Σχέδιο Καλής Ανάπτυξης 2013 - 2020

Ένας πλανήτης. Έξι δεσμεύσεις. Αυτό είναι το Σχέδιο Καλής Ανάπτυξης 

Κάθε μέρα πρέπει να τραφούν 200.000 περισσότεροι άνθρωποι σε παγκόσμιο επίπεδο. Μέχρι το 2020, αυτό μεταφράζεται σε 2 δις περισσότερους ανθρώπους σε σχέση με τον παγκόσμιο πληθυσμό σήμερα.

Η παραγωγή επαρκούς τροφής για όλο τον πληθυσμό είναι μια από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες προκλήσεις. Ως μια από τις ηγέτιδες εταιρίες του αγροτικού χώρου, οφείλουμε να πάρουμε πρωτοβουλίες και να δράσουμε προς αυτή την κατεύθυνση.

Τον Σεπτέμβριο του 2013, η Syngenta παρουσίασε το Σχέδιο Καλής Ανάπτυξης, με το οποίο σκοπεύουμε να αντιμετωπίσουμε τις παραπάνω προκλήσεις.

Κάθε μέρα 1 δις άνθρωποι υποσιτίζονται. Και μέχρι το 2050, επιπλέον 2 δις άνθρωποι θα έχουν προστεθεί στον παγκόσμιο πληθυσμό και θα πρέπει να φροντίσουμε για την διατροφή τους. Οι πηγές που απαιτούνται για να παράξουμε τροφή – γη, νερό, εισροές – είναι σε οριακά επίπεδα.

Κάθε χρόνο εκατομμύρια εκτάρια καλλιεργήσιμων εκτάσεων χάνονται, λόγω της διάβρωσης, της υποβάθμισης και της αστικοποίησης. Η βιοποικιλότητα και τα ενδιαιτήματα, τα οποία είναι απαραίτητα για την αναπαραγωγή και παραγωγή τροφής, μειώνονται. Και πολλοί μικροί καλλιεργητές βρίσκονται στα όρια της φτώχειας.

Ο τομέας της αγροτικής παραγωγής και κατ' επέκταση η διασφάλιση σε παγκόσμιο επίπεδο επαρκούς τροφής, εξαρτάται από την αειφόρια των φυσικών πόρων, των υγειών οικοσυστημάτων και της ανάπτυξης των τοπικών κοινοτήτων.

Για να μπορέσουμε να συνεισφέρουμε ενεργά στα παραπάνω, παρουσιάζουμε τις 6 δεσμεύσεις μας. Μέχρι το 2020, δεσμευόμαστε:

Αυτό ονομάζουμε Σχέδιο Καλής Ανάπτυξης. Θα συνεργαστούμε με παραγωγούς, κυβερνήσεις, μη κυβερνητικούς οργανισμούς και άλλους φορείς, με στόχο την εις βάθος διασφάλιση διατροφικής ασφάλειας και την μακροχρόνια αειφορία του πλανήτη.

Περισσότερες πληροφορίες για το Σχέδιο Καλής Ανάπτυξης μπορείτε να βρείτε στο www.goodgrowthplan.com