Πώς να προστατέψεις την καλλιέργεια της τομάτας από Βακτηριολογικές παθήσεις

Στο χωράφι

Μία πολύ σημαντική απειλή στην καλλιέργεια της τομάτας αποτελούν οι προσβολές από βακτήρια.

Η σοβαρότητα της απειλής αυξάνεται αν συνυπολογίσουμε ότι υπάρχουν εννιά τουλάχιστον βακτήρια που προσβάλλουν τη συγκεκριμένη καλλιέργεια.

 

 


  

 

 

 

 

Οι κυριότερες βακτηριώσεις που συναντάμε συνήθως στη χώρα μας είναι :

 • Η κορυνοβακτηριώση ή Βακτηριακό έλκος (Clavibacter michiganensis)
 • Η Βακτηριακή μάρανση (Ralstonia / Pseudomonas solanacearum)
 • Η σήψη της εντεριώνης (Pseudomonas spp.)
 • Η βακτηριακή στιγμάτωση (Pseudomonas syringae)
 • Η βακτηριακή κηλίδωση (Xanthomonas spp.)
 • Το stolbur και γιγαντοφθαλμία (Μυκόπλασμα)

Οι κυριότεροι τρόποι μετάδοσης των βακτηριώσεων είναι με μηχανικό τρόπο (καλλιεργητικές εργασίες, ψαλίδια κλαδέματος) και συνήθως η ανάπτυξη τους ευνοείται από υψηλές υγρασίες και μέσες θερμοκρασίες (18ο - 25ο C).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για την καταπολέμηση ή τον περιορισμό των βακτηρίων συνιστώνται:

 • Χρήση υγειούς πολλαπλασιαστικού υλικού.
 • Σχολαστική απολύμανση συστημάτων άρδευσης, υλικών και μέσων, συστημάτων υποστύλωσης.

Κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας:

 • Σημαντική είναι η διατήρηση επιμελούς υγιεινής της καλλιέργειας.
 • Απομάκρυνση και κάψιμο προσβεβλημένων φυτικών ιστών.
 • Απολύμανση εργαλείων.

 

Το κορυφαίο εργαλείο για την καταπολέμηση του βακτηρίου της τομάτας

Συγκεκριμένα για την προστασία της υπαίθριας τομάτας έναντι του Βακτηριακού έλκους (Clavibacter michiganensis) η εταιρεία μας πήρε έγκριση 120 ημερών στο χρονικό διάστημα 1/4/2022 ως 29/7/2022 του καινοτόμου και αποτελεσματικού ενεργοποιητή BION 50 WG.

To BION 50 WG λειτουργεί ως διεγέρτης των φυτών επάγοντας την ανθεκτικότητα σε εύρος παθογόνων ως αποτέλεσμα της έκφρασης RR-γονιδίων (Oostendorp et al. 2001) συμπεριλαμβανομένων βακτηριακών και μυκητολογικών προβλημάτων.

Η δραστική του ουσία acibenzolar-s-methyl λειτουργεί ενεργοποιώντας τους φυσικούς μηχανισμούς άμυνας των φυτών (SAR), καθιστώντας τα πιο ανθεκτικά στη διείσδυση και την εξάπλωση του παθογόνου.

 

Η δραστική ουσία του ΒΙΟΝ έχει ισχυρά διασυστηματική κίνηση με αποτέλεσμα να προστατεύει όλα τα φυτικά μέρη της καλλιέργειας.

Κατανομή του acibenzolar-S-methyl (ASM) σε φυτό αγγουριού μετά από 2, 8, 24, 48, 72, 96 και 168 ώρες

 

Η υψηλή προστασία του σε βακτηριολογικές παθήσεις είναι πολύ υψηλή και με μεγάλη διάρκεια δράσης.

 

Ακόμα και 11 μέρες μετά την προσβολή η προστασία αγγίζει το 88%

 

Πειραματικός αγρός βιομηχανικής τομάτας στην περιοχή της Ηλείας

Προστατέψτε την καλλιέργεια της τομάτας με το αποτελεσματικότερο προϊόν.

ΒΙΟΝ 50 WG το κορυφαίο εργαλείο για την καταπολέμηση του βακτηρίου της τομάτας.

Δελημπαλταδάκης Μανώλης

Marketing manager Κηπευτικών καλλιεργειών και πατάτας