Hellas

You are here

Share page with AddThis

Η Syngenta προωθεί το “The Good Growth Plan” (“Σχέδιο Καλής Ανάπτυξης”)

Νέα
19.09.2013

Βασιλεία, Ελβετία, 19 Σεπτεμβρίου 2013 


Η Syngenta ανακοίνωσε σήμερα έξι δεσμεύσεις για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της παγκόσμιας διατροφικής ασφάλειας.

  • Έξι δεσμεύσεις για την αντιμετώπιση των κρίσιμων προκλήσεων που αφορούν τον πλανήτη και τον πληθυσμό του
  • Ολοκληρωμένο και φιλόδοξο, με μετρήσιμους στόχους ως το 2020
  • Επικεντρωμένο στην επάρκεια των φυσικών πόρων, το περιβάλλον και τις αγροτικές κοινότητες

Το “The Good Growth Plan” έχει συγκεκριμένους, φιλόδοξους και μετρήσιμους στόχους που αποβλέπουν στην ενίσχυση της αποδοτικότητας των φυσικών πόρων, ανανεώνοντας τα οικοσυστήματα και ενδυναμώνοντας τις αγροτικές κοινότητες:

  • Αύξηση της απόδοσης των καλλιεργειών: Να αυξήσουμε, σε ποσοστό 20%, την κατά μέσο όρο παραγωγικότητα των παγκόσμιων μεγάλων καλλιεργειών χωρίς τη χρήση περισσότερης γης, νερού ή ενέργειας.
  • Εξασφάλιση περισσότερων χωραφιών: Να βελτιώσουμε την παραγωγικότητα 10 εκατομμυρίων εκταρίων καλλιεργήσιμης γης που βρίσκονται στο χείλος της υποβάθμισης.
  • Συμβολή στην ανάπτυξη της βιοποικιλότητας: Να ενισχύσουμε τη βιοποικιλότητα σε 5 εκατομμύρια εκτάρια καλλιεργήσιμης γης.
  • Ενδυνάμωση των μικροκαλλιεργητών: Να φτάσουμε τους 20 εκατομμύρια μικροκαλλιεργητές και να τους επιτρέψουμε να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους κατά 50%.
  • Συνεισφορά στην ασφάλεια των ανθρώπων: Να εκπαιδεύσουμε 20 εκατομμύρια ανθρώπους που εργάζονται στον τομέα της γεωργίας στην εργασιακή ασφάλεια, ιδιαίτερα στην αναπτυσσόμενες χώρες.
  • Υποστήριξη σε κάθε εργαζόμενο: Να αγωνιστούμε για δίκαιες συνθήκες εργασίας μέσω ολόκληρου του δικτύου της εφοδιαστικής αλυσίδας.

 

Ο Mike Mack, Chief Executive Officer, δήλωσε: «Έχουμε ανέκαθεν πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι η ανοδική πορεία της επιχείρησής μας εξαρτάται από τη διασφάλιση της αειφόρου ανάπτυξης της γεωργίας. Συνεχώς αναζητούμε τρόπους να φέρουμε αυτή τη γνώση στη ζωή μας με το να είμαστε επικεντρωμένοι στη γη, στην τεχνολογία, στους ανθρώπους. Τώρα οφείλουμε να προχωρήσουμε τη συνεισφορά μας σε ένα νέο επίπεδο και είναι αυτή η κινητήριος δύναμη πίσω από τις δεσμεύσεις που ανακοινώθηκαν σήμερα».

Το “The Good Growth Plan” αντικατοπτρίζει την πεποίθηση της Syngenta ότι η αγροτική παραγωγή πρέπει να αυξηθεί προκειμένου να τραφεί ένας παγκόσμιος πληθυσμός, ο οποίος αυξάνεται καθημερινώς κατά 200.000 περισσότερα άτομα. Παράλληλα, η καλλιεργήσιμη γη μειώνεται εξαιτίας της αστικοποίησης και της διάβρωσης του εδάφους ενώ οι υδάτινοι πόροι υπόκεινται σε αυξανόμενη πίεση. Οι αγροτικές κοινότητες-οι υπεύθυνες για την παραγωγή τροφής- συχνά διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας.

Στο πλαίσιο μιας σειράς προωθητικών εκδηλώσεων σε όλο τον κόσμο, η Syngenta θα συναντήσει σήμερα διαμορφωτές της κοινής γνώμης για να συζητήσουν αυτές τις προκλήσεις, ορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία μπορεί να συνεισφέρει στην αντιμετώπισή τους.

Μία εκτεταμένη έρευνα έχει αποκαλύψει μία ευρέως διαδεδομένη κοινωνική άποψη, ότι η στάση απέναντι στην καλλιέργεια της γης πρέπει να γίνει πιο υπεύθυνη. Καθώς οι κυβερνήσεις θεωρούνται ως οι κυρίως υπόλογες για την διασφάλιση της αξιοπιστίας στην διαθεσιμότητα της τροφής, η Syngenta πιστεύει ότι η υιοθέτηση ένος πιο ενεργού ρόλου, με σκοπό την ανάπτυξη μίας βιώσιμης προσέγγισης για τη διατροφική ασφάλεια, αποτελεί υποχρέωση των επιχειρήσεων. Αυτό αφορά στη χρήση των σημαντικών επενδύσεων στον τομέα της Έρευνας και Τεχνολογίας (R&D) για την προαγωγή τεχνολογιών που όχι μόνο προστατεύουν αλλά και βελτιώνουν το περιβάλλον, ωφελώντας παράλληλα τις αγροτικές κοινότητες.

Ο Mike Mack συνεχίζει: «Η διατήρηση αυτών των δεσμεύσεων δε θα είναι εύκολη λόγω των αντιφατικών απόψεων της κοινωνίας σχετικά με θέματα γεωργικά και θέματα παραγωγής τροφής. Το “The Good Growth Plan” παρουσιάζει τη συλλογική μας δέσμευση σαν εταιρεία να κάνουμε τα πράγματα διαφορετικά και καλύτερα. Γνωρίζουμε ότι δε μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις μόνοι μας. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο συγκεντρώνουμε τα ενδιαφερόμενα μέλη από όλο τον κόσμο, για να μοιραστούν το σκοπό μας και να επωφεληθούν από τη συμβολή τους αυτή.»

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Good Growth Plan επισκεφτείτε τοwww.goodgrowthplan.com

Η Syngenta είναι μια από τις παγκοσμίως κορυφαίες εταιρείες με περισσότερους από 27.000 εργαζόμενους σε πάνω από 90 χώρες, αφιερωμένoυς στον σκοπό μας: Να φέρουμε το δυναμικό των φυτών στη ζωή. Μέσω επιστήμης παγκόσμιας κλάσης, διεθνούς παρουσίας και δέσμευσης στους πελάτες μας, βοηθάμε στην αύξηση της παραγωγικότητας των καλλιεργειών, προστατεύοντας το περιβάλλον και βελτιώνοντας την υγεία και την ποιότητα της ζωής.

Cautionary Statement Regarding Forward-Looking Statements

This document contains forward-looking statements, which can be identified by terminology such as ‘expect’, ‘would’, ‘will’, ‘potential’, ‘plans’, ‘prospects’, ‘estimated’, ‘aiming’, ‘on track’ and similar expressions.Such statements may be subject to risks and uncertainties that could cause the actual results to differ materially from these statements.We refer you to Syngenta's publicly available filings with the U.S. Securities and Exchange Commission for information about these and other risks and uncertainties.Syngenta assumes no obligation to update forward-looking statements to reflect actual results, changed assumptions or other factors.This document does not constitute, or form part of, any offer or invitation to sell or issue, or any solicitation of any offer, to purchase or subscribe for any ordinary shares in Syngenta AG, or Syngenta ADSs, nor shall it form the basis of, or be relied on in connection with, any contract therefor.