Hellas
Share page with AddThis

Revus 25 SC

Τελευταία ενημέρωση
21.02.2020

Μυκητοκτόνο

Φυτοπροστασία

Αριθμός Έγκρισης: 
60193
Συσκευασίες: 
Φιάλη 100 ml Φιάλη 500 ml
Σύνθεση: 
Χημική ομάδα
Αμιδίο Οργανικών Οξέων
Μορφή: 
SC (Πυκνό Εναιώρημα)

Μυκητοκτόνο με προληπτική δράση για την καταπολέμηση του περονοσπόρου στις καλλιέργειες αμπελιού, τομάτας, πεπονιού, μαρουλιού και πατάτας. Η δραστική ουσία mandipropamid παρεμποδίζει την βλάστηση των σπορίων, την ανάπτυξη του μυκηλίου και τη σποριογέννεση εμφανίζοντας προληπτική και θεραπευτική δράση.

To Revus, κλειδώνει έξω τον περονόσπορο. Η δράση του mandipropamid πλαισιωμένη από τη μοναδική τεχνολογία LOK & FLO, εισάγει νέα δεδομένα στον έλεγχο του περονόσπορου παρέχοντας υψηλή προστασία μακράς διάρκειας δράση

Αμπέλι Επιτ.

Αμπέλι Οιν.

Μαρούλι Θερμοκηπίου

Μαρούλι Υπαίθρου

Πατάτα

Πεπόνι Θ.

Πεπόνι Υπ.

Τομάτα Θερμοκηπίου

Τομάτα Υπαίθρου

Ταξινόμηση & Σήμανση

  • SGH09

Δηλώσεις Επικινδυνότητας

  • H411: Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις..
  • EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Δηλώσεις Προφύλαξης

  • P102: Μακριά από παιδιά.
  • P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
  • P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

SP1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.

Spe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μίαν αψέκαστη ζώνη 15 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Αραιώνετε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε μία μικρή ποσότητα νερού αναδεύοντας και κατόπιν ρίχνετε το διάλυμα στο ψεκαστικό δοχείο. Συμπληρώνετε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.

Τρόπος εφαρμογής

Ψεκασμοί καλύψεως.

  • Πρώτες βοήθειες • Γενικά: Να έχετε διαθέσιµη ,την συσκευασία, την ετικέτα ή το MSDS του προϊόντος σε περίπτωση που απευθυνθείτε για βοήθεια στο γιατρό ή στο Κέντρο ∆ηλητηριάσεων • Επαφή µε τα µάτια: Ξεπλύνετε τα µάτια σας µε καθαρό νερό για µερικά λεπτά και καλέστε αµέσως γιατρό. • Κατάποση: Μην προκαλέσετε εµετό. Καλέστε γιατρό και δείξτε του την ετικέτα • Επαφή µε το δέρµα: Αφαιρέστε τα εµποτισµένα από το ψεκαστικό υγρό ρούχα και ξεπλύνετε καλά τα προσβεβληµένα µέρη του σώµατος µε νερό. Αν ο ερεθισµός επιµείνει καλέστε γιατρό. Πλύνετε τα µολυσµένα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε. • Αναπνοή: Μετακινείστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. ∆ιατηρήστε τον ζεστό και ξαπλωµένο. Καλέστε γιατρό ή το Κέντρο ∆ηλητηριάσεων. ∆εν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. ακολουθείστε συµπωµατική θεραπεία Τηλέφωνο Κέντρου ∆ηλητηριάσεων 77793777