Hellas

Influx 100 FS

Τελευταία ενημέρωση
25.10.2021

Επενδυτικό Σπόρου

Φυτοπροστασία

Αριθμός Έγκρισης: 
60384
Συσκευασίες: 
Φιάλη/Δοχείο 1 λίτρο
Φιάλη/Δοχείο 5 λίτρα
Φιάλη/Δοχείο 10 λίτρα
Βαρέλι RIBC 1000 λίτρα
Σύνθεση: 
Χημική ομάδα
Φαινυλοπυρρόλες
Μορφή: 
FS (Πυκνό Εναιώρημα για Επένδυση Σπόρων)

Προληπτικό μυκητοκτόνο επαφής για επένδυση πατατόσπορου. Περιέχει fludioxonil (χημική ομάδα φαινυλοπυρρολών) το οποίο προκαλεί βλάβες στις κυτταρικές μεμβράνες των μυκήτων και παρεμποδίζει την ανάπτυξη του μυκηλίου.

 

Ευρέως φάσματος μυκητοκτόνο, που προσφέρει εξαιρετική προστασία στους κονδύλους της πατάτας από τις εδαφογενείς ασθένειες

Επένδυση κονδύλων Η επένδυση των κονδύλων της πατάτας με τη χρήση μυκητοκτόνων και εντομοκτόνων σκευασμάτων είναι μια πολύ σημαντική πρακτική που πετυχαίνει την προστασία του σπόρου από εδαφογενείς μύκητες και έντομα. Ένας καλά προστατευμένος σπόρος βάζει τα θεμέλια για την εγκατάσταση ενός υγιούς και παραγωγικού φυτού. Γιατί είναι αναγκαία η προστασία των κονδύλων της πατάτας

Κατά τη διαδικασία της σποράς οι παραγωγοί πατάτας μπορεί να προκαλέσουν πληγές στο σπόρο οι οποίες αποτελούν φυσικά ανοίγματα για την είσοδο ενός μύκητα που παρασιτεί στο έδαφος. Ο κίνδυνος γίνεται ακόμα μεγαλύτερος στις περιπτώσεις εκείνες που χρησιμοποιείται κομμένος σπόρος κατά τη σπορά. Το κηρώδες στρώμα σουβερίνης που παράγεται λίγες ημέρες αργότερα από το φυτό σαν φυσική άμυνα για το κλείσιμο των ανοιγμάτων αυτών, δεν μπορεί να κλειδώσει έξω επαρκώς τους μύκητες που υπάρχουν στο έδαφος. Η χρήση των επενδυτικών μυκητοκτόνων εμποδίζει την εγκατάσταση και ανάπτυξη των παθογόνων αυτών μειώνοντας παράλληλα και την πιθανότητα εγκατάστασης βακτηριακών προσβολών που προσβάλουν δευτερογενώς την καλλιέργεια. Aσθένειες των κονδύλων της πατάτας.

Ριζοκτόνια (Rhizoctonia solani)

Συμπτώματα

Στην επιφάνεια των κονδύλων εμφανίζονται μαύρα σωματίδια ποικίλου σχήματος και μεγέθους 1-10 mm που μοιάζουν με προσκολλημένους κόκκους χώματος. Τα σωματίδια αυτά δεν απομακρύνονται με το πλύσιμο αλλά με ελαφρά νύξη. Η κορυφή της φύτρας μαυρίζει και συχνά νεκρώνεται προτού βγει από το έδαφος. Εμφάνιση καστανού έλκους στη βάση του στελέχους κοντά στο λαιμό.

Μετάδοση

Η ασθένεια ξεκινάει από το μολυσμένο έδαφος και από μολυσμένο σπόρο. Είναι πιο συχνή σε ελαφρά εδάφη και κάτω από ψυχρές και ξηρές συνθήκες. Θερμοκρασίες από 15-18°C ευνοούν τη μόλυνση. Θερμοκρασίες μεγαλύτερες από 21°C περιορίζουν την εξάπλωση της ασθένειας.

Μέτρα Προστασίας

Η κάλυψη του σπόρου με Influx 100 FS περιορίζει την προσβολή στο χωράφι. 

 • Να χρησιμοποιείται υγιής σπόρος κατά τη σπορά 
 • Να αποφεύγεται η πολύ πρώιμη σπορά και όταν οι θερμοκρασίες του περιβάλλοντος είναι χαμηλές 
 • Σε μολυσμένα χωράφια με ιστορικό προσβολής να προτιμούνται ανθεκτικές στην ασθένεια ποικιλίες

Ελμινθοσπορίαση (Helminthosporium solani)

Συμπτώματα

Επιφανειακές αργυρόχροες κηλίδες με ασαφή όρια στην επιφάνεια του κονδύλου. Οι κηλίδες αυτές δεν προχωρούν εσωτερικά στην σάρκα.

Μετάδοση

Η ασθένεια ξεκινάει από το μολυσμένο έδαφος και από μολυσμένο σπόρο. Mεταδίδεται γρήγορα ιδιαίτερα σε συνθήκες υψηλής υγρασίας και χαμηλών θερμοκρασιών. Μεταδίδεται από τον μητρικό κόνδυλο στους θυγατρικούς με τα συμπτώματα να μη γίνονται πάντοτε ορατά στη συγκομιδή. Γρήγορη εξάπλωση της ασθένειας από κόνδυλο σε κόνδυλο στην αποθήκη.

Μέτρα Προστασίας

H κάλυψη του σπόρου με Influx 100 FS περιορίζει την προσβολή στο χωράφι. 

 • Να χρησιμοποιείται υγιής σπόρος κατά τη σπορά 
 • Σε μολυσμένα χωράφια με ιστορικό προσβολής να προτιμούνται ανθεκτικές στην ασθένεια ποικιλίες
Ημερομηνία λήξης έγκρισης: 
31.10.2023

Πατάτα

Ταξινόμηση & Σήμανση

 • SGH09

Δηλώσεις Επικινδυνότητας

 • H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις..
 • EUH208: Περιέχει 1,2 –benzisothiazol-3(2H)-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
 • EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Δηλώσεις Προφύλαξης

 • Ρ102: Μακριά από παιδιά.
 • P270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
 • P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο.

Προσωπικός Προστατευτικός Εξοπλισμός

 • Οι εργάτες κατά τον χειρισμό των επενδεδυμένων πατατόσπορων να φορούν κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία και γάντια

Συμπληρωματικές πληροφορίες

SP1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού

Στο συσκευαστήριο: Χρησιμοποιήστε αναλογικά 1 λίτρο διαλύματος ανά τόνο πατατόσπορου (250 κ.εκ. σκευάσματος + 750 κ.εκ. νερό). Το ψεκαστικό υγρό εφαρμόζεται στον πατατόσπορο κατά τη διάρκεια της ροής του πάνω σε κυλιόμενους δίσκους (ράουλα). Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η πλήρης κάλυψή του με το προϊόν. Στην σπαρτική μηχανή: Χρησιμοποιήστε αναλογικά 2 λίτρα διαλύματος ανά τόνο πατατόσπορου (250 κ.εκ. σκευάσματος + 1750 κ.εκ. νερό). Η εφαρμογή στον πατατόσπορο γίνεται με ψεκασμό του μέσα στη σπαρτική μηχανή προτού αυτός τοποθετηθεί στο έδαφος. Η Syngenta σε συνεργασία με κατασκευαστές ψεκαστικών μηχανημάτων, έχει αναπτύξει πρωτότυπα συστήματα εφαρμογής του Influx 100FS για την επένδυση των κονδύλων της πατάτας πριν και κατά τη σπορά. Αποδεικνύουμε με τον τρόπο αυτόν την συνεχή δέσμευσή μας για την ανάπτυξη τεχνικών που διασφαλίζουν την μέγιστη αποτελεσματικότητα των προϊόντων μας σεβόμενοι την ασφάλεια του περιβάλλοντος και του παραγωγού.

Τρόπος εφαρμογής

Το Influx 100 FS εφαρμόζεται με την χρήση επαγγελματικού εξοπλισμού, που μπορεί να είναι υψηλής πίεσης ακροφύσια πάνω από περιστρεφόμενους δίσκους ή τραπέζια με κυλίνδρους ή ιμάντες μεταφοράς. Η εγκατάσταση τέτοιου επαγγελματικού εξοπλισμού μπορεί να γίνει και πάνω στο ειδικό μηχάνημα σποράς πατατόσπορου. Το Influx 100 FS εφαρμόζεται σαν υδατικό εναιώρημα. Ο απαιτούμενος όγκος του υγρού εφαρμογής διαφέρει ανάλογα την μέθοδο που χρησιμοποιείται. Θα πρέπει το μείγμα να ανακατεύεται πολύ καλά και να εφαρμόζεται την ημέρα παρασκευής του.

Χρονική σταθερότητα

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια εάν διατηρηθεί στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του προστατευμένο από το άμεσο ηλιακό φως και υγρασία, σε καλά αεριζόμενο χώρο.

 • Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα ή το Δελτίο δεδομένων Ασφαλείας όπου είναι δυνατόν) Σε περίπτωση εισπνοής: Mετακινείστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Κρατήστε τον ζεστό και ξεκούραστο. Εάν δεν επανέλθει η αναπνοή του παθόντα εφαρμόστε τεχνική αναπνοή. Καλέστε τον γιατρό αμέσως. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν έρθει σε επαφή με το προϊόν. Πλυθείτε καλά με άφθονο νερό. Εάν ο δερματικός ερεθισμός παραμείνει, καλέστε γιατρό. Πλύντε καλά τα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε. Σε περιπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύντε καλά τα μάτα με άφθονο και καθαρό νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν απαιτείτε. Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε αμέσως γιατρό (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν). Μην προκαλέσετε εμετό. ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. Τηλ.Κέντρου Δηλητηριάσεων 210-779377