Εκπαιδεύσεις Παραγωγών

Νέες τεχνολογίες εφαρμογής με τη Venus Growers

Οι εκπαιδεύσεις επικεντρώθηκαν στο θέμα της εφαρμογής των φ.π., με τους παραγωγούς να εκπαιδεύονται στο χωράφι

chevron_left
chevron_right