Hellas
Apron XL 350 ES Banner

Apron XL 350 ES

Τελευταία ενημέρωση
29.04.2022

Επενδυτικό Σπόρου

Φυτοπροστασία

Αριθμός Έγκρισης: 
60028
Σύνθεση: 
Χημική ομάδα
Φαινυλαμιδίο

 

Το APRON XL ένα διασυστηματικό μυκητοκτόνο της ομάδας των φαινυλαμιδίων για επένδυση σπόρων βαμβακιού για την καταπολέμηση της τήξης των φυταρίων εξ΄αιτίας μυκήτων του γένους Pythium.

To δραστικό συστατικό metalaxyl-m διαπερνά το περίβλημα του σπόρου και μεταφέρεται σε όλα τα μέρη του φυτού κατά την διάρκεια του φυτρώματος προστατεύοντας τα νεαρά φυτά. Σε βιοχημικό επίπεδο παρεμποδίζει τη βιοσύνθεση του r-RNΑ.

Ημερομηνία λήξης έγκρισης: 
31.05.2022

Βαμβάκι

Καρότο

Ταξινόμηση & Σήμανση

 • SGH07

Δηλώσεις Επικινδυνότητας

 • H302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης..
 • H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό..
 • EUH208: Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
 • EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Δηλώσεις Προφύλαξης

 • P102: Μακριά από παιδιά.
 • P264: Πλύνετε την επιδερμίδα σας σχολαστικά μετά το χειρισμό.
 • P270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
 • P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια /προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια /πρόσωπο
 • P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο.
 • P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
Προσωπικός Προστατευτικός Εξοπλισμός
 • P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια /προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια /πρόσωπο

Συμπληρωματικές πληροφορίες

SP1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί.

Σπόροι που έχουν υποστεί επεξεργασία προορίζονται μόνο για σπορά σε θερμοκήπια ή προς εξαγωγή σε χώρες όπου επιτρέπεται η σπορά τους.

 • Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:

  • Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα ή το Δελτίο δεδομένων Ασφαλείας όπου είναι δυνατόν).
  • Σε περίπτωση εισπνοής: Mετακινείστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Κρατήστε τον ζεστό και ξεκούραστο. Εάν δεν επανέλθει η αναπνοή του παθόντα εφαρμόστε τεχνική αναπνοή. Καλέστε αμέσως τον γιατρό ή το Κέντρο δηλητηριάσεων.
  • Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν έρθει σε επαφή με το προϊόν. Πλυθείτε καλά με άφθονο νερό. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε /Επισκεφθείτε γιατρό. Πλύνετέ τα μολυσμένα ρούχα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
  • P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
  • P337+P313: Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε /Επισκεφθείτε γιατρό.
  • P301+P312: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. P330: Ξεπλύνετε το στόμα.

  Αντίδοτο

  Δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία

  ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777