Η ασθένεια του Βοτρύτη και η καταπολέμηση στις καλλιέργειες των κηπευτικών

Στο χωράφι

Ο μύκητας Botrytis cinerea είναι ένας ευρύτατα διαδεδομένος παθογόνος μύκητας που προκαλεί σημαντικές ζημιές  σε πολλά είδη καλλιεργειών με κυριότερα, αυτά της αμπέλου και των κηπευτικών.

Προσβάλλει πάνω από 200 είδη, κυρίως δικοτυλήδονων φυτών σε υποτροπικές και εύκρατες περιοχές με κυριότερα αυτά της τομάτας, του μαρουλιού, του λάχανου, της πιπεριάς, του αγγουριού και άλλων.

Συμπτώματα

Ο Βοτρύτης προσβάλλει όλα τα υπέργεια μέρη του φυτού όπως τα φύλλα, τους βλαστούς και τους καρπούς, ενώ επιβιώνει σε νεκρούς φυτικούς ιστούς (κύτταρα), σε προσβεβλημένα και αυτοφυή φυτά καθώς επίσης και με τα σκληρώτια του.

Επίσης, ο μύκητας προσβάλλει μετασυλλεκτικά τους καρπούς προκαλώντας πολύ σημαντικές οικονομικές απώλειες σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη του, είναι ο σχετικά ψυχρός καιρός  (15-20 °C) και η υψηλή σχετική υγρασία (μεγαλύτερη του 85%).

Στα φύλλα εμφανίζονται αρχικά καστανές σκούρες ακανόνιστες νεκρωτικές κηλίδες που προοδευτικά εξαπλώνονται και ξεραίνουν όλο το φύλλο.

Στους βλαστούς οι ιστοί γίνονται υδαρείς, μαλακοί και στη συνέχεια νεκρώνονται. Η σοβαρότητα των συγκεκριμένων προσβολών είναι πολύ μεγάλη αφού σε αυτές τις περιπτώσεις χάνεται ολόκληρο το φυτό από το σημείο της προσβολής και πάνω.

Στους καρπούς η προσβολή εμφανίζεται στο σημείο επαφής του ποδίσκου με τον καρπό ή στην κορυφή του καρπού.

Παράγοντες που επηρεάζουν τις προσβολές  και τρόποι αντιμετώπισης

Η πολύ υψηλή ατμοσφαιρική υγρασία σε ψυχρές περιόδους σε συνδυασμό με καλλιεργητικές εργασίες (αφαίρεση πλάγιων βλαστών ή και φύλλων)  είναι συνήθως η κύρια αιτία προσβολών σε βλαστούς.

Φυτά που παρουσιάζουν ελλείψεις ασβεστίου και η πλημμελής υγιεινή του χώρου με φυτικά υπολείμματα επιβαρύνουν τις προσβολές από βοτρύτη.

Γι'αυτό είναι απαραίτητη η χρήση μυκητοκτόνων με προληπτική και προστατευτική δράση σε ένα πρόγραμμα ψεκασμών με δραστικές ουσίες διαφορετικού τρόπου δράσης.

Το SWITCH 25/37.5 WG αποτελεί το συνδυασμό δύο δραστικών συστατικών που καταπολεμούν το παθογόνο σε τέσσερα διαφορετικά στάδια, ενώ παράλληλα το καθιστά πολύτιμο εργαλείο για αποτελεσματική διαχείριση της ανθεκτικότητας.

Το μικρό PHI στις περισσότερες θερμοκηπιακές καλλιέργειες (3 μέρες) και η σταθερά υψηλή αποτελεσματικότητα ακόμα και στη νέα βλάστηση το κάνουν να υπερέχει.

Η προστασία ανεβαίνει επίπεδο και ολοκληρώνεται με την νέα πρόταση στην καταπολέμηση αυτής της πολύ σοβαρής ασθένειάς με το GEOXE 50 WG το οποίο δίνει υψηλή αποτελεσματικότητα αλλά και ευελιξία.

Λόγω του ενός δραστικού και του μικρού διαστήματος για συγκομιδή ικανοποιεί όλη την εφοδιαστική αλυσίδα.

Ο μοναδικός τρόπος δράσης του το καθιστά τον ιδανικό συνεργάτη σε προγράμματα ολοκληρωμένης καταπολέμησης και διαχείρισης ανθεκτικότητας.

Δώστε στην καλλιέργεια σας την προστασία που της αξίζει με τον αποτελεσματικότερο τρόπο και ολοκληρωμένες λύσεις.

Δελημπαλταδάκης Μανώλης 

Marketing Manager Κηπευτικών και πατάτας