Hellas

Ortiva Top 20/12.5 SC

Τελευταία ενημέρωση
19.07.2021

Μυκητοκτόνο

Φυτοπροστασία

Αριθμός Έγκρισης: 
60704
Συσκευασίες: 
Φιάλη 250 ml
Φιάλη 1 λίτρο
Σύνθεση: 
Χημική ομάδα
Στρομπιλουρινη
Τριαζόλη
Μορφή: 
SC (Πυκνό Εναιώρημα)

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση κατά διαφόρων μυκητολογικών ασθενειών.

Eυρέος φάσματος μυκητοκτόνο που συνδυάζει προστατευτική και θεραπευτική δράση για τον έλεγχο ασθενειών φυλλώματος σε καλλιέργειες κηπευτικών. Χάρη στη διπλή δράση του, παρέχει προστασία σε όλα τα στάδια των ασθενειών και κατά συνέπεια ευελιξία στην εφαρμογή

Ολοκληρωμένη προστασία με συμπληρωματική δράση δύο δραστικών ουσιών

 • AZOXYSTROBIN: Λόγω του βιοχημικού τρόπου δράσης (εξάντληση ενέργειας), παρεμποδίζει τη βλάστηση των σπορίων στα αρχικά στάδια ανάπτυξης του μύκητα
 • DIFENOCONAZOLE: Παρεμποδίζει την ανάπτυξη των μυκηλιακών υφών και τη δημιουργία σπορίων, όταν η δεξαμενή της εργοστερόλης εξαντλείται και απαιτείται νέα σύνθεση εργοστερόλης

Διπλός τρόπος δράσης και βαθμός αποτελεσματικότητας

Το Azoxystrobin παρέχει υψηλή προληπτική δράση κατά μεγάλος εύρος μυκήτων που βρίσκονται στη φυλλική επιφάνεια.

Το Difenoconazole παρέχει προληπτική και θεραπευτική δράση

Εξαιρετική απορρόφηση και κατανομή λόγω διελασματικής και τοπικά διασυστηματικής δράσης

Το Azoxystrobin διεισδύει σταδιακά και έχει ταχεία διελασματική και τοπικά διασυστηματική δράση. Το Difenoconazole διεισδύει πιο γρήγορα και έχει πιο αργή διελασματική και τοπικά διασυστηματική δράση.

Τα δυνατά σημεία του Ortiva Top

 • Ευρύ φάσμα δράσης για ταυτόχρονο έλεγχο πολλών ασθενειών φυλλώματος
 • Προστατευτική και θεραπευτική δράση για ευελιξία στην εφαρμογή
 • Διαχείρηση ανθεκτικότητας καθώς συνυπάρχουν δύο δραστικές ουσίες που ενεργούν με διαφορετικό τρόπο δράσης
 • Συνεργιστική δράση δραστικών συστατικών για εξαιρετική αποτελεσματικότητα και βελτιωμένες επιδόσεις
 • Παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας
Ημερομηνία λήξης έγκρισης: 
31.12.2021

Αγγούρι Υπ.

Αγκινάρα

Αντίδι Υπ.

Αρακάς Υπ.

Δαυκί (Παστινάκι)

Ελιά

Ηλίανθος

Καρότο Υπ.

Καρπούζι Θ.

Καρπούζι Υπ.

Ταξινόμηση & Σήμανση

 • SGH07

 • SGH09

Νομικές προειδοποιήσεις

Δηλώσεις Επικινδυνότητας

 • H302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης..
 • H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση..
 • H332: Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής..
 • H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις..
 • EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Δηλώσεις Προφύλαξης

 • P405 + P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
 • P261: Aποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ατμούς/εκνεφώματα.
 • P270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
 • P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
 • P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Προσωπικός Προστατευτικός Εξοπλισμός

 • Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια κατά την εφαρμογή. Επιπλέον να φοράτε και μέσα προστασίας ματιών/προσώπου και μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής κατά την ανάμιξη/φόρτωση.
 • Σε περίπτωση επανεισόδου μετά τον ψεκασμό οι εργάτες πρέπει να φοράνε γάντια, μακρυμάνικο πουκάμισο και μακρύ παντελόνι.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Sp1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν η τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αψέκαστη φυτική ζώνη ανάσχεσης 10-12 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για τις καλλιέργειες του σκόρδου, του φρέσκου κρεμμυδιού, του καρότου, του παστινακίου, του μπιζελιού, του ρεβιθιού, της φακής και της φράουλας.

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αψέκαστη φυτική ζώνη ανάσχεσης 18-20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για τις καλλιέργειες των σολανωδών, των κολοκυνθοειδών, των κραμβοειδών, της αγκινάρας, του σπαραγγιού, του πράσου, του σέλινου, του μάραθου, του μαϊντανού, του μαρουλιού, της σκαρόλας / πλατύφυλλου αντιδιού, του σπανακιού και της ρόκας.

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα ή να χρησιμοποιήσετε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% για την καλλιέργεια του ηλίανθου.

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα ή να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75% για την καλλιέργεια της ελιάς.

Τρόπος εφαρμογής

Ψεκασμοί καλύψεως. Ψεκάστε με τον απαραίτητο όγκο ώστε να επιτευχθεί καλή κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας από το ψεκαστικό υγρό.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού

Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας

Τα υλικά συσκευασίας (φιάλες, μπιτόνια), ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Για την αποφυγή ανεπιθύμητων συμπτωμάτων

 • Να μην χρησιμοποιείται σε φυτώρια.
 • Να μην εφαρμόζεται σε περιόδους έντονης υγρασίας ή σε συνδυασμό με ορμόνες ανάπτυξης.

Διαχείριση ανθεκτικότητας

 • Εφαρμόστε το ORTIVA TOP 20/12.5 SC προληπτικά ή πρώτα στάδια της ανάπτυξης των ασθενειών και αποφύγετε τις θεραπευτικές εφαρμογές.
 • Εφαρμόστε το ORTIVA TOP 20/12.5 SC σε προγράμματα ψεκασμών σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης από τους QoIs (στρομπιλουρίνες) και τους DMIs (τριαζόλες) με τα οποία δεν εμφανίζεται διασταυρωτή ανθεκτικότητα.
 • Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο 1-3 ανάλογα με την καλλιέργεια.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας

Να μην χρησιμοποιείται σε διάστημα μικρότερο των 3 εβδομάδων από τη σπορά/φύτευση.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

Να παρεμβάλλεται διάστημα 30 ημερών πριν τη σπορά ή φύτευση επόμενης καλλιέργειας.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Μέχρις ότου στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα στη φυλλική επιφάνεια.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας

Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.
Στις καλλιέργειες πεπονιού (ποικιλίες Hugo, Deneb) και τομάτας (ποικιλία Saladar), παρατηρήθηκε μια ευαισθησία, η οποία όμως δεν εμπόδισε την ανάπτυξη ή την παραγωγή. Προτείνεται μια μικρή δοκιμή πριν την καθολική εφαρμογή του σκευάσματος για τις καλλιέργειες της τομάτας και πεπονιού.
Σε ορισμένες ποικιλίες μηλιάς είναι φυτοτοξικό. Γι αυτό κατά τον ψεκασμό θα πρέπει να προσεχθεί η διασπορά του ψεκαστικού υγρού σε αγρούς που γειτνιάζουν με μηλιές. Ψεκαστικά μέσα που είχαν χρησιμοποιηθεί για εφαρμογή με ORTIVA TOP, να ξεπλένονται με ιδιαίτερη προσοχή πριν χρησιμοποιηθούν σε καλλιέργεια μηλιάς.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Παραμένει σταθερό για 2 χρόνια, εάν διατηρηθεί στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο.
Να μην αποθηκεύεται σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 400 C.

 • Σε περίπτωση ατυχήματος ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.
  P301+P312: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
  P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό για αρκετά λεπτά και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής.
  P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.
  P333+P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.
  P362+P364: Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετέ τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
  P304+P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή
  P312: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

  Αντίδοτο

  Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Συμπτωματική θεραπεία.

  Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777