Επένδυσε στα σιτηρά σου με Vibrance

Στο χωράφι

Ο σπόρος είναι η αρχή κάθε καλλιέργειας. Είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για να υπάρξει καλλιέργεια σε χωράφι, ενώ πολλές φορές ο σπόρος, με τα χαρακτηριστικά της ποικιλίας ή του υβριδίου που φέρει στο γενετικό του κώδικα, είναι «υπεύθυνος» για τις αντοχές του φυτού σε δύσκολες συνθήκες ενώ πολλές φορές επηρεάζει καθοριστικά και την ποιότητα και την ποσότητα του καρπού που θα παραχθεί. Για όλους αυτούς τους λόγους ο σπόρος αποτελεί συνήθως τη σημαντικότερη επένδυση του παραγωγού στο χωράφι του. Πρέπει να φροντίζουμε να χρησιμοποιούμε την καλύτερη ποιότητα σπόρου και να προστατεύουμε το σπόρο μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Για την καλύτερη προστασία των σπόρων σποράς σε πολλές καλλιέργειες η Syngenta έχει βγάλει τη σειρά επενδυτικών σπόρου VIBRANCE. Τα επενδυτικά σπόρου VIBRANCE έχουν σαν βάση τη δραστική ουσία SEDAXANE που αποτελεί μια νέα δραστική ουσία με διασυστηματική δράση για την προληπτική προστασία από μύκητες που προσβάλουν το σπόρο ή τα νεαρά φυτά κατά το στάδιο του φυτρώματος. Το SEDAXANE έχει δοκιμαστεί εκτενώς, σε εργαστήριο και χωράφι και έχει αποδείξει πολύ υψηλή αποτελεσματικότητα στην προστασία του σπόρου μέσα στο έδαφος, αλλά και των νεαρών φυτών που προκύπτουν από τον επενδυμένο με SEDAXANE σπόρο.

Ειδικά για την καλλιέργεια των σιτηρών η πρόταση της Syngenta Hellas είναι διπλή. Δύο διαφορετικές εκδόσεις του VIBRANCE για να προστατέψουμε καλύτερα την επένδυση που κάνετε στα σιτηρά σας.

Το Vibrance Duo, αποτελεί μείγμα του νέου SEDAXANE με το παλιό και δοκιμασμένο Fludioxonil. Δύο δραστικά με διαφορετικό τρόπο δράσης για την πλήρη προληπτική προστασία του σπόρου μας, της επένδυσης στη σοδειά και το εισόδημά μας.

Το Vibrance Gold 5/2.5/2.5 FS, είναι ένα νεότερο και ακόμη πιο πλήρες μείγμα τριών δραστικών, του νέου SEDAXANE, με το δοκιμασμένο Fludioxonil και επιπλέον το Difenoconazole, μιας τριαζόλης που έχει διασυστηματική δράση με ακροπεταλική και διελασματική κίνηση. Έτσι έχουμε ακόμη καλύτερη προστασία από πολλά παθογόνα των σιτηρών για πιο υγιή φυτά με δυνατότητα καλύτερης παραγωγικότητας.

Σε νεότερα πειράματα που έχουν γίνει σε εργαστήρια της Syngenta, έχει παρατηρηθεί ότι τα φυτά που προέρχονται από σπόρους με επένδυση SEDAXANE δείχνουν να έχουν μια πιο πλούσια ανάπτυξη ρίζας, κύριας και πλευρικών, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες. Ξέρουμε ότι η πλούσια και υγιής ρίζα δίνει τη δυνατότητα στα φυτά να εκμεταλλευτούν καλύτερα το νερό και τα θρεπτικά στοιχεία του εδάφους ώστε να έχουν τα μέσα να παράγουν περισσότερο και καλύτερα.

Τώρα που επιλέγεις το σπόρο για να σπείρεις τα σιτηρά σου, φρόντισε να έχει επένδυση με VIBRANCE.

Παναγιώτης Μπουδουρίδης

Marketing Manager Field Crops and Seedcare