Ολοκληρωμένη διαχείριση της ήρας στα σιτηρά

Στο χωράφι

Η καλλιέργεια των χειμερινών σιτηρών στην Ελλάδα γίνεται σε μεγάλο βαθμό σε εδάφη ξηρικά, μέτριας γονιμότητας ή και αρκετά άγονα και συνήθως χωρίς συχνή εναλλαγή καλλιέργειας.

Ένα από τα πιο ανταγωνιστικά ζιζάνια σε πολλές περιοχές χειμερινών σιτηρών είναι και η Ήρα (Lolium spp). Βλαστάνει συνήθως τέλος φθινοπώρου με αρχές Δεκέμβρη, άρα πολλές φορές πριν τη σπορά των σιτηρών.

Η ήρα αδελφώνει απο νωρίς και γίνεται δυσκολότερη η καταπολέμησή της.

Για την αντιμετώπισή της εφαρμόζεται κυρίως χημική ζιζανιοκτονία, που βασίζεται περισσότερο σε δραστικές ουσίες που ανήκουν σε δύο χημικές ομάδες. Στη ομάδα των aryloxyphenoxypropionate παραγώγων, που ονομάζονται κοινώς “FOPS” τα οποία δρουν παρεμποδίζοντας τη σύνθεση του ενζύμου AcetylCoA- Carboxylase (ACCase) και στη χημική ομάδα που δρα ως αναστολέας του ενζύμου amino lactate synthase (ALS - οξυγαλακτική συνθετάση) εμποδίζοντας τη σύνθεση αμινοξέων των ζιζανίων. Η τακτική της συχνής χρήσης παρόμοιων σε δράση σκευασμάτων, αυξάνει τον κίνδυνο ανάπτυξης ανθεκτικών βιοτύπων του ζιζανίου. Ανθεκτικοί βιότυποι της ήρας θα μπορέσουν χρόνο με το χρόνο να επικρατήσουν και σε λίγα χρόνια υπάρχει ο κίνδυνος να μη μπορούμε να ελέγξουμε το ζιζάνιο αυτό με τις διαθέσιμες δραστικές ουσίες.

Στη Syngenta Hellas ψάχνουμε για λύσεις που όχι μόνο να αντιμετωπίζουν τα ζιζάνια αλλά και να προλαμβάνουν την ανάπτυξη της ανθεκτικότητας. Για το λόγο αυτό προτείνουμε συνδυασμό τεχνικών και σκευασμάτων για το καλύτερο αποτέλεσμα.

Πρώτα απ’ όλα η αμειψισπορά είναι σίγουρα μια λύση που μπορεί να βοηθήσει πολύ. Ειδικά στην ήρα που οι σπόροι της δεν έχουν πολλά χρόνια λήθαργο, η παρεμβολή για 2 χρόνια άλλων καλλιεργειών μπορεί να μειώσει την πίεση από την ήρα. Επίσης απαραίτητη είναι η καλή κατεργασία του εδάφους πριν την σπορά των σιτηρών, για την καταστροφή των φυτών της ήρας που ήδη έχουν βλαστήσει.

Απαραίτητη θα παραμείνει και η χημική καταπολέμηση. Απλώς εδώ πρέπει να αλλάξουμε την τακτική μας.

Διαφορετική αντιμετώπιση σημαίνει  εφαρμογή σε διαφορετικό στάδιο και με διαφορετικό δραστικό συστατικό. Αυτή είναι η λύση του Boxer 80EC. Το Boxer 80EC περιέχει το δραστικό συστατικό prosulfocarb, το οποίο ανήκει στην ομάδα των θειοκαρβαμιδικών. Εφαρμόζεται μετά τη  σπορά ή και σε πολύ μικρό στάδιο φυτρώματος. Έτσι αντιμετωπίζει την ήρα με διαφορετικό τρόπο (δρα δια της αναστολής της βιοσύνθεσης των λιπαρών οξέων) και σε διαφορετικό στάδιο των ζιζανίων (στη βλάστηση των σπόρων ήρας ή σε στάδιο 2 φύλλων) αφήνοντας από την αρχή χώρο για την ανάπτυξη των σιτηρών μας.

Σημαντική παραμένει και η συμβολή του AXIAL 60EC με τη δραστική ουσία pinoxaden. Ανήκει σε μία από τις νεότερες κατηγορίες χημικών ομάδων τα phenylpyrazolin, που δρα παρεμποδίζοντας τη δράση του ενζύμου Acetyl- CoA- Carboxylase (ACCase), σε δύο σημεία του κυττάρου (κυτόπλασμα και χλωροπλάστη) ώστε να επιτύχει κορυφαίο αποτέλεσμα και μειωμένο κίνδυνο ανάπτυξης ανθεκτικότητας. Το AXIAL 60EC θα παραμείνει ένα σημαντικό όπλο στη μάχη κατά της Ήρας χάρη στο κορυφαίο αποτέλεσμα στα ζιζάνια και στη δυνατότητά του να χρησιμοποιηθεί σε σιτάρι και κριθάρι.

Συμπληρωματική και διαφορετική λύση για την αντιμετώπιση της ανθεκτικότητας είναι και το νεότερο σκεύασμα SERRATE 27.5WG. Είναι το σκεύασμα που προτείνουμε, όχι μόνο για το αποτέλεσμα στα ζιζάνια, αλλά γιατί συνδυάζει 2 διαφορετικές δραστικές το clodinafop-propargyl, που ανήκει στη ομάδα των aryloxyphenoxypropionate παραγώγων (ACCase) και του pyroxsulam, που δρα ως αναστολέας του ενζύμου amino lactate synthase (ALS). Έτσι συνδυάζει αποτέλεσμα και διασφαλίζει την ορθή πρακτική για την αποφυγή της ανθεκτικότητας.

Η έγκαιρη αντιμετώπιση της ήρας δίνει χώρο στην καλλιέργεια.

Ο συνδυασμός των παραπάνω τεχνικών και σκευασμάτων από τον παραγωγό είναι η λύση που προτείνουμε στη Syngenta Hellas ώστε η λέξη «ανθεκτικότητα» να είναι θέμα συζήτησης στην επιστημονική κοινότητα αλλά να παραμείνει άγνωστη στους Έλληνες παραγωγούς σιτηρών.                                                               

Μπουδουρίδης Παναγιώτης

Marketing manager field crops Mediterranean