Σύστημα Heliosec

Πρόκειται για ένα νέο και εξαιρετικά απλό σύστημα που προτείνει η Syngenta για την διαχείριση των υγρών αποβλήτων, που προκύπτουν από το ξέπλυμα και τον καθαρισμό των ψεκαστικών μηχανημάτων, μετά τη χρήση τους στο χωράφι.

Ουσιαστικά πρόκειται για μια απλή κατασκευή, αποτελούμενη από μια δεξαμενή διαστάσεων 3 m3 (3m x 2m x 0,5m). Η δεξαμενή ασφαλείας έχει μέγιστη χωρητικότητα 2500 λίτρα, κατασκευασμένη από πολυαιθυλένιο, που προστατεύεται και καλύπτεται από στέγαστρο. Περιφερειακά φέρει σιδερένιο προστατευτικό πλέγμα, ενώ η τοποθέτησή της γίνεται πάνω σε τσιμεντένια επιφάνεια. Στο εσωτερικό της δεξαμενής υπάρχει «σεντόνι» από ειδικό ανθεκτικό υλικό για τη συγκέντρωση των υγρών αποβλήτων, χημικά ελεγμένο και ανθεκτικό σε διάφορους τύπους φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
 
Εσωτερικά της δεξαμενής επίσης, υπάρχει ειδικός μετρητής του όγκου των υγρών αποβλήτων. Το συγκεκριμένο όργανο μέτρησης έχει σχεδιαστεί ειδικά για το Heliosec.
 

Το Heliosec έχει τη δυνατότητα συγκέντρωσης του όγκου των υγρών αποβλήτων από το ξέπλυμα των ψεκαστικών μηχανημάτων και μείωσης αυτoύ μέσω της φυσικής διαδικασίας εξάτμισης (επίδραση ηλίου και ανέμου οδηγεί σε εξάτμιση των υγρών αποβλήτων).

Τα στερεά υπολείμματα (1-2 κιλά) που παραμένουν μετά την αφυδάτωση, στο τέλος της καλλιεργητικής περιόδου, διαχειρίζονται και οδηγούνται ευκολότερα για καταστροφή λόγω μικρού όγκου και βάρους. Το «σεντόνι» της δεξαμενής μαζί με τα στερεά υπολείμματα συλλέγεται σε βυτίο και αντικαθίσταται μια φορά το χρόνο (στο τέλος της καλλιεργητικής περιόδου)

Λογισμικό Υποστήριξης

Το Heliosec έχει τη δυνατότητα να υποστηριχθεί με λογισμικό σύστημα διαχείρισης (software). Στο σύστημα αυτό είναι δυνατόν να γίνει εισαγωγή μιας σειράς δεδομένων και παραμέτρων, όπως για παράδειγμα:

 • Χαρακτηριστικά του κτήματος (ταχυδρομικός κώδικας της περιοχής, που αντιστοιχεί στο μέσο όρο των καιρικών συνθηκών της τελευταίας 25ετίας για την περιοχή, είδος καλλιέργειας, συνολική καλλιεργούμενη έκταση)
 • Πρακτικές ψεκασμού (είδος ψεκαστικού μηχανήματος-χρονοδιάγραμμα ψεκασμών μέσα στο χρόνο)
 • Πρακτικές ξεπλύματος (χρησιμοποιούμενο νερό - χρονοδιάγραμμα)

Από την εισαγωγή αυτών των δεδομένων στο λογισμικό σύστημα μπορούν να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα όπως:

 • Αναμενόμενος όγκος υγρών αποβλήτων σε μια καλλιεργητική περίοδο
 • Απαιτούμενος χρόνος για την εξάτμιση του αναμενόμενου όγκου υγρών αποβλήτων, αλλά και προτεινόμενες λύσεις για τον περιορισμό αυτού
 • Ενδεδειγμένος αριθμός δεξαμενών Heliosec που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών των παραγωγού

Οφέλη του συστήματος – Πλεονεκτήματα Heliosec

 • Απλή κατασκευή που μπορεί να συναρμολογηθεί από 1 άτομο μέσα σε 2-3 ώρες
 • Δεν απαιτεί ιδιαίτερες ανάγκες σε συντήρηση και τα αποτελέσματα είναι ορατά από οποιονδήποτε
 • Απλή και αποτελεσματική λύση για να απαλλαγούμε από τα υγρά απόβλητα μετά τη χρήση των ψεκαστικών μηχανημάτων στο χωράφι και τον καθαρισμό τους
 • Σίγουρη και ασφαλής λύση αναφορικά με τα μέτρα προστασίας των νερών και τη μείωση του κινδύνου σημειακών πηγών ρύπανσης
 • Ενσωματώνει τα μέτρα προστασίας νερού στις γεωργικές πρακτικές
 • Συνεισφέρει και αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο στα πλαίσια της αειφορικής-ορθολογικής γεωργίας, με σεβασμό και φροντίδα στο περιβάλλον

 

Heliosec στην Ελλάδα

Η Syngenta Hellas, σε συνεργασία με αγρότες, ομάδες παραγωγών και συνεταιρισμούς, έχει ήδη τοποθετήσει αρκετά συστήματα Heliosec σε διάφορα μέρη στην Ελλάδα. Οι παραγωγοί που είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση των συστημάτων Heliosec που έχουν ήδη εγκατασταθεί στις διάφορες περιοχές, χρησιμοποιούν τις δεξαμενές για το ξέπλυμα των ψεκαστικών τους μηχανημάτων και τη διαχείριση των αποβλήτων. Έτσι, μετά από κάθε ψεκασμό στο χωράφι, ακολουθεί το ξέπλυμα των ψεκαστικών μηχανημάτων (εσωτερικά του βυτίου, αλλά και των ακροφυσίων, καθώς και εξωτερικός καθαρισμός του ψεκαστικού) και η συγκέντρωση των υγρών αποβλήτων στις δεξαμενές. Στο τέλος της καλλιεργητικής περιόδου γίνεται η συλλογή των στερεών υπολειμμάτων και η αλλαγή του ειδικού «σεντονιού» με νέο, ώστε τα συστήματα να είναι έτοιμα να δεχτούν τα απόβλητα της νέας καλλιεργητικής περιόδου.