Πρόγραμμα FRONTIS

FRONTIS - Πρόγραμμα Stewardship στην Ελλάδα για μια «Υπεύθυνη Γεωργία»

Η «Υπεύθυνη Γεωργία» αποτελεί για τη Syngenta τον επαγγελματικό τρόπο προσέγγισης της γεωργίας, στηριζόμενη σε προγράμματα που αναπτύσσονται σε εθνικό επίπεδο, με στόχο την παροχή καθοδήγησης στους Έλληνες αγρότες αναφορικά με την ορθολογική χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και του φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού, με απώτερο σκοπό την ασφάλεια του χρήστη, του καταναλωτή και φυσικά την προστασία του περιβάλλοντος.
 
Στην Ελλάδα η Syngenta, μέσω του προγράμματος FRONTIS δεσμεύεται να αναπτύσσει όλες εκείνες τις δράσεις, τα σχέδια και τα προγράμματα έτσι ώστε η ασφαλής και ορθολογική χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων να γίνει προτεραιότητα για τους αγρότες, τους καταναλωτές και το περιβάλλον.
 
Το πρόγραμμα FRONTIS περιλαμβάνει μια σειρά από Stewardship δραστηριότητες με στόχο τη μετάδοση της γνώσης πάνω στη ηθική και υπεύθυνη διαχείριση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, από την ανακάλυψή τους και μέχρι την τελική τους χρήση και ακόμη πέρα από αυτή, με σκοπό φυσικά την προστασία των χρηστών, των καταναλωτών και του περιβάλλοντος.
 
Οι δράσεις του προγράμματος FRONTIS έχουν να κάνουν με τομείς όπως:

  • Εκπαιδεύσεις/Ενημερώσεις αγροτών για την ασφαλή χρήση των φ.π.
  • Προστασία νερών
  • Προστασία εδαφών
  • Βιοποικιλότητα
  • Διαχείριση πλαστικών κενών συσκευασιών φ.π.
  • Σύγχρονες τεχνικές εφαρμογών φ.π.

Εκπαιδεύσεις Παραγωγών

Η Syngenta προωθεί τις σύγχρονες τεχνολογίες εφαρμογής φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Heliosec® – Η πρόταση της Syngenta για την διαχείριση υγρών αποβλήτων

Πρόκειται για ένα νέο και εξαιρετικά απλό σύστημα που προτείνει η Syngenta για την

Operation Pollinator

Με τη χρήση δοκιμασμένων τεχνικών, το νέο πρόγραμμα οδηγεί στη δημιουργία νέων