Hellas
Share page with AddThis

Quadris 25 SC

Τελευταία ενημέρωση
21.02.2020

Μυκητοκτόνο

Φυτοπροστασία

Αριθμός Έγκρισης: 
6735
Συσκευασίες: 
Φιάλη 100 ml
Φιάλη 375 ml
Σύνθεση: 
Χημική ομάδα
Στρομπιλουρινη
Μορφή: 
SC (Πυκνό Εναιώρημα)

Προστατευτικό μυκητοκτόνο με μερική διελασματική δράση που παρεμποδίζει τη βλάστηση των σπορίων, την ανάπτυξη του μυκηλίου και την παραγωγή των σπορίων. Ελέγχει μύκητες που ανήκουν στους Ασκομύκητες, Βασιδιομύκητες, Δευτερομύκητες και Ωομύκητες.

Το Quadris χρόνια τώρα αποτελεί έναν αξιόπιστο σύμμαχο για την ολοκληρωμένη προστασία του αμπελιού και της φιστικιάς από πολλές μυκητολογικές ασθένειες. Χάρη στην διελασματική του κίνηση, το Azoxystrobin παρέχει προστασία με μεγαλύτερη διάρκεια δράσης

Αμπέλι Επιτ.

Αμπέλι Οιν.

Φιστίκι

Ταξινόμηση & Σήμανση

  • SGH09

Δηλώσεις Επικινδυνότητας

  • H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις..
  • EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Δηλώσεις Προφύλαξης

  • Ρ102 + P405: Μακριά από παιδιά. Φυλάσσεται κλειδωμένο.
  • Ρ270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

Προσωπικός Προστατευτικός Εξοπλισμός

  • Φοράτε κατάλληλα γάντια κατά την ανάµιξη/φόρτωση και τον ψεκασµό.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

SP1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισµούς να αφήσετε µιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 20 µέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού

Γεμίστε το ψεκαστικό μέσο μέχρι τη μέση με νερό και προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος. Υπό συνεχή ανάδευση προσθέστε το υπόλοιπο νερό. Τα κενά συσκευασίας ξεπλύντε τα πολλές φορές ρίχνοντας νερό στο ψεκαστικό.

Τρόπος εφαρμογής

Ψεκασμός καλύψεως με προσοχή να διαβραχούν καλά όλες οι επιφάνειες που κινδυνεύουν από περονόσπορο, ωίδιο. Χρησιμοποιείτε λίγο νερό για τον ψεκασμό (μέχρι 120 λίτρα ανά στρέμμα και η ανάλογη ποσότητα νερού θα εξαρτάται από το μέγεθος της βλάστησης).

  • Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο: Μέτρα σε περίπτωση έκθεσης του ανθρώπου από ατύχηµα: Σε περίπτωση εισπνοής: Αποµακρύνετε τον παθόντα από τον χώρο που εκτέθηκε και κρατήστε τον να αναπαυθεί σε ζεστό χώρο. Ενηµερώστε τον γιατρό προληπτικά. Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα: Αφαιρέστε τα ρούχα που έχουν ρυπανθεί και ξεπλύνετε τα προσβεβληµένα µέρη του σώµατος που έχουν έρθει σε επαφή µε το σκεύασµα µε άφθονο νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια: Ξεπλύνετε µε καθαρό νερό για αρκετά λεπτά και καλέστε αµέσως γιατρό. Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητείστε αµέσως συµβουλή γιατρού και δείξτε του το δοχείο ή την ετικέτα. Εάν ο ασθενής διατηρεί τις αισθήσεις του ξεπλύνετέ του το στόµα µε νερό. Μην του προκαλέσετε εµετό. Αντίδοτο: ∆εν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Εφαρµόστε συµπτωµατική θεραπεία. ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777