Πώς να προστατέψεις την καλλιέργεια της τομάτας από Βακτηριολογικές παθήσεις

Στο χωράφι

Λόγω των πολύ ευνοϊκών συνθηκών, στα κυριότερα κέντρα παραγωγής τομάτας παρατηρούνται έντονες προσβολές από βακτηριολογικές παθήσεις.

Η σοβαρότητα της απειλής αυξάνεται αν συνυπολογίσουμε ότι υπάρχουν εννιά τουλάχιστον βακτήρια που προσβάλλουν τη συγκεκριμένη καλλιέργεια.

clavibacter

Οι κυριότερες βακτηριώσεις που συναντάμε συνήθως στη χώρα μας είναι :

 • Η κορυνοβακτηριώση ή Βακτηριακό έλκος (Clavibacter michiganensis)
 • Η Βακτηριακή μάρανση (Ralstonia / Pseudomonas solanacearum)
 • Η σήψη της εντεριώνης (Pseudomonas spp.)
 • Η βακτηριακή στιγμάτωση (Pseudomonas syringae)
 • Η βακτηριακή κηλίδωση (Xanthomonas spp.)
 • Το stolbur και γιγαντοφθαλμία (Μυκόπλασμα)

Οι κυριότεροι τρόποι μετάδοσης των βακτηριώσεων είναι με μηχανικό τρόπο (καλλιεργητικές εργασίες, ψαλίδια κλαδέματος) και συνήθως η ανάπτυξη τους ευνοείται από υψηλές υγρασίες και μέσες θερμοκρασίες (18 ο - 25οC).

 

pseudomonas_sp

Για την καταπολέμηση ή περιορισμό των βακτηρίων συνίσταται:

 • Χρήση υγειούς πολλαπλασιαστικού υλικού
 • Σχολαστική απολύμανση συστημάτων άρδευσης, υλικών και μέσων και συστημάτων υποστύλωσης

Κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας:

 • Σημαντική είναι η διατήρηση επιμελούς υγιεινής της καλλιέργειας
 • Απομάκρυνση και κάψιμο προσβεβλημένων φυτικών ιστών
 • Απολύμανση εργαλείων

Το κορυφαίο εργαλείο για την καταπολέμηση του βακτηρίου της τομάτας τώρα και με μόνιμη έγκριση!

Πιο συγκεκριμένα το μοναδικό και καινοτόμο εργαλείο διαχείρισης βακτηριολογικών παθήσεων BION 50 WG πήρε μόνιμη έγκριση για την προστασία της υπαίθριας τομάτας έναντι της βακτηριακής στιγμάτωσης (Pseudomonas syringae) και της βακτηριακής κηλίδωσης (Xanthomonas spp.).

Η δραστική του ουσία acibenzolar-s-methyl λειτουργεί ενεργοποιώντας τους φυσικούς μηχανισμούς άμυνας των φυτών (SAR), καθιστώντας τα πιο ανθεκτικά στη διείσδυση και την εξάπλωση του παθογόνου.

To BION 50 WG λειτουργεί ως διεγέρτης των φυτών επάγοντας την ανθεκτικότητα σε εύρος παθογόνων ως αποτέλεσμα της έκφρασης RR-γονιδίων (Oostendorp et al. 2001) συμπεριλαμβανομένων βακτηριακών και μυκητολογικών προβλημάτων.

 

Κίνηση στους φυτικούς ιστούς

Η δραστική ουσία του BION 50 WG έχει ισχυρά διασυστηματική κίνηση με αποτέλεσμα να προστατεύει όλα τα φυτικά μέρη της καλλιέργειας.

Κατανομή του acibenzolar-S-methyl (ASM) σε φυτό αγγουριού μετά από 2, 8, 24, 48, 72, 96 και 168 ώρες​​​​

Υψηλή προστασία και αποτελεσματικότητα

Η προστασία του σε βακτηριολογικές παθήσεις είναι πολύ υψηλή και με μεγάλη διάρκεια δράσης.

 

 

bion_article_0623

Ακόμα και 11 μέρες μετά την προσβολή η προστασία αγγίζει το 88%.

Πειραματικός αγρός βιομηχανικής τομάτας στην περιοχή της Ηλείας

 

Υψηλή συμβατότητα με προϊόντα φυτοπροστασίας

Το ΒΙΟΝ 50 WG μπορεί να συνδυαστεί με τα περισσότερα προϊόντα φυτοπροστασίας δίνοντας τη δυνατότητα μεγαλύτερης ευελιξίας αλλά και υψηλότερης αποτελεσματικότητας.

 

Προστατέψτε την καλλιέργεια της τομάτας με τον μοναδικό και καινοτόμο ενεργοποιητή των φυσικών μηχανισμών άμυνας των φυτών.

ΒΙΟΝ 50 WG

Το κορυφαίο εργαλείο για την καταπολέμηση του βακτηρίου της τομάτας.

Δελημπαλταδάκης Μανώλης

Marketing manager Κηπευτικών καλλιεργειών και πατάτας