Hellas
Share page with AddThis

Traxos 60 EC

Τελευταία ενημέρωση
27.10.2020

Ζιζανιοκτόνο

Φυτοπροστασία

Αριθμός Έγκρισης: 
70054
Συσκευασίες: 
Φιάλη 1 λίτρο Φιάλη 5 λίτρα
Σύνθεση: 
Χημική ομάδα
Φαινυλοπυραζολίνες
Aryloxyphenoxy Propionic “FOPS”
clonquintocet-mexyl
Μορφή: 
EC (Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό)

Mεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για τον έλεγχο των αγρωστωδών ζιζανίων στο σιτάρι και τη σίκαλη. Απορροφάται από τα φύλλα των ζιζανίων και μετακινείται στον μεριστωματικό ιστό όπου δρα παρεμποδίζοντας ταυτόχρονα την βιοσύνθεση των λιπαρών οξέων και την κυτταρική διαίρεση.

Το pinoxaden, ανήκει χημική ομάδα των phenylpyrazolin και δρα παρεμποδίζοντας τη δράση του ενζύμου Acetyl- CoA- Carboxylase (ACCase), απαραίτητο ένζυμο για τη βιοσύνθεση των λιπαρών οξέων.

To clodinafop-propargyl, ανήκει στη χημική ομάδα των aryloxyphenoxy propionic παραγώγων που ονομάζονται κοινώς “FOPS”, τα οποία δρουν παρεμποδίζοντας τη σύνθεση του ενζύμου Acetyl- CoA- Carboxylase (ACCase), απαραίτητο ένζυμο για την βιοσύνθεση των λιπαρών οξέων.

Ημερομηνία λήξης έγκρισης: 
30.04.2021

Σίκαλη

Σιτάρι

Τριτικάλε

Ταξινόμηση & Σήμανση

 • SGH09

 • SGH08

Νομικές προειδοποιήσεις

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και πρόσβασης

 • Δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι περιορισμοί στη διαδοχή των καλλιεργειών στην αμειψισπορά κάτω από κανονικές συνθήκες.

Δηλώσεις Επικινδυνότητας

 • H411: Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις..
 • H361d: Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο..
 • EUH208: Περιέχει cloquintocet-mexyl, pinoxaden & clodinafoppropargyl. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
 • EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
 • 47,9% του μείγματος αποτελείται από συστατικά άγνωστης οξείας τοξικότητας από αναπνοής.

Δηλώσεις Προφύλαξης

 • P405+102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
 • P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
 • P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
 • P202: Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε όλες τις οδηγίες προφύλαξης.
 • P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Προσωπικός Προστατευτικός Εξοπλισμός

 • Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και κατάλληλη μάσκα κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή.
 • Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

SP1: ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣIΑ ΤΟΥ.
Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.
Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

SPe3: Για να προστατεύσετε μη στοχευόμενα φυτά να αφήσετε μία αψέκαστη ζώνη προστασίας από τη μη γεωργική γη:
5 μέτρων ή
3 μέτρων σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς 50% ή
χρησιμοποιείστε ακροφύσια μείωσης της διασποράς 75%.

Τρόπος εφαρμογής

Μεταφυτρωτικός καθολικός ψεκασμός φυλλώματος. Όγκος ψεκαστικού υγρού 10-40 λίτρα νερό στο στρέμμα, με ψεκαστήρες όλων των τύπων και μπεκ τύπου σκούπας. Ψεκάστε υπό συνεχή ανάδευση.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού

Γεμίζουμε με νερό το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος κατά το 1/2, προσθέτουμε την απαραίτητη ποσότητα σκευάσματος και μετά συμπληρώνουμε το υπόλοιπο νερό, με συνεχή ανάδευση. Μην αφήνετε το ψεκαστικό διάλυμα μέσα στο δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος περισσότερο από τον χρόνο που απαιτείται για τον ψεκασμό. Να γίνεται πάντα ανάδευση πριν τον ψεκασμό.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως ο αφρός και όλα τα ορατά υπολείμματα του προϊόντος.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας

Τα κενά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα

---

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ) όπου αυτό είναι δυνατό, να γίνεται εναλλαγή με ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης και να γίνεται εφαρμογή κατάλληλων γεωργικών πρακτικών όπως η αμειψισπορά ή η ψευδοσπορά.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας

Δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα όταν χρησιμοποιείται στις συνιστώμενες δόσεις στην καλλιέργεια του σιταριού.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Στην αρχική του κλειστή συσκευασία, μακριά από ήλιο και υγρασία σε καλά αεριζόμενο χώρο παραμένει σταθερό για τουλάχιστον 2 χρόνια.

 • Γενικές οδηγίες: Να έχετε διαθέσιμη την συσκευασία, την ετικέτα ή το MSDS του προϊόντος σε περίπτωση που απευθυνθείτε για βοήθεια στο γιατρό ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή το 24ωρο τηλέφωνο επείγουσας ανάγκης της Syngenta ή εάν απευθυνθείτε για θεραπεία.

  Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε το θύμα στο καθαρό αέρα. Σε περίπτωση μη κανονικής ή διακοπής της αναπνοής, αρχίστε τεχνητή αναπνοή. Φέρετε τον παθόντα σε θέση ανάπαυσης και διατηρείστε τον ζεστά. Ειδοποιείστε αμέσως ένα γιατρό ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων.

  Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Πλύνετε αμέσως με πολύ νερό. Αν ο ερεθισμός του δέρματος επιμένει, συμβουλευτείτε ένα γιατρό. Πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε.

  Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό τουλάχιστον για 15 λεπτά, προσέχοντας να ξεπλυθεί η περιοχή κάτω από τα βλέφαρα. Απομακρύνετε τους φακούς επαφής. Μία άμεση ιατρική φροντίδα είναι απαραίτητη.

  Σε περίπτωση κατάποσης: Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μη προκαλείτε εμετό: περιέχει αποστάγματα πετρελαίου και/ή αρωματικούς διαλύτες.

  Αντίδοτο

  Δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία. Μη προκαλείτε εμετό: Περιέχει αρωματικούς διαλύτες ή/και
  παράγωγα πετρελαίου.

  Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777