Σπόροι Κηπευτικών

Προϊόντα Σπόρων Κηπευτικών από την Syngenta Hellas

Η Syngenta Hellas ανέλαβε από την αρχή του 2011 την απευθείας διανομή των σπόρων κηπευτικών στην Ελληνική αγορά διατηρώντας παράλληλα μέρος και του παλαιότερου δικτύου διανομής με ιδιωτική ετικέτα και διαφοροποιημένο κατάλογο προϊόντων.
Για τον σκοπό αυτό οργανώθηκε μια από τις πληρέστερες τεχνικά και εμπορικά ομάδες κηπευτικών η οποία καλύπτει γεωγραφικά όλη την Ελληνική επικράτεια προτείνοντας λύσεις ανάλογα με τις ανάγκες των τοπικών αγορών. 

Πρόθεσή μας να αφουγκραστούμε και να καλύψουμε τις ιδιαιτερότητες της Ελληνικής αγοράςαναπτύσσοντας προϊόντα με ανοχές σε εχθρούς και ασθένειες, βελτιωμένα χαρακτηριστικά καρπού και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για καινοτόμα Ελληνικά προϊόντα τα οποία θα κατακτήσουν τα ράφια της ποιοτικής εσωτερικής και διεθνούς αγοράς.

Τα προϊόντα μας έχουν γεύση Ελλάδας καθώς αξιολογούνται, επιλέγονται και αναπτύσσονται στις Ελληνικές συνθήκες για τις Ελληνικές συνθήκες.