Διατροφική Αλυσίδα

Η Syngenta δεσμευμένη στην αειφόρο γεωργία μέσα από καινοτομική έρευνα και τεχνολογία, αναπτύσσει κοινά προγράμματα και συνεργασίες με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στη Διατροφική Αλυσίδα.

Εδώ και πολλά χρόνια και πρώτη από όλους, η Syngenta έχει να επιδείξει ένα πολύ μεγάλο έργο στη συμβολή της αναβάθμισης της ποιότητας και της σταθερότητας της παραγωγής και στην εφαρμογή της Ορθής Γεωργικής Πρακτικής.

Η Syngenta συνδυάζοντας τα προϊόντα της και τις υπηρεσίες της, παρέχει στη Διατροφική Αλυσίδα μια σειρά από Ολοκληρωμένες Προσαρμοσμένες Λύσεις (Customized Crop Solutions). Επιπλέον διαθέτει ολοκληρωμένα Προγράμματα Φυτοπροστασίας για τις περισσότερες καλλιέργειες, προγράμματα των οποίων η εφαρμογή, εξασφαλίζει στον παραγωγό υψηλή παραγωγή, ποιότητα, ασφάλεια και οικονομικότητα.

Τα ολοκληρωμένα Προγράμματα Φυτοπροστασίας της Syngenta έχουν εφαρμοσθεί με απόλυτη επιτυχία σε πολλά κοινά προγράμματα με τη βιομηχανία, με ομάδες παραγωγών, με οινοποιεία, μεταποιητές κλπ. Η πιστοποίηση όλων αυτών των φορέων με πρότυπα ποιότητας όπως τα Agro 2.1 & 2.2, GLOBALGAP κά, αποδεικνύει τη συμβατότητα των προγραμμάτων της Syngenta με τις αρχές της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.

Στα κοινά αυτά projects, όλοι οι συνεργάτες της Syngenta επωφελούνται μέσω της χρήσης των εργαλείων που τους παρέχει η Syngenta, της τεχνικής υποστήριξης των ανθρώπων της, της εξοικονόμησης χρόνου και χρήματος, της καλύτερης διαχείρισης των εισροών, της αποφυγής απωλειών σε ποσότητα και ποιότητα της παραγωγής ενώ η παραγωγή τους εξασφαλίζεται με διαφάνεια και ασφάλεια ικανοποιώντας έτσι όλες τις προδιαγραφές των πελατών τους, με ταυτόχρονη μείωση του ρίσκου απόρριψης της παραγωγής τους.

Από το 2004 έως σήμερα η Syngenta Hellas έχει να επιδείξει πολλά μεγάλα projects πανελλαδικής εμβέλειας, κάποια από τα οποία περιγράφονται συνοπτικά στα αριστερά της σελίδας.

Πιστοποίηση "ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ"

Μια ακόμα πιστοποίηση του προγράμματος Φυτοπροστασίας της Syngenta για το

Πιστοποίηση "ΚΥΡ ΓΙΑΝΝΗ"

Μια πρωτοποριακή συνεργασία στον τομέα της φυτοπροστασίας και της ολοκληρωμένης

Αειφόρος Γεωργία

Σαν επιχείρηση που αφιερώνεται στην τελειότητα μέσα από την επιστημονική έρευνα, η