Hellas

Ortiva 25 SC

Τελευταία ενημέρωση
29.06.2022

Μυκητοκτόνο

Φυτοπροστασία

Αριθμός Έγκρισης: 
60657
Συσκευασίες: 
Φιάλη 200 ml Φιάλη 1 λίτρο Φιάλη 5 λίτρα
Σύνθεση: 
Χημική ομάδα
Στρομπιλουρινη
Μορφή: 
SC (Πυκνό Εναιώρημα)

Το ORTIVA 25 SC είναι διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση κατά διαφόρων μυκητολογικών ασθενειών.
Το azoxystrobin είναι μυκητοκτόνο, που ανήκει στην ομάδα των στρομπιλουρινών, είναι προστατευτικό με μερική διελασματική δράση και παρεμποδίζει τη βλάστηση των σπορίων, την ανάπτυξη του μυκηλίου και την παραγωγή των σπορίων, ελέγχοντας ένα μεγάλο εύρος μυκήτων. Στο βιοχημικό επίπεδο η δράση του είναι στο σύμπλοκο ΙΙΙ της αναπνευστικής αλυσίδας.

Ημερομηνία λήξης έγκρισης: 
31.12.2022

Αγγούρι Θ.

Αγγούρι Υπ.

Αγκινάρα

Αντίδι Θ.

Αντίδι Υπ.

Αρακάς με λοβό

Αρακάς Ξηρός

Αρακάς χωρίς λοβό

Βρώμη

Ταξινόμηση & Σήμανση

 • SGH07

 • SGH09

Νομικές προειδοποιήσεις

Δηλώσεις Επικινδυνότητας

 • H332: Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής..
 • H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις..
 • EUH208: Περιέχει 1,2 –benzisothiazol-3(2H)-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
 • EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Δηλώσεις Προφύλαξης

 • Ρ102 + P405: Μακριά από παιδιά. Φυλάσσεται κλειδωμένο.
 • P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ατμούς/εκνεφώματα.
 • Ρ270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
 • P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
Προσωπικός Προστατευτικός Εξοπλισμός
 • Φοράτε κατάλληλη ενδυμασία και γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά τον ψεκασμό.
 • Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό, να φοράτε μακρύ παντελόνι, μακρυμάνικη μπλούζα και γάντια.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

SP1: Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.
Spe3: Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών να αφήσετε μια φυτική ζώνη ανάσχεσης:
-10 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα στις καλλιέργειες των σιτηρών, του αραβοσίτου, των οσπρίων, των φασολιών με και χωρίς λοβό και των μπιζελιών με και χωρίς λοβό
-20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα στις καλλιέργειες των κραμβοειδών, φυλλωδών, ριζωματωδών, κολοκυνθοειδών, σολανωδών, βολβωδών λαχανικών και της φράουλας.

Τρόπος εφαρμογής

Ψεκασμοί φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Αραιώνετε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε μία μικρή ποσότητα νερού αναδεύοντας και κατόπιν ρίχνετε το διάλυμα στο ψεκαστικό δοχείο. Συμπληρώνετε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας

Τα υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται στα σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα

---

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

- Μην ψεκάζετε όταν το έδαφος είναι παγωμένο ή ξηρό.
-Προσοχή κατά την εφαρμογή όταν η διπλανή καλλιέργεια είναι μηλιά, δαμασκηνιά, κερασιά.
-Στην καλλιέργεια του ρυζιού να μην εφαρμόζεται σε εδάφη με περιεκτικότητα σε άργιλο μικρότερη από 30%.
Διαχείριση ανθεκτικότητας:
-Μέγιστος αριθμός εφαρμογών 2-3 ανά καλλιεργητική περίοδο ανάλογα με τις καλλιέργειες
-Εφαρμόστε το ORTIVA 25 SC σε προγράμματα ψεκασμών σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης από αυτή των στρομπυλουρινών (Qols) με τα οποία δεν εμφανίζεται διασταυρωτή ανθεκτικότητα.
-Εφαρμόστε το ORTIVA 25 SC προληπτικά και σε πρώιμο στάδιο της ασθένειας, αποφεύγετε τις θεραπευτικές εφαρμογές.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας

Μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα
Μέχρις ότου στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα στην ψεκασθείσα φυλλική επιφάνεια.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείτε σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεις.
To Ortiva, είναι φυτοτοξικό στις μηλιές. Μην χρησιμοποιείτε το Ortiva, για εφαρμογές στις μηλιές ή όταν υπάρχει πιθανότητα το ψεκαστικό νέφος να φθάσει σε γειτονική καλλιέργεια μηλιάς.
Ψεκαστικά μέσα που είχαν χρησιμοποιηθεί για εφαρμογές με το Ortiva 25SC, να ξεπλένονται με ιδιαίτερη προσοχή πριν χρησιμοποιηθούν σε καλλιέργεια μηλιάς.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον, εάν διατηρηθεί στην αρχική του συσκευασία σε κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος.

 • Γενικά

  • Να έχετε διαθέσιμη, την συσκευασία, την ετικέτα ή το MSDS του προϊόντος σε περίπτωση που απευθυνθείτε για βοήθεια στο γιατρό ή στο Κέντρο Δηλητηριάσεων.
  • P305+P351+P338: Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια σας με καθαρό νερό για 15 λεπτά αφαιρέστε τους φακούς επαφής και καλέστε αμέσως γιατρό.
  • P301+P331+P310: Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέσετε εμετό. Καλέστε γιατρό και δείξτε του την ετικέτα.
  • P302+P352+P363: Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα εμποτισμένα από το ψεκαστικό υγρό ρούχα και ξεπλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό. Αν ο ερεθισμός επιμείνει καλέστε γιατρό. Πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε.
  • P304+P340+P310: Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινείστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Διατηρήστε τον ζεστό και ξαπλωμένο. Καλέστε γιατρό ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων.

  Αντίδοτο

  Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

  Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777