Επανεκκινώντας το ροδάκινο: Επ.2 - Ελέγχοντας εχθρούς και ασθένειες

Στο χωράφι

Επιστρέφουμε με το 2ο επεισόδιο του Επανεκκινώντας το ροδάκινο και συζητάμε για τις διαθέσιμες λύσεις της Syngenta κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας προκειμένου να ελέγξουμε ποικίλους εχθρούς και ασθένειες που παρουσιάζονται στο χωράφι μας.

Βρισκόμαστε στο νομό Ημαθίας όπου ο Ανέστης Δαμιανίδης (Demand Creator CP) και ο Γιάννης Αβραμίδης (Marketing Manager SPEC) συνομιλούν για τα προβλήματα της καλλιέργειας και πως μπορούν να αντιμετωπιστούν με τα σκευάσματα της Syngenta. Η καλλιέργεια της Ροδακινιάς, απαιτεί εξειδικευμένες και αποτελεσματικές λύσεις στην φυτοπροστασία για να μεγιστοποιηθεί η απόδοση αλλά και η ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος.

Ήρθε η ώρα να απαιτήσουμε δοκιμασμένες λύσεις για αυτήν την πολλή σημαντική καλλιέργεια για την περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας.

Παρακολουθήστε το επ.2 του ‘’Επανεκκινώντας το ροδάκινο’’: Ελέγχοντας εχθρούς και ασθένειες.

play_circle
Επανεκκινώντας το Ροδάκινο Επ. 2: Ελέγχοντας εχθρούς και ασθένειες