Οι καλύτερες πρακτικές για τη σωστή εγκατάσταση της καλλιέργειας της πατάτας

Στο χωράφι
Οι καλύτερες πρακτικές για τη σωστή εγκατάσταση της καλλιέργειας της πατάτας
potsciencelogo


Με γνώμονα την υψηλότερη προστασία, διακρίναμε τρία σημαντικά στάδια ανάπτυξης, όπου η καλλιέργεια της πατάτας, έχει διαφορετικές ανάγκες προστασίας και καλλιεργητικών χειρισμών.

potato-3-stadia

Σε κάθε στάδιο ανάπτυξης έχουμε επιλέξει και προτείνουμε εξιδικευμένες λύσεις και προτάσεις για την μέγιστη απόδοση.

Ξεκινάμε σε αυτό το άρθρο, «το ταξίδι της πατάτας» με συμβουλές για τεχνικές στο στάδιο της προετοιμασίας και εγκατάστασης της καλλιέργειας.

Σε αυτό το στάδιο οι προτάσεις αφορούν την Ποιότητα & υγεία του σπόρου- κονδύλου καθώς και τις λύσεις ζιζανιοκτόνων.

 

potato-slide1_low

Επένδυση κονδύλων: Εξασφαλίζοντας την υγεία του σπόρου!

 

Η επένδυση των κονδύλων της πατάτας με τη χρήση μυκητοκτόνων και εντομοκτόνων σκευασμάτων είναι μια πολύ σημαντική πρακτική που πετυχαίνει την προστασία του σπόρου από εδαφογενείς μύκητες και έντομα.

Ένας καλά προστατευμένος σπόρος βάζει τα θεμέλια για την εγκατάσταση ενός υγιούς και παραγωγικού φυτού.

Κατά τη διαδικασία της σποράς μπορεί να προκληθούν πληγές στο σπόρο οι οποίες αποτελούν φυσικά ανοίγματα για την είσοδο ενός μύκητα που παρασιτεί στο έδαφος.

Ο κίνδυνος γίνεται ακόμα μεγαλύτερος στις περιπτώσεις εκείνες που χρησιμοποιείται κομμένος σπόρος κατά τη σπορά.

Το Influx 100 FS είναι ένα ευρέως φάσματος μυκητοκτόνο, που προσφέρει εξαιρετική προστασία στους κονδύλους της πατάτας από τις εδαφογενείς ασθένειες.

Η υψηλή αποτελεσματικότητα  έναντι σημαντικών ασθενειών όπως την Ελμινθοσπρορίωση και τη Ριζοκτόνια προσφέρουν υψηλή προστασία από τα πρώτα στάδια ανάπτυξης.

Ένα νέο εργαλείο που προστέθηκε  επιπλέον στην προστασία των κονδύλων είναι το Ortiva 25 SC με προστατευτική και θεραπευτική δράση με έγκριση χρήσης τώρα και στην πατάτα για την καταπολέμηση της Ριζοκτόνιας με ταυτόχρονη αύξηση ποιοτικών χαρακτηριστικών των κονδύλων.

 

Ζιζανιοκτονία

Τα ζιζάνια έχουν αρνητική επίδραση στην καλλιέργεια της πατάτας  γιατί ανταγωνίζονται την καλλιέργεια  σε φως, νερό, θρεπτικά στοιχεία και αποτελούν κύριους ξενιστές για έντομα και ασθένειες.

Τα ζιζάνια που εμφανίζονται πριν από το φύτρωμα της πατάτας είναι περισσότερο επιζήμια για την καλλιέργεια επιδρώντας στην ποσότητα και την ποιότητα της σοδειάς (Love et al., 1995) ενώ παράλληλα έχουν αρνητική επίδραση στον αριθμό των σχηματιζόμενων κονδύλων αλλά και το μέγεθός τους (Nelson-Thoreson, Florida University 1981).

web_aerial_view_of_a_tractor_spraying_green_field_in_sunlight

Για αυτούς τους λόγους η προφυτρωτική (νωρίς) καταπολέμηση των ζιζανίων στην καλλιέργεια της πατάτας είναι σημαντική για να εξασφαλίσουμε από την αρχή τις σωστές προϋποθέσεις για μια γερή σοδειά.

Η Syngenta διαθέτει ένα πλήρες χαρτοφυλάκιο για την καταπολέμηση των ζιζανίων της πατάτας και προφυτρωτικά με το Arcade 880 ECDual Gold 96 EC και Boxer 80 EC  αλλά και μεταφυτρωτικά με το Zetrola 10 EC.

Ξεκίνησε την καλλιέργεια σου σωστά με τη βοήθεια μιας μεγάλης σειράς φυτοπροστατευτικών προϊόντων που ενισχύουν την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα, μεγιστοποιώντας τα κέρδη από το τελικό προϊόν.

 

Μανώλης Δελημπαλταδάκης, 

Marketing  Manager Κηπευτικών, Syngenta Hellas