Hellas
Share page with AddThis

Ampligo 150 ZC

Τελευταία ενημέρωση
05.03.2018

Εντομοκτόνο

Φυτοπροστασία

Αριθμός Έγκρισης: 
14444
Συσκευασίες: 
Φιάλη 250 κ.εκ.
Φιάλη 500 κ.εκ.
Φιάλη 1 λίτρο
Σύνθεση: 
Χημική ομάδα
Διαμιδίο
Πυρεθρίνη
Μορφή: 
ZC (Μείγμα από Μικροκάψουλες σε Εναιώρημα και Πυκνό Εναιώρημα)

Εντομοκτόνο για την καταπολέμηση του πράσινου σκουληκιού, της σποντόπτερας, της πιερίδας και προνυμφών φυλλώματος σε διάφορες καλλιέργειες υπαίθρου.

To Ampligo είναι το νέο, έτοιμο για χρήση, μίγμα των 2 δραστικών συστατικών, chloratraniliprole και lambda-cyhalothrin για την καταπολέμηση ευρέως φάσματος λεπιδοπτέρων και αφίδων σε πολλές υπαίθριες καλλιέργειες και στο βαμβάκι εναντίον του πράσινου σκουληκιού. Με το διπλό τρόπο δράσης του, προσφέρει στον παραγωγό τη λύση που αναζητούσε για γρήγορο και μακράς διάρκειας αποτέλεσμα.

Το chlorotraniliprole, ανήκει στην χημική ομάδα των ανθρανιλικών διαμιδίων και έχει έναν νέο τρόπο δράσης σε βιοχημικό επίπεδο, χωρίς να εμφανίζει διασταυρωτή ανθεκτικότητα με καμία από τις γνωστές ομάδες εντομοκτόνων. Δρα ενεργοποιώντας τους υποδοχείς της ryanodine (ryanodine receptor modulator) με αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της λειτουργίας του μυικού συστήματος, την παράλυση και το θάνατο των εντόμων.

Το lambda cyhalothrin δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων, παρεμποδίζοντας το κλείσιμο των διαύλων Na+ στους νευράξονες των νευρικών κυττάρων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια συνεχή νευρομυϊκή μεταφορά μηνυμάτων, πράγμα που οδηγεί σε υπερδιέγερση, παράλυση και θάνατο των εντόμων.

Αγκινάρα

Βαμβάκι

Γλυκό Καλαμπόκι

Καλαμπόκι

Μαρούλι Υπαίθρου

Μπρόκολο

Πατάτα

Τομάτα Υπαίθρου

Ταξινόμηση & Σήμανση

 • SGH07

 • SGH09

Δηλώσεις Επικινδυνότητας

 • H302 + H332: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης ή σε περίπτωση εισπνοής..
 • H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις..
 • EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Δηλώσεις Προφύλαξης

 • Ρ102: Μακριά από παιδιά.
 • P270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
 • P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο.
 • P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε συγκεντρώσεις σταγονιδίων.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

SP1: Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και τους δρόμους.

SPe3: Για να προστατεύσετε τα ωφέλιμα αρθρόποδα να αφήνετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων σε συνδυασμό με ακροφύσια μείωσης 95% της διασποράς του ψεκαστικού νέφους για την καλλιέργεια της τομάτας, μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων σε συνδυασμό με ακροφύσια μείωσης 50% της διασποράς του ψεκαστικού νέφους για την καλλιέργεια του καλαμποκιού και μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων σε συνδυασμό με ακροφύσια μείωσης 75% της διασποράς του ψεκαστικού νέφους για τις υπόλοιπες εγκεκριμένες καλλιέργειες, μέχρι μη γεωργική γη.

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.

Spe8: Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν γύρη. Απομακρύνετε ή καλύψτε τις κυψέλες κατά την ημέρα της χρήσης του προϊόντος. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων. Απομακρύνετε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους.

Μετά την εφαρμογή οι μέλισσες πρέπει να παραμείνουν στις κυψέλες για μία ημέρα εξασφαλίζοντας τροφή και νερό εντός της κυψέλης ή να απομακρυνθούν οι κυψέλες.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστήρα με νερό μέχρι τη μέση. Ανακινήστε το σκεύασμα πριν τη χρήση. Προσθέστε την απαιτούμενη δόση σκευάσματος και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό υπό συνεχή ανάδευση. Αναδεύετε και κατά τη διάρκεια του ψεκασμού.

Τρόπος εφαρμογής

Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος.

Χρονική σταθερότητα

Στην αρχική του συσκευασία, μακριά από ήλιο και υγρασία σε καλά αεριζόμενο χώρο, με θερμοκρασία. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για 2 χρόνια.

 • Πρώτες βοήθειες

  • Γενικά: Μεταφέρετε τον παθόντα σε καλά εξαεριζόμενο χώρο και προφυλάξτε τον από την υποθερμία. Σε περίπτωση υποψίας δηλητηριάσεως καλέστε αμέσως γιατρό.
  • P301+P312: Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
  • P304+P340: Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.
  • Επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια σας με καθαρό νερό για μερικά λεπτά και καλέστε αμέσως γιατρό.
  • Επαφή με το δέρμα: Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και ξεπλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι.

  Αντίδοτο

  Δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Aκολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

  Τηλ.Κέντρου Δηλητηριάσεων 2107793777