Hellas
Affirm Opti Logo

Affirm Opti 9.5 WG

Τελευταία ενημέρωση
03.06.2022

Εντομοκτόνο

Φυτοπροστασία

Σύνθεση: 
Χημική ομάδα
Αβερμεκτίνη

To AFFIRM® Οpti είναι μία καινοτόμος λύση, ειδική για τα λεπιδόπτερα, που παρέχει εξαιρετικό έλεγχο των εντόμων σε πλήρη αρμονία με τα διεθνή standards ποιότητας και τις απαιτήσεις της διατροφικής αλυσίδας.

ΚΑΙΝΟΤΌΜΟ

ΑΠΟΔΟΤΙΚΌ

ΥΠΕΥΘΥΝΟ

 • Πρωτοποριακή τεχνολογία τυποποίησης που προστατεύει τη δραστική από την φωτοδιάσπαση που προκαλεί η UV ακτινοβολία
 • Άριστος έλεγχος και ευελιξία στις εφαμογές
 • Η τεχνολογία Pepite® προσφέρει ευκολία χειρισμού στην εφαρμογή
 • Εξαιρετικός έλεγχος πολλών λεπιδοπτέρων σε μεγάλο εύρος καλλιεργειών
 • Αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα εδώ και δύο δεκαετίες
 • Καθαρό χωράφι, χωρίς εχθρούς από νωρίς
 • Mε την τεχνολογία Pepite®, η οποία αποτρέπει τη δημιουργία σκόνης κατά το χειρισμό
 • Πάρα πολύ καλό προφίλ υπολειμμάτων
 • Προσαρμόζεται σε όλα τα ολοκληρωμένα προγράμματα φυτοπροστασίας με στόχο την αποφυγή της ανθεκτικότητας

ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ VISIQ™

ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ PEPITE®

ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΌ ΚΑΙ
ΠΙΟ ΑΣΦΑΛΈΣ ΠΡΟΪΌΝ

ΕΥΚΟΛΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

Η τεχνολογία VISIQ™ δημιουργεί μια ασπίδα στη δραστική Emamectin benzoate προστατεύοντάς την, από τη φωτοδιάσπαση που προέρχεται από τη UV ακτινοβολία.
Αυτό παρατείνει τη διάρκεια της δραστικής για διάστημα έως 2 εβδομάδων, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία του προϊόντος.
Το AFFIRM® Opti πληρεί τις ανάγκες της διατροφικής αλυσίδας με χαμηλά υπολείμματα δραστικής κατά τη συγκομιδή.
Είναι ένα κοκκώδες προϊόν το οποίο συμπεριφέρεται ως υγρό κατά το άδειασμα στο βυτίο με ελάχιστη σκόνη για τον χρήστη.
Το AFFIRM® Opti όταν αναμειγνύεται με νερό, διαλύεται ταχύτατα και μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα.
Η βελτιωμένη διαβρεξιμότητα κάνει και το πλύσιμο του βυτίου ευκολότερο.

ΤΡΌΠΟΣ ΔΡΆΣΗΣ EMAMECTIN

Τρόπος Δράσης emamectin
 • Οι αβερμεκτίνες έχουν δύο περιοχές δράσης μέσα στο νευρικό σύστημα των εντόμων (2 κανάλια χλωρίου):
  • GABA*-gated chloride channels
  • Glutamate gated chloride channels
 • Ο διπλός τρόπος δράσης κάνει τις αβερμεκτίνες ισχυρές εναντίον της ανάπτυξης ανθεκτικότητας, καθώς οι μεταλλάξεις θα πρέπει να γίνουν και στις δύο περιοχές δράσης.
 • Δεν υπάρχουν έως τώρα ενδείξεις ανθεκτικότητας σε έντομα-στόχους.

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ UV ΠΆΝΩ
ΣΤΗ ΦΥΛΛΙΚΉ ΕΠΙΦΆΝΕΙΑ

 • Λόγω της βελτιωμένης UV τεχνολογίας, το AFFIRM® Opti δείχνει βελτιωμένη σταθερότητα στη φυλλική επιφάνεια
 • Η παρατεταμένη σταθερότητα του προϊόντος στη φυλλική επιφάνεια βελτιώνει την πρόσληψη της δραστικής μέσα στο φύλλο
 • Η δραστική είναι διαθέσιμη μέσω διελασματικής διανομής, φθάνοντας έτσι και σε έντομα που τρέφονται στην κάτω επιφάνεια του φύλλου

 

Ημερομηνία λήξης έγκρισης: 
30.04.2025

Ακτινίδιο

Αμύγδαλο

Αχλάδι

Βερίκοκο

Δαμάσκηνο

Καρύδι

Κάστανο

Κεράσι

Κυδώνι

Μήλο

Ταξινόμηση & Σήμανση

 • SGH07

Νομικές προειδοποιήσεις

Δηλώσεις Επικινδυνότητας

 • H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις..
 • EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Δηλώσεις Προφύλαξης

 • P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
 • P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.
 • P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
 • P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τον εθνικό κανονισμό.
Προσωπικός Προστατευτικός Εξοπλισμός
 • Φοράτε κατάλληλα γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή.
 • Φοράτε γάντια, ολόσωμη φόρμα εργασίας και μάσκα κατά τη διάρκεια της ανάμειξης/φόρτισης και κατά την εφαρμογή.
 • Η εφαρμογή να γίνεται με τρακτέρ με καμπίνα κλειστού τύπου.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

SP1: Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

Spe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μία αψέκαστη ζώνη προστασίας
- 40 μέτρων ή 25 μέτρων σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς (LDN) με τα οποία επιτυγχάνεται μείωση κατά 50% ή 20 μέτρων σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς (LDN) με τα οποία επιτυγχάνεται μείωση κατά 75% ή 15 μέτρων σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς (LDN) με τα οποία επιτυγχάνεται μείωση κατά 90% για την καλλιέργεια των πυρηνοκάρπων.
- 35 μέτρων ή 25 μέτρων σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς (LDN) με τα οποία επιτυγχάνεται μείωση κατά 50% ή 15 μέτρων σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς (LDN) με τα οποία επιτυγχάνεται μείωση κατά 75% ή 10 μέτρων σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς (LDN) με τα οποία επιτυγχάνεται μείωση κατά 90% για την καλλιέργεια των μηλοειδών.
- 15 μέτρων ή 10 μέτρων σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% ή 5 μέτρων σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75% για την καλλιέργεια της ακτινιδιάς.
Spe3: Για να προστατέψετε τους οργανισμούς μη στόχους να αφήσετε μία αψέκαστη ζώνη προστασίας:
- 5 μέτρων σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς (LDN) με τα οποία επιτυγχάνεται μείωση κατά 90% ή 10 μέτρων σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς (LDN) με τα οποία επιτυγχάνεται μείωση κατά 75% για την καλλιέργεια των μηλοειδών.
- 5 μέτρων σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς (LDN) με τα οποία επιτυγχάνεται μείωση κατά 90% για την καλλιέργεια των πυρηνοκάρπων.
- 10 μέτρων σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% ή 5 μέτρων σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75% για την καλλιέργεια της ακτινιδιάς.
Spe8: Eπικίνδυνο για τις μέλισσες: Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης να μην εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας. Μη χρησιμοποιείται το προϊόν όταν οι μέλισσες είναι παρούσες. Καταπολεμείστε τα ζιζάνια πριν την εφαρμογή του σκευάσματος.

Τρόπος εφαρμογής

Ψεκασμοί φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού

Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς. Το ψεκαστικό διάλυμα πρέπει να αναδευτεί καλά πριν αρχίσει ο ψεκασμός.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας

Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα ή σκίσιμο για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται στα σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα

---

Διαχείριση ανθεκτικότητας

Το ΑFFIRM Opti 9.5 WG θα πρέπει να εφαρμόζεται την κατάλληλη χρονική στιγμή, στοχεύοντας τα πλέον ευαίσθητα βιολογικά στάδια των εντόμων-εχθρών.

Αποφύγετε τις επαναλαμβανόμενες εφαρμογές με ΑFFIRM Opti 9.5WG. Το σκεύασμα να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με εντομοκτόνα από άλλη ομάδα με διαφορετικό τρόπο δράσης.

Οι ψεκασμοί με Affirm Opti πρέπει να γίνονται μόνο μετά την άνθηση.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας

Μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό στη φυλλική επιφάνεια.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας

Δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα όταν χρησιμοποιείται στις συνιστώμενες δόσεις και καλλιέργειες.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Στην αρχική του συσκευασία, μακριά από ήλιο και υγρασία σε καλά αεριζόμενο χώρο, με θερμοκρασία 20οC.
Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για 2 χρόνια.