Hellas

You are here

Share page with AddThis

Η Syngenta σε συνεργασία με τη Venus Growers προωθoύν τις σύγχρονες τεχνολογίες εφαρμογής φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Στο χωράφι
31.05.2013

Η Syngenta προωθεί τις σύγχρονες τεχνολογίες εφαρμογής φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Στα τέλη Μαΐου η Syngenta Hellas σε συνεργασία με τον Α.Σ. Venus Growers, πραγματοποίησε εκπαιδεύσεις ομάδων παραγωγών της Venus σε θέματα σύγχρονων τεχνικών εφαρμογών, με σκοπό τη βελτίωση της εφαρμογής των φ.π. στην καλλιέργεια της ροδακινιάς που αποτελεί καλλιέργεια ιδιαίτερης οικονομικής σημασίας για την ευρύτερη περιοχή της Βέροιας.

Οι ενημερώσεις αυτές αποτέλεσαν συνέχεια μιας σειράς δραστηριοτήτων της Syngenta Hellas που αναπτύσσονται κάθε χρόνο, με σκοπό η ασφαλής και ορθολογική χρήση των φ.π. να γίνει προτεραιότητα για τους παραγωγούς όλης της χώρας. Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν τομείς όπως: ασφαλή χρήση φ.π. – προστασία νερών – ενίσχυση βιοποικιλότητας – σύγχρονες τεχνικές εφαρμογών φ.π. κτλ. και καλύπτονται κάτω από την «ομπρέλα» του προγράμματος FRONTIS της Syngenta Hellas. Η «Υπεύθυνη Γεωργία» αποτελεί δέσμευση για τη Syngenta και στόχος είναι η συνεχής παροχή καθοδήγησης και ενημέρωσης στους Έλληνες αγρότες αναφορικά με την ορθολογική χρήση των φ.π.

Η εκπαίδευση των ομάδων παραγωγών της Venus πραγματοποιήθηκε από εξειδικευμένους επιστήμονες της Syngenta και είχε σαν στόχο οι παραγωγοί να ενημερωθούν στο πως μπορούν να βελτιώσουν τις εφαρμογές τους, κυρίως μέσω του ελέγχου, της ρύθμισης και προσαρμογής των ψεκαστικών μηχανημάτων, έτσι ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα φυτοπροστασίας, με το μικρότερο δυνατό αντίκτυπο στο περιβάλλον αλλά και το μικρότερο κόστος.

Οι εκπαιδεύσεις επικεντρώθηκαν στο θέμα της εφαρμογής των φ.π., με τους παραγωγούς να εκπαιδεύονται στο χωράφι, κυρίως στο πως θα επιτευχθεί ένα ορθό καλιμπράρισμα του ψεκαστικού τους μηχανήματος, βασική παράμετρος για ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα φυτοπροστασίας, αλλά και προστασίας του περιβάλλοντος και των νερών ειδικότερα. Πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις στις ταχύτητες ψεκαστικών μηχανημάτων, μετρήσεις του ρυθμού ροής των ακροφυσίων, ενώ παράλληλα έγιναν δοκιμές και εφαρμογές με νέα, υψηλής ακριβείας ακροφύσια, που εξασφαλίζουν ιδανικό ψεκασμό και κάλυψη, με ταυτόχρονη μείωση της διασποράς του ψεκαστικού νέφους.


Ταυτόχρονα έγιναν ψεκασμοί με διαφορετικούς τύπους ψεκαστικών μηχανημάτων και χρήση διαφορετικών τύπων ακροφυσίων, σε διάφορες πιέσεις, με στόχο να παρθούν δείγματα φύλλων και καρπών και να γίνουν εργαστηριακές αναλύσεις, προκειμένου να μελετηθεί η ποιότητα του ψεκασμού στις διάφορες συνθήκες.

Στο τέλος Αυγούστου, τεχνικοί της Syngenta παρουσίασαν στον Α.Σ. Venus Growers τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων, κατόπιν των δειγματοληψιών που πραγματοποιηθήκαν το Μάιο. Παρόντες ήταν όλοι οι παραγωγοί οι οποίοι είχαν εκπαιδευτεί, καθώς και γεωπόνοι της ευρύτερης περιοχής.


Τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα σημαντικά και αφορούσαν σε όλες εκείνες τις παραμέτρους που προσδιορίζουν την ποιότητα εφαρμογής. Πιο συγκεκριμένα, οι παράμετροι οι οποίοι ελέγχθηκαν είχαν να κάνουν με: τη μέτρηση της εναπόθεση του ψεκαστικού διαλύματος πάνω σε φύλλα και καρπούς - την ανάλυση της κατανομής του ψεκαστικού διαλύματος στις διάφορες θέσεις της κόμης των δένδρων - τον προσδιορισμό της κάλυψης της επιφάνειας των φύλλων και των καρπών από το ψεκαστικό διάλυμα - τον υπολογισμό του ποσοστού ανάκτησης της εφαρμοζόμενης ποσότητας από φύλλα και καρπούς.

Τα πρώτα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ποιότητα των εφαρμογών βρίσκεται σε ένα αρκετά ικανοποιητικό επίπεδο, με περιθώρια βελτίωσης φυσικά, κυρίως όσον αφορά την κατανομή του ψεκαστικού διαλύματος στα διάφορα μέρη των δένδρων.

Απαραίτητη θεωρείται και η σωστή συντήρηση των ψεκαστικών μηχανημάτων και των ακροφυσίων ειδικότερα, καθώς σε πολλές των περιπτώσεων οι ρυθμοί ροής των ακροφυσίων βρέθηκαν κάτω από τις τιμές που αναγράφονται στους καταλόγους των κατασκευαστών.

O πρόεδρος της Venus κύριος Θεολόγης Καραϊνδρος δήλωσε : «Είμαι πεπεισμένος πως τέτοιου είδους εκδηλώσεις θα βοηθήσουν το σύνολο των παραγωγών-μελών του Α.Σ. Venus Growers για μια αποτελεσματική φυτοπροστασία, η οποία θα έχει και θετικά οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη. Η γνώση αυτή θα πρέπει να διαχυθεί στο σύνολο των Ελλήνων παραγωγών. Τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά και έδειξαν ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης της ποιότητας των εφαρμογών, κυρίως σε ότι αφορά την ομοιόμορφη κάλυψη των δένδρων με το ψεκαστικό υγρό, ενώ ιδιαίτερα σημαντική είναι και η τακτική συντήρηση των ψεκαστικών μηχανημάτων».

Η Syngenta σε συνεργασία με τη Venus Growers προωθoύν τις σύγχρονες τεχνολογίες εφαρμογής φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Μετά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων και αφού είχε πλέον σκοτεινιάσει, όλοι οι παραβρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να κάνουν μια βόλτα σε χωράφι στο οποίο είχαν προηγουμένως πραγματοποιηθεί ψεκασμοί με διαφορετικούς τύπους ψεκαστικών μηχανημάτων και διαφορετικούς τύπους ακροφυσίων. Με τη χρήση ειδικών λαμπτήρων μπορούσε σε όλους να γίνει αντιληπτή η διαφοροποίηση στον ψεκασμό αναφορικά με τη χρήση διαφορετικών τύπων ακροφυσίων.

Χρησιμοποιήθηκαν κυρίως συμβατικά ακροφύσια κενού κώνου (ομπρέλας) που συνήθως χρησιμοποιούνται στους ψεκασμούς οπωροφόρων και από την άλλη τα σύγχρονα ακροφύσια χαμηλής αερομεταφοράς (low drift nozzles) που μειώνουν το κίνδυνο δημιουργίας ψεκαστικού νέφους. Με τη χρήση των λαμπτήρων τις βραδινές ώρες ήταν δυνατή μια «οπτικοποίηση» του ψεκασμού και της κάλυψης των δένδρων, κατά την οποία έγινε αντιληπτή η διαφοροποίηση στο μέγεθος των σταγονιδίων του ψεκαστικού διαλύματος από τη χρήση των διαφορετικών τύπων ακροφυσίων.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο κύριος Ronald Wohlhauser, επικεφαλής του τμήματος Τεχνικών Εφαρμογών της Syngenta, με έδρα την Ελβετία: «Οι δοκιμές στα ροδάκινα έδειξαν ότι με τη χρήση των ακροφυσίων χαμηλής αερομεταφοράς μπορεί να έχουμε εξίσου πολύ καλά αποτελέσματα όσον αφορά την ποιότητα ψεκασμού των δένδρων, μειώνοντας ταυτόχρονα το ψεκαστικό νέφος και προστατεύοντας κατά αυτόν τον τρόπο το περιβάλλον και ειδικότερα τα επιφανειακά νερά. Ο συνδυασμός της καλής συντήρησης και του καλιμπραρίσματος των ψεκαστικών μηχανημάτων, μαζί με τη χρήση των κατάλληλων ακροφυσίων, στην κατάλληλη πίεση και με την ενδεδειγμένη ποσότητα εξερχόμενου αέρα, μπορούν να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής των προϊόντων φυτοπροστασίας, μειώνοντας ταυτόχρονα τις απώλειες και προστατεύοντας με τον τρόπο αυτό το περιβάλλον».

Ακολούθησαν ενδιαφέρουσες συζητήσεις στο χωράφι με όλους τους συμμετέχοντες, αναφορικά με τους τρόπους για μια βέλτιστη εφαρμογή των φ.π. στην καλλιέργεια της ροδακινιάς.

Σε κάθε περίπτωση, η εφαρμογή των Βέλτιστων Πρακτικών Διαχείρισης (BMP) και η ορθή χρήση των νέων τεχνολογιών εφαρμογής, μαζί με άλλα προληπτικά και εκπαιδευτικά μέτρα, αποτελούν τα ιδανικά εργαλεία που θα έχουν στη διάθεσή τους οι παραγωγοί ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του νέου νομοθετικού πλαισίου της ΕΕ αναφορικά με την ορθολογική χρήση των φ.π.

Η Syngenta επιδιώκει την πραγματοποίηση του οράματος για την αειφόρο-παραγωγική γεωργία: μια παραγωγική γεωργία, με παράλληλη προστασία των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος.