Σποροπαραγωγή

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Να προμηθεύουμε τα τμήματα πωλήσεων και marketing με σπόρους υψηλής ποιότητας, έγκαιρα και σύμφωνα με τον σχεδιασμό εμπορικών και πειραματικών υβριδίων.

 • Η εξασφάλιση της διαθεσιμότητας σπόρων - γονέων για την παραγωγή των υβριδίων, με άλλα λόγια να έχουμε έγκαιρη και σύμφωνη με τις προβλέψεις παραγωγή σπόρων - γονέων.
 • Φυσικά η σποροπαραγωγή πρέπει να παραχθεί σε μία συγκεκριμένη τιμή, δίνοντας την δυνατότητα στην Syngenta να είναι ανταγωνιστική στην αγορά.


ΣΤΑΔΙΑ

Η διαδικασία της σποροπαραγωγής σπόρων καλαμποκιού αποτελείται από 4 στάδια.

 • Διατήρηση γενετικού υλικού
 • Σπόροι - γονείς
 • Έρευνα σποροπαραγωγής και παραγωγή πειραματικών υβριδίων
 • Σποροπαραγωγή εμπορικών υβριδίων

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Αυτή η ομάδα πρέπει :

- Να διαφυλάξει την δομή του γενετικού υλικού που παρέλαβε από τους γενετιστές καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής των καθαρών σειρών και να διατηρήσει την ομοιογένεια των καθαρών σειρών δουλεύοντας με υψηλά επίπεδα ποιότητας (βλαστική και φυτρωτική ικανότητα)

- Να προμηθεύει την ομάδα που ασχολείται με τους σπόρους – γονείς με σπόρους για αναπολλαπλασιασμό

Η διατήρηση του γενετικού υλικού γίνεται σε δύο περιοχές:

 • Στο Lombez της Γαλλίας για καλοκαιρινή παραγωγή – Βόρειο ημισφαίριο
 • Στη Χιλή για χειμερινή παραγωγή

 ΣΠΟΡΟΙ - ΓΟΝΕΙΣ

Αυτή η ομάδα πρέπει :

- Να παρέχει τον απαραίτητο βασικό σπόρο για να είναι δυνατή η παραγωγή εμπορικών και πειραματικών υβριδίων σύμφωνα με τα πλάνα του σχεδιασμού παραγωγής που καθορίζονται από το τμήμα πωλήσεων και marketing

- Να αριστοποιήσει τις διαδικασίες παραγωγής ώστε να εγγυηθεί την υψηλότερη ποιότητα και ανταγωνιστικό κόστος

Η εργασία αυτή γίνεται σε 3 περιοχές:

 • Στο Περού (Ιca) για αναπολλαπλασιασμό με χειρωνακτική επικονίαση
 • Στην Χιλή και την Ουρουγουάη για αναπολλαπλασιασμό προβασικού σπόρου και κάποιων ειδικών βασικών σπόρων
 • Στο Lombez της Γαλλίας για αναπολλαπλασιασμό βασικού σπόρου και κάποιων προβασικών σπόρων.

ΕΡΕΥΝΑ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΥΒΡΙΔΙΩΝ

Οι βασικές αρμοδιότητες της ομάδας είναι:

- Η μελέτη της συμπεριφοράς των καθαρών σειρών σε διαφορετικά περιβάλλοντα για να δώσει τις καλύτερες τεχνικές συμβουλές για την παραγωγή στο χωράφι

- Να παρέχει τις καλύτερες υποδείξεις για όλα τα στάδια της διαδικασίας: Υγρασία συγκομιδής, παράμετροι ξήρανσης, μέγεθος κ.λ.π.

- Να δώσει την μεθοδολογία της σποροπαραγωγής : Προσχέδιο, καθυστέρηση αρσενικών/ θηλυκών κ.λ.π., για να περιορίσει ενδεχόμενες δυσκολίες.

- Να σποροπαράγει τα πειραματικά υβρίδια (υβρίδια που δεν έχουν λάβει ακόμη έγκριση) με τα ψηλότερα ποιοτικά στάνταρντς.

Περιοχές:

 • Γαλλία: 3 περιοχές
 • Ουγγαρία:2 περιοχές
 • Ιταλία: 2 περιοχές
 • Τουρκία: 1 περιοχή

ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΒΡΙΔΙΩΝ

Τα καθήκοντα της συγκεκριμένης ομάδας είναι:

- Να παράγει τις σχεδιασμένες ποσότητες σύμφωνα με τα απαιτούμενα ποιοτικά στάνταρντς για την Εταιρεία, χρησιμοποιώντας διαφορετικές περιοχές, κύρια στην Ευρώπη, έτσι ώστε να περιορίσει το ρίσκο και να βρίσκεται όσο πιο κοντά γίνεται στις αγορές.

- Να παράγει σε συγκεκριμένη τιμή δίνοντας έτσι την δυνατότητα στην Syngenta να είναι ανταγωνιστική στην αγορά.

Περιοχές:

 • Γαλλία, Ιταλία, Ουγγαρία, Τουρκία και μερικές νέες περιοχές της Κεντρικής Ευρώπης όπως η Ουκρανία, η Σερβία και η Ρουμανία. Μία περιορισμένη ποσότητα σπόρων μπορεί επίσης να παραχθεί στην Χιλή (χειμερινή σποροπαραγωγή) για εναρμόνιση των αναγκών