα των Οινοφύτων θεωρείται το κύριο εργοστάσιο παραγωγής μικρών συσκευασιών στην περιοχή ΕΑΜΕ (Europe, Africa, Middle East) και μια σημαντική επένδυση για την...

chevron_left
chevron_right

Το εργοστάσιο της εταιρίας

Το εργοστάσιο της Syngenta Hellas AEBE, είναι ένα από τα 8 εργοστάσια της Syngenta στην Ευρώπη με ειδίκευση στα προϊόντα φυτοπροστασίας. Βρίσκεται σε απόσταση 60 χιλιομέτρων από την Αθήνα, στην τοποθεσία των Οινοφύτων. Η συνολική του έκταση φτάνει τα 29 στρέμματα και τα τετραγωνικά μέτρα στεγασμένου χώρου τα 9.000.
 
Αφενός λόγω της στρατηγικής θέσης της Ελλάδας στον παγκόσμιο χάρτη και αφετέρου λόγω της πολύχρονης λειτουργίας του σε συνθήκες υψηλής ποιότητας και ασφάλειας, επιλέχθηκε να αναλάβει την παραγωγή και διανομή προϊόντων φυτοπροστασίας για μικρές συσκευασίες (από 14gr/ml έως 1kgr/lt) στην παγκόσμια αγορά, ενώ θεωρείται το κύριο εργοστάσιο παραγωγής μικρών συσκευασιών για τη Syngenta στην περιοχή ΕΑΜΕ (Europe, Africa, Middle East). Έτσι, έφτασε στο σημείο, το μεγαλύτερο τμήμα της παραγωγής του (σε ποσοστό άνω του 75%) να κατευθύνεται σε εξαγωγές.
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια επενδύθηκαν σημαντικά κεφάλαια στον εκσυγχρονισμό των μηχανών παραγωγής για κτιριακές επεκτάσεις στους χώρους παραγωγής, αποθηκών και λειτουργικών χώρων. Μια σημαντική επένδυση για την Ελληνική Οικονομία, η οποία έχει ανάγκη από δραστηριότητες ανάπτυξης σαν και αυτή, καθώς το συνολικό ποσό επένδυσης ανέρχεται σε περισσότερα από 3 εκ. ευρώ τα τελευταία χρόνια, ενώ με την έναρξη της εφαρμογής αυτού του σχεδίου δημιουργήθηκαν νέες θέσεις εργασίας στην υπάρχουσα δομή, στηρίζοντας ταυτόχρονα τους τοπικούς προμηθευτές (π.χ. υλικών  συσκευασίας, εταιρίες μεταφορών κλπ) ποικιλοτρόπως.

Ποιότητα, Ασφάλεια, Περιβάλλον

Οι εργοστασιακές εγκαταστάσεις της Syngenta Hellas ανταποκρίνονται πλήρως στις υψηλότερες προδιαγραφές, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα εγκαταστάσεων και μηχανολογικού εξοπλισμού, ενώ δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. Το εργοστάσιο εφαρμόζει τα πολύ υψηλά στάνταρ ποιότητας που απαιτεί η μητρική εταιρεία και είναι πιστοποιημένο με τα διεθνή πιστοποιητικά για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001), το Σύστημα Περιβαλλοντικής του Διαχείρισης (ISO 14001) και το Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία (OHSAS 18001).

Διαθέτει ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο που καλύπτει όλες τις ανάγκες για τη διασφάλιση της άριστης ποιότητας των προϊόντων μας.

Οι κυριότερες αναλύσεις που διενεργούνται στα σκευάσματα φυτοπροσταστευτικών προϊόντων είναι ο προσδιορισμός περιεκτικότητας δραστικής ουσίας και ο έλεγχος φυσικοχημικών παραμέτρων.

Είναι εξοπλισμένο με Υγρούς Χρωματογράφους (HPLC), Αέριο Χρωματογράφο (GC), καθώς και υποστηρικτικό εξοπλισμό όπως υψηλής ακρίβειας πυκνόμετρο 4 δεκαδικών, pH meter, αναλυτικούς ζυγούς και ελεγκτές βιδώματος (ρύθμιση δύναμης στρέψης, συγκράτησης). Ο εξοπλισμός είναι πιστοποιημένος και διακριβωμένος από αντίστοιχα διαπιστευμένες εταιρείες, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Παράλληλα, διενεργούνται ιδιαίτερα αυστηροί έλεγχοι κατά την υποσυσκευασία των προϊόντων στις γραμμές παραγωγής, είτε με οn-line ελέγχους από εγκατεστημένα συστήματα όπως ζυγιστικά, φωτοκύτταρα, ελεγκτές πωμάτων, χαρτοκιβωτίων και ετικετών, είτε με προληπτικούς, δειγματοληπτικούς έλεγχους ποιότητας στις γραμμές παραγωγής από το εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας μας, όπου τα αποτελέσματα των ελέγχων καταγράφονται στα αντίστοιχα έντυπα ελέγχου ποιότητας.

Παραγωγή

Οι συσκευαστικές γραμμές παράγουν με αυτοματοποιημένες διαδικασίες/εξοπλισμό για:

  • Την πλήρωση φιαλών
  • Τον πωματισμό (όπου απαιτείται τοποθέτηση μεζούρας)
  • Την τοποθέτηση ετικετών με ετικετέζες
  • Τον εγκιβωτιστισμό των φιαλών στα κιβώτια
  • Την παλετοποίηση των κιβωτίων με ρομπότ και
  • Την τοποθέτηση φιλμ στην παλέτα

Ενώ διαθέτουν σύγχρονο εξοπλισμό που διευκολύνει τις γρήγορες αλλαγές προϊόντων και εξασφαλίζουν μειωμένη παραγωγή υγρών αποβλήτων με τη χρήση κλειστών εσωτερικών συστημάτων καθαρισμού (Clean in place - CIP)

Οι δυνατότητες παραγωγής του εργοστασίου φτάνουν (σύμφωνα και με τις σχετικές αδειοδοτήσεις των αρμόδιων δημοσίων αρχών για λειτουργία της εγκατάστασης σε 3 βάρδιες 5 ημέρες την εβδομάδα) σε υποσυσκευασία προϊόντων περίπου 5.000 tn, και τυποποίηση τρωκτικοκτόνων πάνω από 800tn.

Mεταφορές

Οι μεταφορές, λόγω της χημικής σύστασης των εμπορευμάτων, πραγματοποιούνται με φορτηγά αυτοκίνητα που διαθέτουν εξοπλισμό ADR και οδηγούς που έχουν αποκτήσει την ειδική άδεια ADR. Και όλα αυτά γιατί σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (ατύχημα,διαρροή,πυρκαγιά) οι ενέργειες και τα μέτρα που θα ληφθούν πρέπει να συνάδουν με την πολιτική της εταιρείας για ασφάλεια και προστασία του περιβάλλοντος.

Ανθρώπινο Δυναμικό

Το εργοστάσιο της Syngenta Hellas AEBE επενδύει όχι μόνο στο τεχνολογικό εξοπλισμό αλλά και στους ανθρώπους, ίσως το βασικότερο παράγοντα στην επίτευξη των στόχων της.
 
Πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένα προγράμματα εκπαίδευσης και προγραμματίζονται νέα για την ανάπτυξη των ανθρώπων που χειρίζονται και διαχειρίζονται τον εξοπλισμό αυτό. Οι στοχευμένες εκπαιδεύσεις έγιναν από εξωτερικούς συνεργάτες και το προσωπικό της εταιρείας ανάλογα με τις ανάγκες, τις προτεραιότητες και τη στοχοθέτηση του εργοστασίου. Παράλληλα, το ανθρώπινο δυναμικό μας ενισχύθηκε με νέα στελέχη αυξημένης εμπειρίας και κατάρτισης.