Hellas

You are here

Ολοκληρωμένη διαχείριση της ήρας στα σιτηρά

Στο χωράφι
15.02.2021

Η καλλιέργεια των χειμερινών σιτηρών στην Ελλάδα γίνεται σε μεγάλο βαθμό σε εδάφη ξηρικά, μέτριας γονιμότητας ή και αρκετά άγονα και συνήθως χωρίς συχνή εναλλαγή καλλιέργειας.

Ένα από τα πιο ανταγωνιστικά ζιζάνια σε πολλές περιοχές χειμερινών σιτηρών είναι και η ήρα (Lolium rigidum). Βλαστάνει συνήθως τέλος φθινοπώρου με αρχές Δεκέμβρη, άρα πολλές φορές πριν τη σπορά των σιτηρών. Οι τεχνικές μειωμένης κατεργασίας εδαφών που έχουν επικρατήσει σε πολλές περιοχές, βοηθούν έμμεσα την από νωρίς εγκατάσταση της ήρας μέσα στο χωράφι, με αποτέλεσμα τα φυτά των ζιζανίων να έχουν προβάδισμα έναντι της καλλιέργειας.

Η ήρα αδελφώνει απο νωρίς και γίνεται δυσκολότερη η καταπολέμησή της.

Για την αντιμετώπισή της εφαρμόζεται κυρίως χημική ζιζανιοκτονία, που βασίζεται περισσότερο σε δραστικές ουσίες που ανήκουν σε δύο χημικές ομάδες. Στη ομάδα των aryloxyphenoxypropionate παραγώγων, που ονομάζονται κοινώς “FOPS” τα οποία δρουν παρεμποδίζοντας τη σύνθεση του ενζύμου AcetylCoA- Carboxylase (ACCase) και στη χημική ομάδα που δρα ως αναστολέας του ενζύμου amino lactate synthase (ALS - οξυγαλακτική συνθετάση) εμποδίζοντας τη σύνθεση αμινοξέων των ζιζανίων. Η συχνή χρήση παρόμοιων σε δράση σκευασμάτων, είναι πάντα επικίνδυνη για τη δημιουργία ανθεκτικών βιοτύπων του ζιζανίου. Ανθεκτικοί βιότυποι της ήρας θα μπορέσουν χρόνο με το χρόνο να επικρατήσουν και σε λίγα χρόνια υπάρχει ο κίνδυνος να μη μπορούμε να καταπολεμήσουμε το ζιζάνιο αυτό με τις διαθέσιμες δραστικές ουσίες.

Στη Syngenta Hellas πιστεύουμε ότι η ανθεκτικότητα πρέπει να προλαμβάνεται παρά να αντιμετωπίζεται. Για το λόγο αυτό προτείνουμε συνδυασμό τεχνικών και σκευασμάτων που θα περιορίσουν την πιθανότητα ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

Πρώτα πρέπει να φροντίσουμε τις καλλιεργητικές τακτικές. Η αμειψισπορά είναι σίγουρα μια λύση που μπορεί να βοηθήσει πολύ. Ειδικά στην ήρα που οι σπόροι της δεν έχουν πολλά χρόνια λήθαργο, η παρεμβολή για 2 έτη άλλων καλλιεργειών μπορεί να μειώσει την πίεση από την ήρα. Επίσης η καλή κατεργασία του εδάφους πριν την σπορά των σιτηρών, κρίνεται απαραίτητη για την καταστροφή των φυτών της ήρας που βλάστησαν νωρίς.

Απαραίτητη θα παραμείνει και η χημική καταπολέμηση. Απλώς εδώ πρέπει να αλλάξουμε την τακτική μας. Η Syngenta Hellas έχει δοκιμάσει και προτείνει πολλαπλούς τρόπους και σκευάσματα για το λόγο αυτό.

Διαφορετική αντιμετώπιση σημαίνει εφαρμογή σε διαφορετικό στάδιο και με διαφορετικό δραστικό συστατικό. Αυτή είναι η λύση του Boxer 80EC. Το Boxer 80EC περιέχει το δραστικό συστατικό prosulfocarb, το οποίο ανήκει στην ομάδα των θειοκαρβαμιδικών. Εφαρμόζεται μετά τη σπορά ή και σε πολύ μικρό στάδιο φυτρώματος. Έτσι αντιμετωπίζει την ήρα με διαφορετικό τρόπο (δρα δια της αναστολής της βιοσύνθεσης των λιπαρών οξέων) και σε διαφορετικό στάδιο των ζιζανίων (στη βλάστηση των σπόρων ήρας ή σε στάδιο 2 φύλλων) αφήνοντας χώρο για την ανάπτυξη των σιτηρών μας.

Σημαντική παραμένει και η συμβολή του AXIAL 60EC με τη δραστική ουσία pinoxaden. Ανήκει σε μία από τις νεότερες κατηγορίες χημικών ομάδων τα phenylpyrazolin, που δρα παρεμποδίζοντας τη δράση του ενζύμου Acetyl- CoA- Carboxylase (ACCase), σε δύο σημεία του κυττάρου (κυτόπλασμα και χλωροπλάστη) ώστε να επιτύχει κορυφαίο αποτέλεσμα και μειωμένο κίνδυνο ανάπτυξης ανθεκτικότητας. Το AXIAL 60EC θα παραμείνει ένα σημαντικό όπλο στη μάχη κατά της Ήρας χάρη στο κορυφαίο αποτέλεσμα στα ζιζάνια και στη δυνατότητά του να χρησιμοποιηθεί σε σιτάρι και κριθάρι.

Συμπληρωματική λύση για την αντιμετώπιση του κινδύνου της ανθεκτικότητας είναι και το νεότερο σκεύασμα SERRATE 27.5WG. Είναι το σκεύασμα που προτείνουμε, όχι μόνο για το αποτέλεσμα στα ζιζάνια, αλλά γιατί συνδυάζει 2 διαφορετικές δραστικές το clodinafop-propargyl, που ανήκει στη ομάδα των aryloxyphenoxypropionate παραγώγων (ACCase) και του pyroxsulam, που δρα ως αναστολέας του ενζύμου amino lactate synthase (ALS). Έτσι συνδυάζει αποτέλεσμα και διασφαλίζει την ορθή πρακτική για την αποφυγή της ανθεκτικότητας.

Η έγκαιρη αντιμετώπιση της ήρας δίνει χώρο στην καλλιέργεια.

Ο συνδυασμός των παραπάνω τεχνικών και σκευασμάτων από τον παραγωγό είναι η λύση που προτείνουμε στη Syngenta Hellas ώστε η λέξη «ανθεκτικότητα» να είναι θέμα συζήτησης στην επιστημονική κοινότητα αλλά να παραμείνει άγνωστη στους Έλληνες παραγωγούς σιτηρών.

Κωστίκας Παναγιώτης                                                               Μπουδουρίδης Παναγιώτης

Technical expert Mediterranean                                                Marketing manager field crops Mediterranean