Hellas
Share page with AddThis

Klerat Wax Blocks

Τελευταία ενημέρωση
11.04.2018

Διαχείρηση Παρασίτων

Επαγγελματική Διαχείρηση Παρασίτων

Αριθμός Έγκρισης: 
ΤΠ14-0068
Συσκευασίες: 
Κουτί 120 γρ. Κουτί 240 γρ. Κουβάς 5 κιλά
Σύνθεση: 
Χημική ομάδα
brodifacoum
Μορφή: 
BB (Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε κηρώδεις κύβους)

Ισχυρό αντιπηκτικό του αίματος τρωκτικοκτόνο 2ης γενιάς, που χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση των ποντικών (Mus musculus) και των αρουραίων (Rattus rattus, Rattus norvegicus).

Εξασφαλισμένη απόδοση. 
Εύγευστο και ανθεκτικό δόλωμα. 
Ενός γεύματος τρωκτικοκτόνο. 

Τα πλεονεκτήματα του Κlerat Waxblocks

To Klerat είναι ένα πολύ αποτελεσματικό και εύχρηστο, ενός γεύματος τρωκτικοκτόνο. Ενσωματώνει τα πλεονεκτήματα της δραστικής ουσίας brodifacoum, σε υψηλής ποιότητας δόλωμα.

Το Klerat ελέγχει τους πληθυσμούς τρωκτικών παρέχοντας πολύ καλά αποτελέσματα.

Είναι αντιπηκτικό του αίματος τρωκτικοκτόνο ενός μόνο γεύματος. Αρκεί δηλαδή ένα γεύμα από τους ποντικούς ή τους αρουραίους για να τους εξολοθρεύσει μετά από κάποιες ώρες ή λίγες μέρες. Κυκλοφορεί στο εμπόριο σε μπλε κέρινους κύβους (wax blocks) με την τρύπα στη μέση. Έτσι μας δίνεται η δυνατότητα επιλογής του καταλληλότερου δολώματος για τις συνθήκες του χώρου στον οποίο σκοπεύουμε να το χρησιμοποιήσουμε.

Το Klerat Waxblocks κατασκευάζεται από υψηλής ποιότητας και ιδανικού μεγέθους θρυμματισμένα δημητριακά, πήζει σε καλούπια και αποτελείται από μια πολύ καλά «δουλεμένη» συνταγή. Αυτό επιτρέπει στο Klerat μεγαλύτερη αντοχή στους εξωτερικούς παράγοντες (θερμοκρασία, υγρασία κ.λπ.) απ΄ ότι τα παραδοσιακά τρωκτικοκτόνα που παρασκευάζονται με συμπίεση των τηγμένων κύβων οι οποίοι περιέχουν μεγάλα θραύσματα δημητριακών. Πολύ γευστικό και ελκυστικό δόλωμα για τα τρωκτικά, ενθαρρύνει αυτά να το καταναλώσουν ώστε να επέλθει ο θάνατος μετά από ένα και μοναδικό γεύμα.

Τα Klerat Waxblocks (κέρινοι κύβοι των 20 γρ.) είναι ιδανικά για δολωματική χρήση σε κτήρια, σε καταστήματα, σε αποθήκες σιτηρών, καθώς και σε υγρές τοποθεσίες όπως σε υπονόμους. Η τρύπα στο κέντρο μας επιτρέπει την εύκολη χρήση καθώς και την στερέωση του μέσα στους δολωματικούς σταθμούς κάτι που εμποδίζει τα τρωκτικά να το μεταφέρουν μακριά.

 • Πολύ ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες
 • Έτοιμη δόση των 20 γρ.
 • Εύκολο στη χρήση
Ημερομηνία λήξης έγκρισης: 
31.08.2020

Δηλώσεις Επικινδυνότητας

 • EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Δηλώσεις Προφύλαξης

 • P102: Μακριά από παιδιά.
 • P103: Διαβάστε την ετικέτα πριν τη χρήση.
 • P220: Αποθηκεύστε μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
 • P262: Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα.
 • P270: Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε.
 • P280: Φοράτε προστατευτικά γάντια.
 • P404 + P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο σε κλειστό περιέκτη.

Προσωπικός Προστατευτικός Εξοπλισμός

 • Μην τοποθετείτε το σκεύασμα σε μέρη όπου είναι εύκολο να πλησιάσουν άλλα ζώα και πουλιά (αγροτικά ή μη). Μην τοποθετείτε τα δολώματα σε επιφάνειες που είναι πιθανό να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα ή ζωοτροφές. Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε πιείτε ή καπνίσετε και μετά την εφαρμογή. Οι επαγγελματίες χρήστες θα πρέπει να φορούν μάσκα και προστατευτικό εξοπλισμό κατά τον χειρισμό των δολωμάτων.
 • P301+310 Σε περίπτωση κατάποσης καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό Πρώτες βοήθειες: Το σκεύασμα περιέχει δραστική ουσία brodifacoum που είναι αντιπηκτικό τρωκτικοκτόνο. Σε περίπτωση έκθεσης στο σκεύασμα καλέστε χωρίς καθυστέρηση το Κέντρο Δηλητηριάσεων, το Κέντρο Πρώτων Βοηθειών ή απευθυνθείτε σε κάθε περίπτωση σε έναν γιατρό περιγράφοντας την κατάσταση των συμπτωμάτων της μόλυνσης (αναφέρετε τις οδηγίες πρόληψης και θεραπείας που αναγράφονται στην ετικέτα, επαληθεύστε την δόση και την έκταση της έκθεσης στη μόλυνση). Παράλληλα προχωρήστε στις ακόλουθες ενέργειες : • Σε περίπτωση εισπνοής, αναπνεύστε καθαρό αέρα και αναπαυθείτε • Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα : απομακρύνετε τα ενδύματα και πλυθείτε με άφθονο νερό και σαπούνι. Μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά και χλώρια. • Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια : πλυθείτε με άφθονο χλιαρό νερό για αρκετά λεπτά έχοντας τα μάτια ανοικτά. • Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα. Μην προκαλέσετε εμετό. Ανεξάρτητα από την ληφθείσα ποσότητα φαρμάκου, αποφύγετε τη λήψη τροφής ή ποτού. Σε περίπτωση έντονης αδιαθεσίας, επικοινωνήστε άμεσα με το Κέντρο Πρώτων Βοηθειών. Αντίδοτο: Βιταμίνη Κ1 (υπό ιατρική παρακολούθηση). Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.